Voľby

Moskva - Petušky

Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca sa v piatok 10. novembra 2023 premiérovo predstavilo domácemu obecenstvu s predstavením Venedikta Jerofejeva Moskva – Petušky, v réžii Maríny Dýrovej. Toto predstavenie v minulý víkend excelovalo na 53. prehliadke Divadelný vavrín v Starej Pazove, kde okrem zlatej plakety získalo ešte 10 cien: za dramatizáciu, scénografiu, hudbu, dizajn svetla, osobitnú cenu za kolektívnu hru a vyše polovica hereckého kolektívu – piati herci získali ceny za herecký výkon. Treba však povedať, že si vskutku všetci herci zaslúžili ocenenie za herecký výkon, keďže sa predstavenie ovenčilo Osobitnou špeciálnou cenou za kolektívnu hru. Herecký kolektív aj včera zapôsobil ako dobre zohraný tím a každý herec vynikal na svoj spôsob. Predloha je spoveďou hlavného hrdinu, alkoholika Veničku, ktorý vnútornými monológmi bojuje sám so sebou a s delíriom. Ide o psychologickú drámu – vnútorný boj alkoholika, ktorý boj s alkoholom nakoniec smutne prehráva.

 

Moskva - Petušky

 

Moskva - Petušky

 

Moskva - Petušky

 

Moskva - Petušky

 

Moskva - Petušky

 

Moskva - Petušky

 

Veňa cestuje vlakom z Moskvy do výletnej oblasti Petušky, teda na relácii Moskva – Petušky. Po ceste veľa pije a keďže je už v pokročilej fáze alkoholizmu, v stave delíria – pomätenosti a s hlbokým zastretím vedomia – vedie dialógy s anjelmi, pokušiteľom i svojím svedomím. Všetci spolucestujúci tiež požívajú alkohol, čo upozorňuje na rozšírený jav alkoholizmu a je akoby škandalóznou metaforou delíria celej sovietskej spoločnosti.

Téma predstavenia nám môže byť veľmi blízka, keďže spracúva problematiku alkoholizmu, ktorá je stále výraznejšie prítomná aj medzi mladšou populáciou v našej krajine, ktorá podobne ako Veňa, sklamaná beznádejou, túžbu po krajšej budúcnosti, stále vystrašená sociálnymi previeraniami, v alkohole hľadá štipku šťastia.

Dramatizácia diela: Marína Dýrova, Branislav Čeman, Ján Sklenár
Dramaturgia: Marína Dýrová
Réžia: Marína Dýrová
Hrajú: Ján Sklenár, Branislav Čeman, Sandra Galádiková, Kristián Križan, Ján Bohuš, Aleksandar Kolár, Marína Dýrová, Ivan Sabolčki
Hudba: Jaroslav Zima
Dizajn svetla: Peter Čáni
Kostýmy: Sandra Galádiková a Marína Dýrová
Inšpicientka: Ivona-Marija Matić

Odborná porota na 53. prehliadke Divadelný vavrín v Starej Pazove, predstaveniu Moskva – Petušky udelila tieto ocenenia:

Rovnoprávne ceny za herecké výkony:
- Jánovi Sklenárovi za stvárnenie postavy Veňu v predstavení Moskva – Petušky Divadla VHV z Báčskeho Petrovca.

- Sandre Galádikovej za stvárnenie postavy Anjela a Kurvy v predstavení Moskva – Petušky Divadla VHV z Báčskeho Petrovca.
- Ivanovi Sabolčkému za stvárnenie postavy Semioniča v predstavení Moskva – Petušky Divadla VHV z Báčskeho Petrovca.
- Branislavovi Čemanovi za stvárnenie postavy Čiernofúzača v predstavení Moskva – Petušky Divadla VHV z Báčskeho Petrovca.
- Kristiánovi Križanovi za stvárnenie postavy Dekabristu v predstavení Moskva – Petušky Divadla VHV z Báčskeho Petrovca.
- Cenu za dramatizáciu odborná porota udeľuje Maríne Dýrovej, Jánovi Sklenárovi a Branislavovi Čemanovi v predstavení Moskva – Petušky Divadla VHV z Báčskeho Petrovca.
- Cenu za najúspešnejšiu scénografiu odborná porota udeľuje Ondrejovi Mištecovi a Jánovi Megovi v predstavení Moskva – Petušky Divadla VHV z Báčskeho Petrovca.

Prvú cenu, zlatú plaketu a zároveň aj cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, sošku Miry Brtkovej, odborná porota rovnoprávne udeľuje dvom predstaveniam: Moskva – Petušky Divadlu VHV z Báčskeho Petrovca a predstaveniu Kováči Slovenského divadla VHV, Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru Stará Pazova.

Na záver porota vyzdvihuje, že vzhľadom na počet inscenácií na tejto 53. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby tri predstavenia prevyšujú rámce nášho slovenského ochotníctva vo Vojvodine.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články