Klub poľnohospodárov Kulpín

Evanjelický kostol z 15. storočia

Navštívili sme región Novohradu, ktorý je kolískou sťahovania Slovákov na Dolnú zem. Odtiaľ odchádzali naši predkovia za chlebom a slobodou na územie dnešného Maďarska, Rumunska a Srbska. O tom hodne písal publicista Ján Jančovic, okrem iného aj TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/3184-novohrad-koliskou-sahovania-slovakov-na-dolnu-zem. Ján Jančovic pochádza z Pôtra a z tejto malebnej obce s asi 800 obyvateľmi odchádzal pred takmer 240 rokmi aj farár Matej Baráni, ktorý zohral významnú úlohu pri osádzaní prvých Slovákov v Banáte, pochádzajúcich prevažne z Novohradu. Matej Baráni do Pôtra prišiel 6. júna 1768, kde potom úspešne pôsobil plných šestnásť rokov. Za jeho účinkovania sa uskutočnila najrozsiahlejšia úprava a modernizácia kostola a zakúpilo sa aj nové zariadenie. Roku 1783 odišiel na odporučenie superintendenta Jána Čerňanského do Banátu (Ban.Komlóš a Bardán), kde sa stal nielen prvým evanjelickým farárom na tomto území, ale aj organizátorom príchodu prvých slovenských evanjelikov do týchto dolnozemských končín. Dnes je kostol, o ktorého rekonštrukciu sa Matej Baráni postaral pred svojím odchodom do Banátu, v štátnom zozname kultúrnych pamiatok.

 

V regióne Novohradu, v obci Pôtor, stojí kostol Evanjelickej cirkvi a. v. z druhej polovice 15. storočia, predtým kostol sv. Petra. Dodnes pretrvávajú úvahy, že kostol postavili alebo prestavili Husiti. Kostol bol opevnený obranným múrom, za ktorým nachádzali ochranu deti a ženy počas nebezpečenstva. Múr prerušuje vstupná veža – zvonica z roku 1599.

 

V regióne Novohradu, v obci Pôtor, stojí kostol Evanjelickej cirkvi a. v. z druhej polovice 15. storočia, predtým kostol sv. Petra. Dodnes pretrvávajú úvahy, že kostol postavili alebo prestavili Husiti. Kostol bol opevnený obranným múrom, za ktorým nachádzali ochranu deti a ženy počas nebezpečenstva. Múr prerušuje vstupná veža – zvonica z roku 1599.

 

Dvere nám otvára pôtorská evanjelická farárka Jana Šťastná, ktorú si 6. februára 2022 po uplynutí druhého volebného obdobia cirkevný zbor v Pôtri jednohlasne zvolil do ďalšieho desaťročného obdobia za zborovú farárku

 

Dvere nám otvára pôtorská evanjelická farárka Jana Šťastná, ktorú si 6. februára 2022 po uplynutí druhého volebného obdobia cirkevný zbor v Pôtri jednohlasne zvolil do ďalšieho desaťročného obdobia za zborovú farárku

 

Evanjelický kostol v Pôtri je cenná kultúrna pamiatka, súčasná stavba zrejme stojí na mieste staršieho chrámu spomínaného už v roku 1283

 

Evanjelický kostol v Pôtri je cenná kultúrna pamiatka, súčasná stavba zrejme stojí na mieste staršieho chrámu spomínaného už v roku 1283

 

Luteránmi bol kostol prevzatí až v prvej polovici 16.storočia

 

Luteránmi bol kostol prevzatí až v prvej polovici 16.storočia

 

Maľovaný doskový strop z roku 1667

 

Maľovaný doskový strop z roku 1667

 

V roku 1963 sa chrám stal národnou kultúrnou pamiatkou a v rokoch 1969-71 došlo k dôkladnej renovácii kostola

 

V roku 1963 sa chrám stal národnou kultúrnou pamiatkou a v rokoch 1969-71 došlo k dôkladnej renovácii kostola

 

Renesančné nástenné maľby z prelomu 16. a 17. storočia zobrazujú rastlinné motívy

 

Renesančné nástenné maľby z prelomu 16. a 17. storočia zobrazujú rastlinné motívy

 

Oltár je neskoro renesančný z roku 1681, opravený a doplnený v 2. polovici 18. storočia

 

Oltár je neskoro renesančný z roku 1681, opravený a doplnený v 2. polovici 18. storočia

 

Organ pochádza z roku 1764 od organistu Martina Podkonického

 

Organ pochádza z roku 1764 od organistu Martina Podkonického

 

Najzaujímavejšou časťou kostola je kazetový strop v prednej lodi, ktorý sa skladá z 50-tich maľovaných kaziet. Kazety boli maľované maliarom talianskeho pôvodu Davidom Alitisom v roku 1676

 

Najzaujímavejšou časťou kostola je kazetový strop v prednej lodi, ktorý sa skladá z 50-tich maľovaných kaziet. Kazety boli maľované maliarom talianskeho pôvodu Davidom Alitisom v roku 1676

 

Stredoveká stavba mala viaceré problémy, ktoré viedli dokonca v roku 1870 k zámeru zbúrať ju. Veriacim sa však podarilo zohnať potrebné financie na opravu

 

Stredoveká stavba mala viaceré problémy, ktoré viedli dokonca v roku 1870 k zámeru zbúrať ju. Veriacim sa však podarilo zohnať potrebné financie na opravu

 

Parapety chóru zdobí mramor, v lodi z roku 1776 a v presbytériu z roku 1790.Orgán, vkomponovaný do kazetového stropu, s architektúrou maľovanou prekrásnou florisickou výzdobou, pochádza z roku 1764. Neskôr sa kostol často opravoval. Už bol v takom stave, že sa v roku 1870 uvažovalo o jeho zváľaní. Nestalo sa tak. Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti, stredisko v Banskej Bystrici vykonal prieskum, na základe ktorého potom začal opravovať z vlastných finančných prostriedkov. Viac TU: https://www.obecpotor.sk/

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články