Klub poľnohospodárov Kulpín

Hlboké a Hurban

Za hrubými stenami pamätnej fary v Hlbokom, kde v súčasnosti pôsobí Juraj Šefčík, sa návštevník odrazu ocitne v slávnej minulosti. O nej svedčia obrazy na stenách a všade vôkol rozmiestnené staré knihy a vzácne predmety. Táto nádherná národná pamiatka vybudovaná pred takmer dvomi storočiami (1833 – 1836), vnímavému a dobre načúvajúcemu poslucháčovi vyrozpráva mnohé rozprávky. Odrazu ožijú rozhovory Hurbana, Štúra a Hodžu o kodifikácii slovenského spisovného jazyka, vynárajú sa dialógy o spolupráci s bratmi Srbmi, začnú sa skloňovať mestá Belehrad, Nový Sad a najmä Stará Pazova... Jozef Miloslav Hurban v tej hlbockej fare, ktorá mu bola 45 rokov domovom a pôsobiskom, spomína na svojho dobrého kamaráta a svojho slovanského brata zo školských rokov v Bratislave Svetozara Miletića, podľa ktorého pomenoval aj svojho najstaršieho syna Svetozára Hurbana Vajanského (1847–1916). Hovorí o Starej Pazove, kam odišiel za farára jeho druhý syn Vladimír, narodený 5. mája 1850... So svojou manželkou, prvou slovenskou profesionálnou herečkou Aničkou Jurkovičovou sa rozprávajú aj o ich najmladšom synovi Bohuslavovi (1862–1889), ktorého tiež poslali na výchovu a školenie do srbského prostredia, do Novosadského srbského gymnázia.

 

J.M. Hurban s manželkou Aničkou rod. Jurkovičovou a ich deťmi

 

J.M. Hurban s manželkou Aničkou rod. Jurkovičovou a ich deťmi

 

J.M. Hurban

 

J.M. Hurban

 

J.M. Hurban

 

Hurban, Štúr a Hodža

 

Hurban, Štúr a Hodža

 

Evanjelický kostol, základný kameň bol položený pred 235 rokmi 24.4.1787

 

Evanjelický kostol, základný kameň bol položený pred 235 rokmi 24.4.1787

 

Evanjelický kostol, základný kameň bol položený pred 235 rokmi 24.4.1787

 

Evanjelický kostol, základný kameň bol položený pred 235 rokmi 24.4.1787

 

Hurban dal v roku 1857 vyhotoviť za 1000 zlatých maliarovi Ivanovićovi vo Viedni oltárny obraz. Tento zobrazuje Ježiša Krista s učeníkmi na rozbúrenom mori

 

Hurban dal v roku 1857 vyhotoviť za 1000 zlatých maliarovi Ivanovićovi vo Viedni oltárny obraz. Tento zobrazuje Ježiša Krista s učeníkmi na rozbúrenom mori

 

Ešte za Hurbanovho života boli osadené nové lavice, obnovená krsteľnica a zhotovená kazateľnica

 

Ešte za Hurbanovho života boli osadené nové lavice, obnovená krsteľnica a zhotovená kazateľnica

 

Organ od majstra Martina Šašku z roku 1857

 

Organ od majstra Martina Šašku z roku 1857

 

Samotná mohyla bola vybudovaná v roku 1948 podľa návrhu arch. Dušana Jurkoviča. V roku 1949 boli pozostatky J. M. Hurbana z pôvodného hrobu premiestnené do hrobu pri mohyle

 

Samotná mohyla bola vybudovaná v roku 1948 podľa návrhu arch. Dušana Jurkoviča. V roku 1949 boli pozostatky J. M. Hurbana z pôvodného hrobu premiestnené do hrobu pri mohyle

 

Samotná mohyla bola vybudovaná v roku 1948 podľa návrhu arch. Dušana Jurkoviča. V roku 1949 boli pozostatky J. M. Hurbana z pôvodného hrobu premiestnené do hrobu pri mohyle

 

Samotná mohyla bola vybudovaná v roku 1948 podľa návrhu arch. Dušana Jurkoviča. V roku 1949 boli pozostatky J. M. Hurbana z pôvodného hrobu premiestnené do hrobu pri mohyle

 

Zo zoznamu darcov na urobenie pôvodného pamätníka (hrobu) z roku 1888, kde sú aj Slováci z Vojvodiny Ľudovít Mičátek z Kysáča, mladší syn kulpínskeho farára Emil Kolény, ďalší Kulpínčan Djordje Stratimirović, Klobušický...

