Spolok žien

Skúsené, neskúsené a tie iné

Divadelný súbor Kus Zvolen v Kulpíne po štvorročnej prestávke potešil svoje publikum novou premiérou. Ide o predstavenie Skúsené, neskúsené a tie iné, ktorú na motívy hry Ženský orchester francúzskeho dramatika Jeana Anouilha režijne, dramaturgicky a scénograficky spracovala mladá petrovská režisérka Marína Dýrová. Autor predlohy si kladie otázku, ako ďaleko musí jednotlivec robiť kompromisy s pravdou, aby dosiahol šťastie a režisérka s touto predlohou tiež urobila kompromisy, keď z pôvodnej hry zobrala dámske postavy, zmenila im povolanie a namiesto hudobníčok a prípravy koncertného predvedenia, naše dámy chystajú divadelné predstavenie. V hre možno vidieť rôzne polohy žien, preto predstavenie nazvali Skúsené, neskúsené a tie iné. "Veľa žien na jednom mieste, ako aj v divadle KUS Zvelen, vie byť veľmi príjemné, ale aj naopak. Herečky spomenutého divadla stvárňujú ženy so všetkými problémami, ktoré so sebou každodenne nosia. Sú silné, zraniteľné, nekompromisné a vždy pripravené bojovať o svoju pravdu," uvádza sa to v afiši k predstaveniu. Keďže v kulpínskom súbore sú aj niekoľkí muži, režisérka rozšírila zoznam aj na mužské postavy. V predstavení hrajú: Katarína Kolárová, Mária Koruniaková, Viera Dorčová Babiaková, Jasna Chalupková, Nataša Zimanová, Anna Peťkovská, Ján Kolár, Ján Chalupka a Michal Fehér.

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

Skúsené, neskúsené a tie iné

 

V kruhu žien v našom predstavení sa nachádza jeden muž, Leon, ktorý je stredobodom ženského záujmu a vďaka tomu jednému mužovi divákovi je umožnené sledovať ženské komentáre a úvahy o mužoch. V tom pomáhajú aj ďalšie dve mužské postavy: Čašník a jeho Kamarát. "Čašník je v podstate pozorovateľom tohto dámskeho kruhu, ako aj divák, a potichu sám v sebe rieši všetky otázky, ktoré podľa nás riešia muži. Aspoň takto, cez nášho Čašníka, sme sa pokúsili priblížiť zároveň aj pánske myslenie, keďže nám je toto dámske cez naše dámy dosť jasné," ozrejmuje režisérka Marína Dýrová, ktorá dodáva, že je predloha herecky náročná, no skúsený kulpínsky herecký kolektív ju úspešne zvládol.

Premiéra prebiehala v sále KUS Zvolen a kvôli pandemickým obmedzeniam na ňu bol pozvaný iba menší počet divákov. Keďže sa v sále nachádzajú veľké zrkadlá, ktoré slúžia folkloristom, veľmi zaujímavo boli využité pri úprave scény. Predstavenie bolo prispôsobené malej scéne, avšak možno ho hrať aj na javisku, takže keď to situácia dovolí, sľubujú, že ho zahrajú aj pre širšie publikum.

Režisérka Marína Dýrová sa postarala aj o výber hudby. Svetlo a dizajn plagátu: Miro Horvát. Zvuk: Zdenka Francistyová. Šepkárka: Hana Zelenáková.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články