Dejiny školy

Slovanský obzor

Vyšlo prvé číslo druhého ročníka Slovanského obzoru 1/2022, informačného spravodajcu Matice slovenskej z Martina pre slovanský svet a slovenské zahraničie. Ono prináša informačné príspevky zo Srbska, Česka, Chorvátska, Ruska, ale napríklad aj z Veľkej Británie. Na titulnej strane je spoločná snímka z rokovania predstaviteľov Archívu Vojvodiny z Nového Sadu, Matice slovenskej, Ústavu pamäti národa z Bratislavy a poslancov NR SR na Úrade vlády Slovenskej republiky vo februári 2022. Na stranách, ktoré prinášajú prehľad zo slovanského sveta, je text riaditeľa Archívu Vojvodiny Nebojšu Kuzmanovića o jeho aktivitách zameraných na zveľadenie srbsko-slovenských stykov. V rubrike Dejiny, v texte Martina Jarinkoviča sa možno dočítať o slovanskej vzájomnosti vo vzťahoch Slovenskej republiky a Kráľovstva Juhoslávie v rokoch 1939 – 1941. V tomto čísle si pripomínajú významných predstaviteľov Matice slovenskej, erudovaných odborníkov s presahom na slovensko-slovanské vzťahy, ktorí nás navždy opustili v rokoch 2020 a 2021, ale aj storočnicu narodenia Tibora Königa z Báčskeho Petrovca. O ňom a tiež o buste Adolfa Svätopluka Oswalda v Sriemskej Rači píše Katarína Pucovská. Časopis prináša aj informácie o činnosti Matice bunjevskej v Srbsku, so sídlom v Subotici, tiež o ich „šlingeri" ako o bunjevskom písme.

 

Slovanský obzor

 

Slovanský obzor

 

Slovanský obzor

 

Slovanský obzor

 

Slovanský obzor

 

Slovanský obzor

 

Slovanský obzor

 

V roku 2022 si Matica slovenská pripomína okrúhle 200. výročie narodenia viacerých štúrovských a matičných dejateľov. Ide nepochybne o najvýznamnejšiu generáciu v celých slovenských dejinách. Z tohto dôvodu Matica slovenská vyhlásila letopočet 2022 za Rok odkazu štúrovcov. Viac o nich sa možno dočítať v rubrike Pripomíname si.

Staršie čísla sú dostupné na adrese https://matica.sk/slovansky-obzor/

Slovanský obzor – nové matičné periodikum stmeľujúce aktuálne horizonty slovanského sveta, začalo vychádzať vlani a vydáva ho Matica slovenská v polročnej periodicite v slovenskom, anglickom a ruskom vydaní. V roku 2021 vyšli dve prvé čísla a v týchto dňoch svetlo sveta uzrelo tretie, zároveň prvé tohtoročné číslo, nateraz však iba v slovenskom jazyku. Aktuálne prebieha preklad do anglického a ruského jazyka.

Sídlo redakcie a vydavateľ sa nachádzajú na adrese Matice slovenskej v Martine. Šéfredaktorom Slovanského obzoru je PhDr. Pavol Madura, vedecký tajomník MS a riaditeľ Archívu MS a výkonná redaktorka je PhDr. Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea MS.

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články