MOMS Kulpín

50 rokov obnovenej činnosti KUS Zvolen Kulpín

„Na kulpínskych krážoch Slovákov bolo hneď po znovuzaložení tejto osady po odchode Turkov (1743). Nebolo ich tu mnoho. Malá hŕstka začala tu žiť celkom skromne na periférii Kulpína. Nie ľahkým životom, ale práve preto, často so zaťatou päsťou, povestnou slovenskou húževnatosťou, zdolávali tu naši predkovia povíchrice žitia." Uvádza sa to v jednom flyeri, ktorý si kulpínsky KUS Zvolen dal vytlačiť v polovici deväťdesiatych rokov, pred odchodom na zájazd na Slovensko. V ňom sa aj krátko predstavili a to týmito riadkami: „Kultúrno-umelecký spolok Zvolen (1948) je kolektív mladých ľudí, ktorých spája spoločná láska k ľudovému umeniu svojho národa. Činnosť spolku je na ochotníckej úrovni, prebieha v odbočkách (folklórna, divadelná, spevácka) a snaží sa zachovať slovenské ľudové zvyky, obyčaje, tance a spev." Robia tak dodnes a v tomto roku 2022, keď si pripomínajú 50-ročnicu obnovenej činnosti KUS Zvolen, aktivity ešte zintenzívnili.

 

50 rokov obnovenej činnosti KUS Zvolen Kulpín

 

50 rokov obnovenej činnosti KUS Zvolen Kulpín

 

Jubilejný rok si zvolenovci pripomínali slávnostne a tiež aj pracovne. Okrem pravidelných ročných podujatí, ktoré sa tradične organizujú, v tomto roku bola vykonaná dôležitá rekonštrukcia objektu. Vymenené boli všetky okná a dvere a výmenu starých drevených za nové plastové finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý Kulpínčanom schválil na tieto účely 1000 e a tiež viacerí dobrodinci, ale aj všetci prítomní na tohtoročnom podujatí PDvK, ktorí si na sobotňajšom programe kúpili nápoj. Z jeho predaja sa nazbierala značná suma a keďže nápoje zabezpečili sponzori, všetok zárobok bol odovzdaný vedeniu KUS Zvolen. Do ústredného sobotňajšieho programu, v ktorom sa spracovala tradícia kulpínskej svadby, tvorcovia programu šikovne a sympaticky zakomponovali aj zbierku na mladomanželov, takže sa aj v zbierke získali určité prostriedky a keď k nim pripočítali peniaze z predaja nápojov, získaná suma bola bezmála 300.000 dinárov. Miestne spoločenstvo a predseda Miroslav Čeman sa postarali o zabezpečenie všetkého ostatného.

 

V roku 2019 na zvolenovskom objekte vykonali rekonštrukciu strechy a v tomto roku vymenili okná

 

V roku 2019 na zvolenovskom objekte vykonali rekonštrukciu strechy a v tomto roku vymenili okná

 

Po dvoch pandemických rokoch sa kultúra začala vracať do zachodených koľají. Tak aj KUS Zvolen mal možnosť zúčastniť sa na viacerých podujatiach. Peknými choreografiami Zoroslava Zimu, predsedu KUS Zvolen sa folklórna sekcia polovicou júna predstavila na Festivale Tancuj, tancuj... v Hložanoch a detská skupina Bažalička začiatkom júla vystúpila na Zlatej bráne v Kysáči. Koncom júla bol KUS Zvolen jedným z organizátorov kulpínskych osláv, ktorými sa pripomínal Deň Kulpína, PDvK a Svadba voľakedy a dnes. Pre túto príležitosť nacvičili nanajvýš úspešný kultúrno-umelecký program z ktorého jednu časť predviedli aj v rámci gala koncertu na Slovenských národných slávnostiach 2022.

Po dvojročnej prestávke kulpínski folkloristi vycestovali aj za hranice štátu. Naposledy na zahraničné zájazdy cestovali v roku 2018, keď sa zúčastnili na Klenovskej Rontouky, potom v roku 2019 pobudli v Žuberci a v tomto roku vystúpili v chorvátskom Iloku na 42. podujatí Ilocké leto.

Na bežnú spolkovú činnosť treba mať prostriedky. Ak sú ony skromnejšie, aj aktivity budú skromnejšie, chudobnejšie. Keďže sa zvolenovci snažia rozprúdiť fungovanie, vynakladajú osobitné úsilie v zabezpečení dodatočných prostriedkov. Tak v posledný októbrový víkend usporiadali zábavy na ktorých prítomných zabávali tamburáši z Nového Sadu a Lego Duo z Báčskeho Petrovca.

Aj divadelná sekcia bola aktívna. Ich najnovšie predstavenie Skúsené, neskúsené a tie iné bolo zaradené do nesúťažnej časti Festivalu DIDA v Pivnici a v októbri 2022 s touto inscenáciou vystúpili na Festivale Zuzany Kardelisovej v Kysáči, kde si diplomy za herecký výkon zaslúžili Mária Koruniaková a Viera Dorčová Babiaková. Režisérke predstavenia Maríne Dýrovej odovzdali Cenu za prácu ženskej osoby pri realizácii tohto predstavenia. Koncom októbra v Starej Pazove na 52. ročníku Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín Porota obecenstva udelila cenu za úspešný herecký výkon Kataríne Kolárovej, kým odborná porota uznanie za herecký výkon udelila Kataríne Kolárovej a Jánovi Kolárovi.

 

50 rokov obnovenej činnosti KUS Zvolen Kulpín

 

50 rokov obnovenej činnosti KUS Zvolen Kulpín

 

Aktivity folklórnej sekcie neutíchajú ani v tomto predzimnom období. Začali už s prípravami na tradičný koncoročný Štefanský program, v ktorom prezentujú celoročnú činnosť, predstavia sa s niečím novým, rozlúčia so starým rokom... Okrem vystúpenia detí a Deda Mráza priprávajú aj novú choreografiu, v ktorej tanečníci vystúpia v rôznych krojoch a tak priamo na javisku ukážu s akými krojmi Zvolen disponuje. Deti plánujú potešiť viacnásobne, nielen tie na javisku, ktoré vystúpia v Štefanskom programe, ale aj deti v domácnostiach a na ulici. Folkloristi a Dedo Mráz na voze s konským záprahom budú v ústrety Vianoc roznášať po Kulpíne balíčky.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články