Voľby

Cyrilo - metodský večierok

Už 23 rokov v petrovskom evanjelickom kostole venúvajú osobitný program Cyrilovi a Metodovi a Jánovi Husovi a už tri roky, v prvú júlovú nedeľu, týmto významným osobnostiam našich dejín býva venovaný nielen osobitný program, ale aj predpoludňajšie služby Božie. Tak bolo aj včera a na hlavných bohoslužbách biblické texty a tiež modlitby a piesne boli príležitostne ladené a v podvečerných hodinách v zborovom dome odznel Cyrilo - metodský večierok. Od samotného začiatku úspešne ho pripravuje Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci v spolupráci s petrovským cirkevným zborom. Tohtoročný večierok, rovnako ako aj predpoludňajšie bohoslužby, prebiehali v zborovom dome, keďže sa v kostole konajú rekonštrukčné práce. Úvodom večierka sa prihovoril petrovský pán farár Ján Vida a predsedníčka miestneho matičného odboru a zároveň zborová presbyterka Katarína Melegová Melichová.

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Veľké osobnosti treba chápať ako dar od Pána Boha. Jednak pre veľké dielo, ktoré vykonali, dielo, ktoré necháva požehnané stopy v dejinách cirkvi a národa, dielo, ktoré do cirkevného a národného spoločenstva vnáša nové myšlienky, nové smery, nové trendy, ktoré majú z historického hľadiska veľký význam. Veľké osobnosti sú vzorom myslenia a života, vzorom, ku ktorému sa aj po rokoch, desaťročiach a stáročiach môžu vracať generácie ľudí. Naši otcovia dúfali v Hospodina a nebývali zahanbení a my v tom máme pokračovať a ďalším pokoleniam odovzdávať. Zdôraznil Ján Vida a dodal, že Cyril a Metod, ktorí prišli na Veľkú Moravu priniesli kresťanstvo našim predkom a Majster Ján Hus obetoval svoj život za pravdu, ktorou sa usiloval poukázať na čistotu slova Božieho a za materinskú reč pri službách Božích.

Oslovujúce texty, ktoré pripravila Katarína Melegová Melichová čítali Miluška Anušiaková Majerová, Elena Lončarová a Anna Hansmanová. Na večierku odzneli aj piesne v podaní komorného zboru Musica viva pod vedením Marieny Stankovićovej Krivákovej a cirkevného spevokolu, s ktorým pracuje Slovenka Benková Martinková a osobitným ozvláštnením bol sólový spev Kataríny Kalmárovej z Vojlovice.

Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda sa na Slovensku, v Česku, ako aj v ďalších krajinách, kde žijú slovanskí rímskokatolíci a evanjelici, oslavuje každoročne 5. júla ako pripomenutie symbolického výročia ich príchodu na Veľkú Moravu v roku 863. Slovanské pravoslávne cirkvi majú vlastný deň oslavy svätých Cyrila a Metoda, ktorým je 11. máj podľa pravoslávneho kalendára, resp. 24. máj podľa občianskeho kalendára

 

Katarína Pucovská

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články