Spolok žien

Braňova družina

V októbri si pripomíname výročia oslobodenia viacerých našich dedín v II. sv. vojne. Kovačica bola oslobodená 3. októbra roku 1944, potom 13. októbra partizáni vyslobodili Kysáč, 14. októbra Laliť, 15. októbra bol oslobodený Kulpín a Báčsky Petrovec, 17. októbra nasledovala Selenča, 23. októbra 1944 Nový Sad a Stará Pazova...V októbri si pripomíname tiež udalosti a hrôzy tejto vojny v jej začiatkoch. Tak v noci medzi 1. a 2. októbrom 1941 na troch miestach v báčskopetrovskom chotári skupina členov Komunistickej strany Juhoslávie (KSJ) a mládežníckeho SKOJ-a zapálila asi 16.000 metrických centov konôp. V rovnakej noci aj diverzantská skupina z Kysáča podpálila oheň v konopárni Kristijana Ledmana. V nej zhorelo 55 vagónov konôp. O niekoľko dní, 8. októbra, polícia v Petrovci zatkla najprv šiestich členov KSJ a potom 14. októbra ďalších dvanásť príslušníkov Národno-oslobodzovacieho hnutia. Maďarský vojenský súd 25. októbra ôsmich z nich odsúdil na trest obesením a ostatných na viacročné alebo doživotné väzenie. Trest smrti bol vykonaný 28. októbra 1941. V októbri roku 1942 Juraj Mučaji napísal básnickú poému Braňova družina. Aj dnes, po osemdesiat rokoch mali by sme sa skláňať nad hlbokým humanizmom mladých ľudí a tiež Juraja Mučajiho, ktorý celej tej skupine –Braňovej družine postavil takto nehynúci pomník.

 

Foto: Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Foto: Múzeum vojvodinských Slovákov

 

28. október 1941
                     Petrovec
                               Šibenice...
Zhasené životy –
mohyla ôsmych rovov...

A v tej mohyle uložené telá národných horlivcov, ktorí podľa básnikových slov do spechu boja vhodili srdce, nech sa raz snenie v život zmení...

Vojnový súd maďarského kráľovského vojska 25. októbra 1941 odsúdil organizátorov a účastníkov pálenia konôp v okolí Petrovca a na smrť obesením boli odsúdení Jovan Žeravljev, Ljubomir Doroslovački, Rudo Hrubík, Branislav Mokić, Pavel Ďuga, Ján Marčok, Martin Hrubík a Ján Labát, kým trest doživotia vyriekli Samuelovi Ponigerovi a na 12 až 15 rokov väzenie boli odsúdení Juraj Spevák, Andrej Širka a Gavra Popadić z Kulpína. Rozsudok popravením bol vykonaný 28. októbra.

Braňova družina je v literárnej tvorbe juhoslovanských Slovákov i v celkovej ich nedávnej minulosti akýsi pojem pre seba, obsahujúci v sebe veľmi jasné ohnivká ich celej doterajšej tradície. Je to jednak nezabudnuteľná a slávna básnická skladba Juraja Mučajiho, jednak skupina našich hrdinských prvobojovníkov, o ktorých ona hovorí a ktorých podľa nej aj nazývajú Braňovou družinou. Napísal to o Braňovej družine Ján Kmeť, ktorý tiež ozrejmil, že to bola známa skupina komunisticky orientovaných i do straníckej a skojovskej organizácie zapojených mladíkov z roku 1941, zoskupených okolo svojho vedúceho organizátora Branislava Mokića, vtedajšieho študenta. Družina nepôsobila zadlho, lebo Braňo Mokić, spolu s ostatnými siedmimi súdruhmi, bol v Petrovci 28. októbra 1941 fašistami popravení.

Do Braňovej družiny svojím povedomím a citovým postojom patril aj Juraj Mučaji, hoci sa priamo do tohto hnutia nezapojoval. Mohylu im predsa postavil poémou Braňova družina, ktorej v podtitulku uvádza: Pieseň o petrovských poliach.

Z východu, k západu, severom k juhu
človek tu vytvoril na poliach dúhu.
Do zeme zahrabal svoj život, srdce,
do tvrdých dlaní zasadil slnce –
a preto na zemi život tvorí.
Nuž táto rozprávka našich polí
žije tu a kvitne životom večným...

 

Katarína Pucovská

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články