MOMS Kulpín

Ocenená Dagmar Mária Anoca

Z poverenia predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) Pavel Hlásnik, odovzdal doc. Dr. Dagmar Márii Anoca, medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Predseda ÚSŽZ jej toto významné ocenenie udelil pri príležitosti jej životného jubilea za celoživotný prínos vo zveľaďovaní slovenskosti v Rumunsku a na Dolnej zemi, mimoriadny vklad do umeleckej, literárnovednej, lingvistickej a publikačnej činnosti a jej hodnotového zakorenenia sa v živote slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku, ako aj organizátorskú prácu z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka, a tým aj národnostnej identity Slovákov v Rumunsku. Blahželáme!

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Dagmar Mária Anoca (pseudonymy JUS, j.s., Mária Suchanská) celý život pracovala na zveľadení slovenskej vedy a umenia v Rumunsku a v širšom Dolnozemskom svete. Vydala zo dvadsať kníh. Najnovšiu: Slovacica miscellanea II prezentovali vlani 28.decembra 2021 v deň autorkiných sedemdesiatych narodenín v centrálnom sídle DZSČR. Jej zbierka básní Stratený archetyp vyšla v roku 2014.

Jesenný denník s višňou

Priateľka višňa mi
dnes vyplazila jazyk,
naširoko ho oprela o sklo
a slabikovala:
poď so mnou do sna.
Na jar sme zase späť.
Nevie, že za oknom
je iný svet.

Vlani v Báčskom Petrovci Dagmar Máriu Anoca vyznamenali Cenou Pro Cultura Slovaca, V laudatiu si prof.Dr. Katarína Šebová Maruzsová za motto zvolila práve slová čerstvej laureátky: "Píšem i s pocitom, že je to najlepšia cesta, ako slúžiť slovenskej kultúre v prostredí, kde žijem." O univerzitnej docentke Dagmar Márii Anoca ďalej uviedla: „Svojou bohato rozvetvenou, odborne fundovanou a osobne motivovanou umeleckou, literárnovednou, lingvistickou, pedagogickou, kultúrnohistorickou, ako aj prekladateľskou, redaktorskou, publikačnou a organizačnou činnosťou sa bezmála už 40 rokov neúnavne podieľa na formovaní, tvorení, propagovaní, podporovaní a konštituovaní nadlackého literárneho fenoménu. Cenou Pro Cultura Slovaca sa jednak uznávajú jej dlhodobé a nezištné úsilia vynaložené v tejto oblasti v prospech duchovného povznesenia slovenskej národnosti v Rumunsku, jednak je jej vyznamenanie venované pri príležitosti jej okrúhleho životného jubilea."

Dagmar Mária Anoca sa narodila 28. decembra 1951 v Nadlaku (Rumunsko). Po absolvovaní slovenského lýcea v Nadlaku začala študovať na univerzite v Bukurešti, odbor slovenčina a rumunčina. Od roku 1971 pokračovala v štúdiách na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Vyučovala slovenčinu a rumunčinu na nadlackej škole (1975 – 1992) a potom odchádza na Fakultu cudzích jazykov Univerzity v Bukurešti, kde pracuje najprv ako odborná asistentka a od roku 1998 ako docentka na katedre slovenského jazyka a literatúry. Doktorát získala roku 1980 obhajobou dizertačnej práce Jazyk a štýl diela Mila Urbana v komparačnom kontexte. Od roku 1990 pôsobí aj ako externá redaktorka časopisu Naše snahy. Je autorkou a redaktorkou slovenských učebníc v Rumunsku, desať rokov zostavovala a redigovala zborník Variácie (1980 – 1989). Žije v Bukurešti.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články