 

Zo zoznamu darcov na urobenie pôvodného pamätníka (hrobu) z roku 1888, kde sú aj Slováci z Vojvodiny Ľudovít Mičátek z Kysáča, mladší syn kulpínskeho farára Emil Kolény, ďalší Kulpínčan Djordje Stratimirović, Klobušický...

 

Zo zoznamu darcov na urobenie pôvodného pamätníka (hrobu) z roku 1888, kde sú aj Slováci z Vojvodiny Ľudovít Mičátek z Kysáča, mladší syn kulpínskeho farára Emil Kolény, ďalší Kulpínčan Djordje Stratimirović, Klobušický...

 

Budova fary bola postavená v rokoch 1833 – 1836

 

Budova fary bola postavená v rokoch 1833 – 1836

 

Budova fary bola postavená v rokoch 1833 – 1836

 

Budova fary bola postavená v rokoch 1833 – 1836

 

Pamätná izba bola verejnosti sprístupnená dňa 18. marca 1967 pri príležitosti 150. výročia narodenia J.M. Hurbana. Od 27. septembra 2015 je v Pamätnej izbe nainštalovaná nová expozícia

 

Pamätná izba bola verejnosti sprístupnená dňa 18. marca 1967 pri príležitosti 150. výročia narodenia J.M. Hurbana. Od 27. septembra 2015 je v Pamätnej izbe nainštalovaná nová expozícia

 

Pamätná izba bola verejnosti sprístupnená dňa 18. marca 1967 pri príležitosti 150. výročia narodenia J.M. Hurbana. Od 27. septembra 2015 je v Pamätnej izbe nainštalovaná nová expozícia

 

Pred sochou J.M. Hurbana z lipového dreva: Mgr.Th Juraj Šefčík, Katarína Pucovská a starosta obce Hlboké Ing. Miloš Čobrda

 

Pred sochou J.M. Hurbana z lipového dreva: Mgr.Th Juraj Šefčík, Katarína Pucovská a starosta obce Hlboké Ing. Miloš Čobrda

 

Slovenská verejnosť a osobitne Beckov a Hlboké na Slovensku, kde sa Jozef Miloslav Hurban (19. marca 1817 Beckov – 21. február 1888 Hlboké) narodil a kde prežil svoj aktívny život, si pripomínajú 205. výročie narodenia tohto velikána slovenských dejín. Informuje nás o tom hlbocký námestný farár Juraj Šefčík, selenčský rodák a niekdajší kulpínsky kňaz, ktorý sa stará nielen o cirkevný zbor v Hlbokom, ale sa ochotne prijal byť aj sprievodcom turistom, ktorí zavítajú do tejto historickej obce s asi 900 obyvateľmi a vzácnymi kultúrnymi pamiatkami. Národnými kultúrnymi pamiatkami v Hlbokom sú Evanjelický kostol z roku 1787, Pamätná fara postavená v rokoch 1833 – 1836 a socha Dr. Jozefa Miloslava Hurbana z roku 1929. Okrem toho v Hlbokom možno navštíviť Pamätnú izbu Jozefa Miloslava Hurbana, ktorá bola verejnosti sprístupnená v roku 1967 pri príležitosti 150. výročia narodenia J.M. Hurbana a od roku 2015 je v nej nainštalovaná nová expozícia, možno sa tam pokloniť pred mohylou Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý zomrel v tejto obci v roku 1888. Z politických dôvodov ho najprv pochovali na okraj hlbockého cintorína, kde stále stojí aj jeho prvý, starý pomník, neďaleko ktorého neskôr vybudovali mohylu. „Hlboké má dlhodobý záujem, aby pamiatka prvého predsedu Slovenskej národnej rady zostala živá," hovorí starosta obce Miloš Čobrda a dodáva, že do súčasnej mohyly uložili telesné pozostatky Jozefa Miloslava Hurbana v roku 1948. Dôkladné biografické údaje o Hurbanovi sa nachádzajú na webovej stránke Hlbokého: https://www.obechlboke.sk/vyznamne-osobnosti.phtml?id5=36113

Jozef Miloslav Hurban bol evanjelický kňaz, tiež prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849. Zanechal stopy aj v živote Srbov a tiež vojvodinských Slovákov. Viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11571-jubileum-j-m-hurbana

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články