Spolok žien

Oslavy Obce Báčsky Petrovec

V pondelok 16. októbra 2023 prebiehali oslavy Dňa Obce Báčsky Petrovec. Týmto dátumom zaznamenali predstavitelia obce aj 15. október, dátum, ktorý sa v Obci Báčsky Petrovec oslavuje ako Deň oslobodenia od okupantov v druhej svetovej vojne. Tohtoročná slávnosť sa začala kladením vencov k pamätníku v centre Báčskeho Petrovca, postavenom na počesť vojakov a vlastencov z tohto regiónu, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny (1941-1945) pri obrane svojej vlasti a svojho ľudu. Po kladení vencov sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Obecného zhromaždenia, ktoré otvoril jeho predseda Ján Jovankovič. Predsedníčka obce Jasna Šprochová hovorila o realizovaných projektoch a o projektoch, ktoré sa plánujú. Nasledovalo slávnostné odovzdávanie cien Obce Báčsky Petrovec. Cenu Obce za rok 2023 získal Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor z Báčskeho Petrovca , ktorý si v tomto roku pripomína 200. výročie postavenia kostola. Osobitné verejné uznanie udelili poľovníkovi Draganovi Božićovi z Maglića, jednému z organizátorov tradičného podujatia „Letné hry v Maglići" a tiež Matejovi Marčokovi z Báčskeho Petrovca, žiakovi prvého ročníka gymnázia v Báčskom Petrovci, držiteľovi 20 štátnych rekordov v riešení Rubikovej kocky.

 

Foto: Obec Báčsky Petrovec

 

Foto: Obec Báčsky Petrovec

 

Foto: Obec Báčsky Petrovec

 

Foto: Obec Báčsky Petrovec

 

Foto: Obec Báčsky Petrovec

 

Športové uznanie Obce Báčsky Petrovec za rok 2022 bolo udelené Ivane Seleštianskej, atlétka z Báčskeho Petrovca, žiačke ôsmeho ročníka základnej školy v Petrovci, výbornej žiačke, ale je aj úspešnej karatistke. Karate trénuje v Karate kube v Báči a získala už viaceré ocenenia. Klub, ktorý získal Športovú cenu za rok 2022, je Futbalový klub Mladosť z Báčskeho Petrovca, najstarší a najpočetnejší športový klub v obci. Tento rok oslavuje svoje jubileum – sto rokov pôsobenia.

Zdroj: Obec Báčsky Petrovec

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články