MOMS Kulpín

Jarné nôty, 26. ročník

Jarné nôty prvýkrát zazneli pred štvrťstoročím 22. júna 1997. Bola vtedy nedeľa, sviatočný deň a skutočný sviatok hudby. Včera tiež bola nedeľa, sviatočný deň a tiež opravdivý sviatok hudby – Jarné nôty zazneli už 26.-krát. Matičiari petrovského miestneho odboru v čele s Katarínou Melegovou Melichovou sa pred 25 rokmi podujali organizovať festival vedomí, že tento žáner je zanedbaný a naši talentovaní mladí hudobníci odrastajú bez podpory širšieho spoločenstva. Krivdilo sa im, boli zatlačení akoby do kúta a keďže sa nemali kde predstaviť, málokto vedel o ich úspechu. Festival Jarné nôty postupne prerástol v jarný slávnostný zjazd našich mladých interpretov klasických hudobných žánrov, ktorý tentoraz predstavil dvadsiatich mladých hudobníkov. Početnému obecenstvu tak ponúkol možnosť zoznámiť sa na jednom mieste s našimi malými, väčšími, či dorastajúcimi hudobnými talentmi zo všetkých našich slovenských prostredí, ale aj s budúcimi hudobnými odborníkmi, ktorí sa školia, či zdokonaľujú na doktorandských štúdiách vysokých hudobných škôl.

 

Na festivale vystúpilo 18 jednotlivcov, jeden orchester a jedno trio

 

Na festivale vystúpilo 18 jednotlivcov, jeden orchester a jedno trio

 

Na festivale vystúpilo 18 jednotlivcov, jeden orchester a jedno trio

 

Na festivale vystúpilo 18 jednotlivcov, jeden orchester a jedno trio

 

Na festivale vystúpilo 18 jednotlivcov, jeden orchester a jedno trio

 

Na festivale vystúpilo 18 jednotlivcov, jeden orchester a jedno trio

 

Doktorand hry na klavíri Marek Stupavský

 

Doktorand hry na klavíri Marek Stupavský

 

Na úvod prítomných privítala Jarmila Vrbovská, riaditeľka gymnázia Jána Kollára v Petrovci a účastníkov a obecenstvo pozdravila i predsedníčka Báčskopetrovskej obce Jasna Šprochová. Tohtoročné Jarné nôty otvorila profesorka hry na klavíri v Základnej a strednej hudobnej škole Jovana Bandura v Pančeve Mariana Marčeková Valentová. Program moderovala Viera Dorčová Babiaková.

26. ročník Jarných nôt prebiehal v Slávnostnej siene Gymnázia Jána Kollára v Petrovci a na ňom vystúpili:

