Spolok žien

V Bratislave zasadala školská komisia ÚSŽZ

Vo štvrtok 27. októbra 2022 sa v Bratislave stretli odborníci na slovenské vzdelávanie zo sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Komisia bola založená ako poradný orgán predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a dlhodobo sa zaoberá otázkami skvalitňovania vzdelávania slovenských detí v predmetných krajinách a tým aj udržiavaním ich národného povedomia. Tohtoročné rokovanie sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu bolo venované nasledovným témam: aktuálne postavenie a podpora slovenských žiakov, študentov a učiteľov vo vzdelávacom procese, riešenie akútneho nedostatku slovenských učiteľov, motivácia študentov k štúdiu pedagogických smerov, podpora vysielania slovenských učiteľov do slovenských národnostných škôl zo strany MŠVVaŠ SR, podpora mimoškolských aktivít v gescii ÚSŽZ, ako aj MŠVVaŠ SR (tábory, školy v prírode, súťaže a pod.)

 

Foto: Vladimír Linder

 

Foto: Vladimír Linder

 

Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu, ktorej členmi sú Slováci žijúci v zahraničí – odborníci pôsobiaci v krajanských spolkoch a inštitúciách pokrývajúcich problematiku školstva, sa v tomto formáte stretla opäť prezenčne a obnovila tak po pandémii svoju pravidelnú činnosť. Zo Srbska komisiu tvoria Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov a Svetlana Zolňanová koordinátorka NRSNM pre školstvo. Viac TU:
https://www.uszz.sk/v-bratislave-zasadala-skolska-komisia-uszz-pre-strednu-juznu-a-vychodnu-europu/?fbclid=IwAR000C2-44d7NTyQolANOrL8-_d2sKS0xNXz8BS8bNw3jtebT19HoFgSHTk

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články