Voľby

Veľkonočná výstava omaľovaných vajíčok

V piatok 31. marca 2023 v priestoroch Obecnej turistickej organizácie v Báčskom Petrovci otvorili v poradí druhú Veľkonočnú výstavu omaľovaných vajíčok – kraslíc. Združenie petrovských výtvarných umelcov (ZPVU) tak, okrem už tradičných výstav, akými sú Petrovské pohľady a Čaro štetca, rozbieha nové výstavné podujatie, ktoré plánujú pravidelne organizovať v ústrety Veľkej noci. Prítomných privítala Mária Struhárová, predsedníčka ZPVU a krásnym spevom sa predstavili petrovskí škôlkari. „Výstava pozostáva z dvoch celkov: toho primárneho — unikátne omaľovaných kraslíc v priestore a sekundárneho, ktorý tvoria maľby kvetín a kvetinových zátiší na privítanie jari a oslavu prebúdzania sa prírody. Stredobodom expozície sú však kraslice, omaľované v troch dimenziách. Najatraktívnejšie sú tie najväčšie, pri ktorých výtvarníci vynaložili maximálne tvorivé úsilie, ale jedinečnou krásou nás oslovujú aj tie najmenšie, veľkosti slepačieho vajca." Ozrejmil výtvarný kritik Vladimír Valentík. Prihovorila sa tiež Jasna Šprochová, predsedníčka Báčskopetrovskej obce a výstavu otvorila Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM.

 

Foto Ondrej Benka

 

Foto Ondrej Benka

 

Foto Ondrej Benka

 

Foto Ondrej Benka

 

Foto Ondrej Benka

 

Foto Ondrej Benka

 

Foto Ondrej Benka

 

Foto Ondrej Benka

 

Foto Ondrej Benka

 

Foto Ondrej Benka

 

Foto Ondrej Benka

 

Autormi omaľovaných vajíčok sú: Anna Nosálová (Selenča), Dajana Vršková (Petrovec), Sava Spremo (Maglić), Ján Makan (Petrovec), Ivana Struhárová (Petrovec), Zdenko Finčur (Nový Sad), Miluška Hendlová (Petrovec), Anna Struhárová (Petrovec), Mária Struhárová (Petrovec), Katarína Breuning (Petrovec), Tatiana Milina Turanová (Petrovec), Miro Horvát (Kulpín) a Anna Legíňová (Petrovec).

Súčasťou výstavy sú aj výkresy s jarnou tematikou a kraslíc detí skupiny Slniečka predškolskej ustanovizne Včielka z Báčskeho Petrovca.

"Výzdoba kraslíc na výstave má skutočne široké spektrum, od výzdoby využívajúcej tradičnú slovenskú ľudovú ornamentiku, až po úplnú geometrickú výzdobu. Niektoré kraslice akoby obsahovali panoramatický obraz krajiny a niektorým stačí voľné prelínanie sa farieb na ich povrchu. Niektoré však abstinujú od farby, zostali biele a ornament na nich je iba reliéfne badateľný a zdobené sú aj perím. Sú však početné kraslice, ktoré ako výzdobu využívajú realisticky podané figúry, či sakrálne podobizne akou je Ježiš, ale aj tradičnú veľkonočnú ikonografiu do ktorej jednoznačne patrí zajačik a kuriatka. Rôzne podoby štylizovaných kvietkov sú samozrejmé," napísal v afiši k výstave Vladimír Valentík a zhodnotil, že bohatá obrazotvornosť a nevšedná kreativita výtvarníkov zoskupených v Združení petrovských výtvarných umelcov našla svoje autentické uplatnenie teda aj v tomto tradičnom odvetví ľudového umenia – zdobeniu kraslíc v ústrety Veľkej noci.

Výstavu nainštalovanú v priestoroch Obecnej turistickej organizácie, ul. Maxima Gorkého 17 v Báčskom Petrovci si záujemcovia môžu pozrieť do konca apríla.

 

Katarína Pucovská
Foto: Ondrej Benka

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články