Voľby

Svetový deň vody

Voda je jednou z najdôležitejších podmienok na prežitie, život na Zemi a zdravie človeka. Bez vody jednoducho neprežijeme. Voda nad zlato. V čase klimatickej zmeny sa voda stáva „ropou" 21. storočia. Musíme si uvedomiť, že je ona veľmi vzácna, že vodou máme šetriť, nepúšťať ju zbytočne, kým si umývame zuby a neplytvať pri umývaní riadu. Nesmeli by sme dopustiť, aby rôzne škodliviny a toxické odpady znečisťovali podzemné vody. Kvalitná pitná voda je to najcennejšie, čo máme. Voda je elementárna potreba...

 

Svetový deň vody

 

Svetový deň vody

 

Vodovodná voda z kulpínskeho vodovodu je aj podľa najnovšej správy sanitnej inšpekcie nevhodná na pitie, je prevažne žltá, neraz v nej plávajú rôzne nečistoty, k spotrebiteľom prichádza v azbestnom potrubí, ktoré je pre svoju škodlivosť dávno vyradené z použitia a časté sú aj výpadky vody. Nie je to však ojedinelý prípad vo Vojvodine. Problematika veľkého znečistenia vojvodinských vôd je otvorená už vyše dvoch desaťročí, no sále je zatláčaná pod koberec. Veľa toho tu u nás nefunguje, ale problém s pitnou vodou je alarmujúci.

Málo sa vie aj to, že Vojvodina, tá „obilnica" Srbska a bývalej Juhoslávie, vznikla takmer z ničoho vďaka ľudskej usilovnosti a ľudskému rozumu. Vznikala na močaristom a chorom teréne, prakticky bez obyvateľstva, len pred ani tristo rokmi. Projektantmi veľkého Franzovho kanála, 100,5 kilometra dlhého prieplavu Dunaj-Tisa, boli dvaja bratia slovenského pôvodu – Jozef a Gabor Kišovci. Tento kanál vytvoril Vojvodinu. Ide o dôležitý európsky vodohospodársky systém, ktorého je vidieť aj na fotkách amerických kozmonautov odfotených z Mesiaca. Kanál spojil Srbsko so strednou Európou.

No, aj túto vojvodinskú vzácnosť sme dokázali znečistiť. To všetko by sa mohlo označiť za zločin nad občanmi Vojvodiny.

Svetový deň vody - Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov a uplatňovanie odporúčaní Agendy 21. - Akčný program UNCED - na Konferencii OSN k životnému prostrediu a rozvoju z júna 1992 v Riu de Janeiro a vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články