MOMS Kulpín

Slovenská ministerka kultúry s vojvodinskými Slovákmi

Ministerka kultúry Slovenskej republiky Silvia Hroncová sa zúčastnila otvorenia Slovenských národných slávností, každoročného kultúrneho festivalu slovenskej národnostnej menšiny v regióne Vojvodina na severe Srbskej republiky. Otvorenie slávností sa uskutočnilo v piatok 11. augusta v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci. „Zažiť vojvodinských Slovákov, vnímať ich umenie a počuť ich materinský jazyk, je rovnako ako pre mnohých ďalších, veľkým zážitkom i pre mňa. Naša najväčšia komunita mimo územia Slovenska si už viac než 250 rokov zachováva svoje zvyky, tradície a rozmanitosť ich kultúry je veľkým povzbudením aj do budúcnosti," hovorí k návšteve ministerka kultúry Silvia Hroncová.

 

Foto: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

Foto: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

Foto: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

Foto: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

Medzi kľúčové body programu návštevy ministerky kultúry v Srbsku patrilo stretnutie a diskusia s osobnosťami, ktoré výrazne ovplyvňujú kultúrny a umelecký život tamojšej slovenskej národnostnej menšiny – s riaditeľkou školy Vieroslavou Struhárovou, dirigentkou a bývalou riaditeľkou gymnázia Annou Medveďovou, etnologičkou Annou Medveďovou ml., riaditeľom Slovenského vydavateľského centra, kunsthistorikom Vladimírom Valentíkom, režisérkou a novinárkou v RTV (Radio-televizija Vojvodine, Nový Sad) Marínou Dýrovou, riaditeľkou Slovenského vojvodinského divadla Vierou Krstovskou, etnologičkou a riaditeľkou Múzea vojvodinských Slovákov Annou Séčovou-Pintírovou, spisovateľkou a prekladateľkou Zdenkou Valentovou-Belićovou či s novinárkou Vladimírou Dorčovou-Valtnerovou z mediálnej platformy v slovenskom jazyku Storyteller. Diskusia sa uskutočnila na pôde Gymnázia Jána Kollára s vyučovacím jazykom slovenským v Báčskom Petrovci, ktorý je kultúrnym centrom Slovákov v Srbsku od založenia gymnázia v roku 1919.

Podľa výsledkov aktuálneho sčítania obyvateľov v Srbsku klesol počet príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny na 42 tisíc osôb z úrovne 53 tisíc v roku 2011.

Na otvorení Slovenských národných slávností ministerka kultúry Silvia Hroncová uistila príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny o podpore zo strany Vlády SR: „Úsilie zachovávať jazyk a vlastné tradície, je veľkou službou pre slovenský národ, ale určite ste si vedomí i toho, že je i veľkým darom pre vás, vaše komunity a vašich potomkov. Chcem vás uistiť, že Slovensku bude na vás vždy záležať."

Ministerka kultúry Silvia Hroncová sa stretla aj s predsedníčkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušankou Petrákovou a riaditeľkou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Annou Spevákovou v Novom Sade, hlavnom meste regiónu Vojvodina. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vznikla v roku 2003 a zastrešuje slovenskú národnostnú menšinu v oblasti vzdelávania, kultúry, informovania a úradného používania jazyka a písma. Je financovaná Srbskou republikou. Stretnutia sa zúčastnil tiež nový predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miloš Koterec a podpredseda úradu Peter Prochácka. Slovenská strana potvrdila vysokú úroveň spolupráce v oblasti folklóru, tradičných zvykov a tvorby či prezentácie insitného umenia a rovnako záujem o prehĺbenie podpory a spolupráce v ostatných oblastiach umenia a kultúry.

V sobotu 12. augusta sa ministerka kultúry na pôde autonómnej vojvodinskej Regionálnej vlády v Novom Sade stretla s Draganou Milošević, vojvodinskou ministerkou pre kultúru. Silvia Hroncová sa jej poďakovala za podporu kultúrnych aktivít slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a za nomináciu kovačického insitného umenia na zoznam UNESCO. Zároveň pozvala vojvodinskú ministerku kultúry Draganu Milošević do Bratislavy, kde by mohli pokračovať v diskusii o rozvoji vzťahov slovenských a srbských kultúrnych inštitúcií.

 

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články