MOMS Kulpín

Z divadelnej minulosti vojvodinských Slovákov

Vo štvrtok 20. októbra sa v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 12. ročníka fotografickej súťaže, ktorá v tomto roku bola venovaná téme divadelnej minulosti vojvodinských Slovákov. Správu o tohtoročnej súťaži predniesol pracovník ÚKVS Ladislav Čáni. Riaditeľ ústavu Vladimír Francisty pri tejto príležitosti všetkým účastníkom súťaže odovzdal ďakovné listy a priliehavé darčeky vo forme kníh a súboru pohľadníc s najlepšími fotografiami zo súťaže. Bonusom tohto slávnostného vyhodnotenia bolo vystúpenie Rastislava Zorňana, ktorý zahral úryvok z monodrámy Báči Pišta ze sálaša autora Jána Salčáka, s ktorou sa zúčastní tohtoročnej divadelnej prehliadky Divadelný vavrín. Po dôkladnom vzhliadnutí celkového prijatého fotografického materiálu a jeho vyhodnotení, komisia sa rozhodla oceniť prínos Jozefa Šifela z Kovačice, ktorý na súbeh zaslal viacero veľmi kvalitných a z kulturologického a historického hľadiska vzácnych fotografií s podrobným sprievodným textom, ktorý výrazným spôsobom zvýšil ich výpovednú hodnotu.

 

Účastníci foto súbehu s riaditeľom ÚKVS Vladimírom Francistym (foto Nataša Simonović)

 

Účastníci foto súbehu s riaditeľom ÚKVS Vladimírom Francistym (foto Nataša Simonović)

 

Z archívu J. Šifela z Kovačice

 

Z archívu J. Šifela z Kovačice

 

Z archívu I. Bovdiša, fotka z Hložian

 

Z archívu I. Bovdiša, fotka z Hložian

 

Z archívu A. Jonáša z Bieleho Blata

 

Z archívu A. Jonáša z Bieleho Blata

 

Ďalšie fotografie zaslané na foto súbeh si možno pozrieť na vynovenej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov TU: https://slovackizavod.org.rs/

Tohtoročnej súťaže sa zúčastnili: Adam Jonáš z Bieleho Blata, Igor Bovdiš z Báčskeho Petrovca, Anna Galambošová z Hložian, Zuzana Naďová z Kysáča, Juraj Pucovský z Nového Sadu, Zuzana Medveďová-Koruniaková z Báčskeho Petrovca, Katarína Cechmajstrová z Báčskeho Petrovca, Anna Kucháriková z Vojlovice, Zuzana Dudková z Hložian, Michal Kalmár z Vojlovice, Ján Pavela z Vojlovice, Zuzana Turóciová z Hložian, Jozef Šifel z Kovačice a napokon aj Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca.

Fotografie 12. ročníka hodnotili divadelný režisér a herec Alexander Bako a historik Jaroslav Miklovic, ktorí sa pri celkovom hodnotení tohtoročnej súťaže a výbere fotografií určených na vydanie vo forme pohľadníc riadili predovšetkým ich umeleckou kvalitou a historickou a kulturologickou výpravnosťou.

Viac TU:https://slovackizavod.org.rs/z-divadelnej-minulosti-vojvodinskych-slovakov/

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články