KUS Zvolen

50. FF Tancuj, tancuj...

Absolútnym víťazom 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj je KOS Jednota Hložany. Jeho mladšia tanečná skupina obsadila prvé miesto v kategórii tancov a pre KOS Jednota Hložany získala Cenu a sošku NRSNM. Kultúrno osvetový spolok Jednota z Hložian je aj zakladateľom Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj..., najväčšej kultúrnej manifestácii Slovákov mimo územia Slovenskej republiky, ktorá každoročne zhromaždí zo tisíc účinkujúcich. Počas 50 festivalových ročníkov sa na tomto festivale obecenstvu predstavilo vyše 40000 ochotníkov, milovníkov slovenského folklóru a piesne. Na tohtoročnej jubilejnej päťdesiatej festivalovej edícii v kategórii speváckych skupín najúspešnejšia bola Dievčenská spevácka skupina Kreatívneho centra Kovačica a v kategórii orchestrov prvé miesto obsadil SKC P.J. Šafárika z Nového Sadu.

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

VÝSLEDKY:

Kategória tancov
1.miesto MLADŠIA TANEČNÁ SKUPINA KOS JEDNOTA HLOŽANY
2.miesto SKUS PIVNICA FS V PIVNICKOM POLI
3.miesto SKC P.J.ŠAFÁRIKA N.SAD
Špeciálna cena: PADINA, FS SKUS SLNEČNICA

Kategória speváckych skupín
1.miesto: DSS KREATÍVNEHO CENTRA KOVAČICA
2.miesto: ŽSS SKC P.J.ŠAFARIKA NOVÝ SAD
3.miesto: MSS KUS PETROVSKÁ DRUŽINA BÁČSKY PETROVEC a ŽSS SKOS DETVAN VOJLOVICA
Špeciálna cena Staršia MSS SKOS DETVAN VOJLOVICA a MSS KOS JEDNOTA HLOŽANY

ORCHESTRE:
1.miesto: SKC P.J.ŠAFÁRIKA N.SAD
2.miesto: DK M.BABINKU PADINA

Koncerty folklórnych súborov moderovali Elena Vršková a Ivica Grujić Litavský.

Sprievodnými podujatiami festivalu bola výstava Spolku žien Slovenka z Hložian: Sviatočný ženský odev a príprava výbavy pre mladuchu, výstava starých fotografií v organizácii MOMS Hložany a jarmok v organizácii ASSŽ a SŽ Slovenska.

Druhý súťažný koncert naživo prenášala Rádio-televízia Vojvodiny:
https://media.rtv.rs/sk/dobry-vecer-vojvodina/75235?fbclid=IwAR2f1-bij1wcUJLRr3Tb8RLZ7dKtbpemWHf99uHFS0q5eEJYN0QbRTZc0Oo

Folklórny festival Tancuj, tancuj... vznikol na iniciatívu Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian a Miestneho spoločenstva v Hložanoch. Zámerom Festivalu je zachovávať a zveľaďovať slovenské vojvodinské tradičné tance, spevy, hudbu, zvyky a obyčaje.

Prvý festival sa uskutočnil 5. apríla 1970 roku a jeho vývoj označili aj zmeny jeho názvu: Prehliadka ľudových tancov juhoslovanských Slovákov, Prehliadka slovenských folklórnych skupín Vojvodiny, Festival slovenskej hudobnej a tanečno-folklórnej tvorby SAP Vojvodiny, Prehliadka slovenských ochotníckych tanečných, speváckych, nástrojových skupín, Festival slovenskej hudobnej a tanečno-folklórnej tvorby Tancuj, tancuj...Viac TU: https://slovackizavod.org.rs/manifestacie-festivaly-a-celomensinove-podujatia/hudobno-tanecne-festivaly/tancuj-tancuj/

 

Katarína Pucovská

Foto: Juraj Spevák

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články