MOMS Kulpín

Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

Dni Kovačice prebiehajú počas celého mája a v tomto roku sa nesú v znamení storočnice narodenia veľkého insitného maliara Martina Jonáša. V sobotu 11. mája sa konal ústredný program, ktorý sa začal v chráme Božom SEAVC posviackou kostolného organu. Na slávnostných bohoslužbách sa zúčastnili Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku, ktorý organ posvätil, Ján Hroboň, biskup západného dištriktu ECAV na Slovensku, Sladjan Daniel Srdić, senior banátsky, Martin Bajza, domáci kňaz a ďalší farári predovšetkým z banátskeho seniorátu, ako aj hostia zo Slovenska a Česka, tiež početní domáci viery. Napoludnie sa v Miestnom spoločenstve začala medzinárodná konferencia na tému Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť a v popoludňajších hodinách v ŠRS Slávia žiaci Základnej školy Mladých pokolení súťažili v behu a pre deti usporiadali hry bez hraníc. Rovnako ako úvodná časť tohto dňa, tak aj jeho včerajší záverečný program prebiehal v kovačickom evanjelickom kostole, kde sa konala inaugurácia kostolného organa a Janko Siroma prezentoval hru na opravenom nástroji.

 

Posviacka organu

 

Posviacka organu

 

Posviacka organu

 

Organizátori konferencie o Jonášovi

 

Organizátori konferencie o Jonášovi

 

Medzinárodná konferencia: Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

 

Medzinárodná konferencia: Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

 

Medzinárodná konferencia: Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

 

Medzinárodná konferencia: Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

 

Medzinárodná konferencia: Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

 

Medzinárodná konferencia: Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

 

Medzinárodná konferencia: Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

 

Medzinárodná konferencia: Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

 

Medzinárodná konferencia, ktorá prebiehala vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva Kovačica zhromaždila 22 referentov zo Srbska, Slovenska a Rumunska. Na úvod účastníkov privítal Adam Jonáš, predseda Rady MS Kovačica a pozdravné príhovory mali Jaroslav Hrubík, predseda obce Kovačica, Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM a J.E. Michal Pavúk, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade.

V pracovnej časti títo autori predniesli svoje referáty:

Anna Žolnajová Barcová: Spomienka v živote zaznamenaná perom Martina Jonáša
Martina Čížiková (pravnučka Martina Jonáša): Príhovor
Pavel Jonáš: Rodokmeň rodiny Martina Jonáša
Ján Čech: Príbehy zo života počas spolupráce s Martinom Jonášom
Ján Špringeľ: Kresliar roviny, maliar dediny
Pavel Babka: Čo som sa naučil od Martina Jonáša
Ivan Melicherčík (prečítala Anička Chalupová): Kontinuita insitného umenia
Jarmila Gerbocová: Martin Jonáš z môjho uhla pohľadu
Ján Jančovic (číta Miroslav Činčura): Martin Jonáš vymaľoval originálny pamätník života
Mojmír Vrlík: Moje dotyky s Martinom Jonášom
Blažena Miroslava Karkušová: Martin Jonáš a Slováci v Rumunsku
Martin Prebudila: Insitný maliar Martin Jonáš na televíznej obrazovke
Ana-Andrea Holíková: Martin Jonáš – matičiar
Zuzana Čížiková: Symbol sedliaka v diele Martina Jonáša a Paľa Bohuša
Olinka Glóziková Jonášová: Človek pluhu a palety urobil kruh okolo planéty
Svetluša Hlaváčová: Inštitúcia v súzvuku s insitou
Alžbeta Babková: Monografia o Martinovi Jonášovi To som ja
Katarína Pucovská Martin Jonáš, majster svojho kumštu
Ján Kišgeci, Katarína Pucovská: Pamätníky kukurice Martina Jonáša
Vladimír Valentík: Výstava obrazov Martina Jonáša v Báčskom Petrovci
Adam Jonáš: Prvo je chlebík...
Mária Kotvášová Jonášová: Náš Jonáš

Konferenciu moderovali Anička Chalupová a Anna-Andrea Holíková. Po odznení referátov do diskusie sa zapojili Ján Glózik a Tatiana Brtková. Z konferencie vydajú zborník prác.

Po konferencii si jej účastníci obzreli v Galérii insitného umenia výstavu obrazov a grafík Martina Jonáša a Pamätný dom Martina Jonáša.

Medzinárodnú konferenciu spoločne zorganizovali Miestne spoločenstvo Kovačica a Galéria insitného umenia.

 

Katarína Pucovská

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články