1. Marek Stupavský, klavír, doktorand, Akadémia umenia v Novom Sade – Erik Satie: Noktuma 1 a 2
2. Orchestrík ZŠ Jána Kollára a Komorného zboru Zvony, Selenča, úprava a dirigent: Juraj Súdi st. –Tebe pojem — D. Bortňanský, Deca su ukras sveta — M. Subota, Otcova roľa — Juraj Súdi, Zmes slovenských ľudových plesní
3. Petra Dobríková, klavír, Hložany, 1. ročník ZHŠ Josipa Slavenského v N. Sade – Leila Fletcherová: Myšiačik Miško
4. Leona Majdlenová, klavír, Padina, 2. ročník ZHŠ Jovana Bandura v Pančeve – Charles Mayer: Etuda v tónine g moll
5. Timea Tomanová, klavír, Padina, 2. ročník ZHŠ Jovana Bandura v Pančeve – Izák Berkovič: Etuda
6. Matej Gagulić, flauta, Petrovec, 3. ročník ZHŠ Josipa Slavenského v N. Sade – Emil Hradecký: Slnečné rege. Klavírny sprievod: Sofija Stojanac
7. Emília Tárnociová, klavír, Petrovec, 4. ročník ZHŠ Josipa Slavenského v N.Sade – Piotr I. Čajkovskij: Spev škovránka
8. Lea Šimová, klavír, Petrovec, 4. ročník ZHŠ Josipa Slavenského v N. Sade Johann S. Bach: Malé prelúdium, c-moll, BWV 934
9. Réka Timea Gulyásová, 4. ročník ZHŠ v Békešskej Čabe v Maďarsku –Wolfgang A. Mozart: Sonáta pre klavír (A-dur K. 331-1Il. Alla Turca )
10. Lucia Stajićová, husle, Kysáč, skončená ZHŠ Stevana Hristića v B. Palanke
– Myroslav Skoryk: Melody. Klavírny sprievod: Vladimír Gabriel Lovás
11. Trio: Lucia Stajićová (husle), Andrej Struhár (klavír) a Zoran Mitić (gitara) – Skupina Beatles: Yesterday
12. Lukáš Juráš, saxofón, Nadlak, 8. ročník Lýcea Jozefa G. Tajovského – Vasily Solovyov-Sedoy: Podmoskovské večery a židovská ľudová pieseň Hava Nagila
13. Ksenija Vujačićová, klavír, Petrovec, 6. ročník ZHŠ Josipa Slavenského v N. Sade – Johann S. Bach: Dvojhlasná invencia B-dur a Felix Mendelssohn: Pieseň bez slov g-moll
14. Marta Milašinovićová, flauta, Petrovec, 6. ročník ZHŠ Josipa Slavenského v N. Sade – Gioachino Rossini: Andante a Allegro. Klavírny sprievod: Sofija Stojanac
15. Jasmina Polačeková, klarinet, Nadlak, 10. ročník Lýcea Jozefa G. Tajovského Neznámy autor: Greensleeves
16. Vladimír Gabriel Lovás, klavír, Kysáč, 3. ročník SHŠ Josifa Marinkovića v Zreňanine – Sergej Rachmaninov: Etudes-Tableaux, op. 39, č. 1 c-moll
17. Iveta Kováčová, klavír, Petrovec, ukončený 4. ročník SHŠ Isidora Bajića v N. Sade – Johannes Brahms: Rapsódia g mol op.79 č. 2
18. Juraj Súdi ml., husle, Selenča, 4. ročník Akadémie umení v Banskej Bystrici Niccolo Paganini: La Campanella. Klavírny sprievod: Vladimír Kováč
19. Anna Havranová-Ilićová, gitara, Stará Pazova, 4. ročník Akadémie umenia v N. Sade – Mario Castelnuovo Tedesco: Koncert v d-dure. Klavírny sprievod: Adrienn Kuktin Milivojevićová
20. Marína Cerovská, husle, Petrovec 3. ročník VŠMU v Bratislave – Pablo de Sarasate: Andalúzska romanca Klavírny sprievod: Marijana Marčeková-Valentová

 

Kniha vyšla v náklade 500 kusov

 

Kniha vyšla v náklade 500 kusov

 

Vladimír Francisty, Katarína Melegová Melichová a Viera Dočová Babiaková

 

Vladimír Francisty, Katarína Melegová Melichová a Viera Dočová Babiaková

 

Recenzent knihy Jaroslav Čiep

 

Recenzent knihy Jaroslav Čiep

 

Účastníci z Rumunska Lukáš Juráš a Jasmina Polačeková

 

Účastníci z Rumunska Lukáš Juráš a Jasmina Polačeková

 

Marína Cerovská, študentka 3. ročník VŠMU v Bratislave a moderátorka Viera Dorčová Babiaková

 

Marína Cerovská, študentka 3. ročník VŠMU v Bratislave a moderátorka Viera Dorčová Babiaková

 

Podobne ako aj ostatní mladí hudobníci aj Zoran Mitić mal podporu členov rodiny

 

Podobne ako aj ostatní mladí hudobníci aj Zoran Mitić mal podporu členov rodiny

 

Po dvojhodinovom koncerte účastníkom zaželal úspech v hudobnej kariére Vladimír Francisty, riaditeľ ÚKVS. Nasledovala prezentácia knihy 25 ročníkov Festivalu vážnej hudby Jarné nôty, v ktorej autorka Katarína Melegová Melichová zhrnula štvrťstoročie festivalu. Knihu vydal MOMS Petrovec a o nej sa zmienil Jaroslav Čiep. Katarína Melegová Melichová následne odovzdala knihy autorom jednotlivých príspevkov. Do tejto vzácnej, bohato ilustrovanej publikácii prispeli: Pavel Hlásnik, Ildika Očovská, Viera Benková, Milina Sklabinská, Slovenka Benková, Anna Medveďová, Mariena Stankovićová Kriváková, Pavel Tomáš, Juraj Súdi st., Ivana Šoškićová, Olivera Popadićová, Katarína Kalmárová, Marek Stupavský, Leonóra Súdiová, Juraj Súdi ml., Jarmila Pálenkášová, Anna Francistyová, Katarína Pucovská a Viera Dorčová Babiaková. Autori fotografií: Kvetoslava Benková, Anna Francistyová, Katarína Pucovská, Jaroslav Čiep, Ondrej Melich, Juraj Bartoš, Katarína Gažová a TV Petrovec. Knihu a ďalšie vecné odmeny, ako aj diplom získali všetci účinkujúci mladí hudobníci.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články