Dejiny školy

Srbsko-slovenské básnické kolo 2023

Srbsko-slovenské básnické kolo je literárne podujatie, ktoré vzniklo roku 2018 a má za cieľ spájať spisovateľov zo Srbska a Slovenka. Koncipované je tak, aby v reciprocite predstavilo slovenskú i srbskú poéziu, aby zvýraznilo bratské vzťahy medzi týmito dvomi kultúrami, medzi dvomi národmi. Pri týchto stretnutiach básnikov, každý účastník hovorí básne v tom jazyku v ktorom báseň vznikla, čiže vo svojom materinskom jazyku a máme obyčajne pripravený aj preklad, už či do srbčiny alebo do slovenčiny. Povedal na úvod včerajšieho večierka Vladimír Valentík, riaditeľ SVC a predseda Slovenského kultúrneho klubu, ktorý zastrešuje podujatia. Zdôraznil že je toto mimoriadne stretnutie a venované bude predovšetkým desaťročnici podpísania spolupráce medzi združeniami srbských a slovenských spisovateľov. Na včerajšom stretnutí, ktoré bolo v Divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci, sa zúčastnili piati básnici, ktorí už desaťročie bedlivo pestujú túto spoluprácu: tohtoročný jubilant Miroslav Demák (75 rokov), Erik Ondrejička, Viera Benková, Radomir Andrić a Jeremija Lazarević.

 

Srbsko-slovenské básnické kolo 2023

 

Srbsko-slovenské básnické kolo 2023

 

Srbsko-slovenské básnické kolo 2023

 

Srbsko-slovenské básnické kolo 2023

 

Srbsko-slovenské básnické kolo 2023

 

Srbsko-slovenské básnické kolo 2023

 

Srbsko-slovenské básnické kolo má byť svojráznym svedectvom o živých vzťahoch slovenskej a srbskej literatúry, kultúry, o duchovných väzbách, ktoré sú intenzívne prítomné v tejto medziliterárnej komunite ešte z čias Pavla Jozefa Šafárika, Jána Kollára a Ľudovíta Štúra z jednej strany a Teodora Pavlovića, Lukijana Mušického a Đorđa Magaraševića zo strany druhej. Má teda nasledovať stopy takých významných predchodcov spájaním najvýznamnejších básnikov na oboch stranách. V tej súvislosti Vladimír Valentík podčiarkol, že pred desať rokmi v Združení spisovateľov Srbska v Belehrade, keď bol predsedom Radomir Andrić, podpísali s Miroslavom Bielikom, predsedom Spolku slovenských spisovateľov z Bratislavy zmluvu o spolupráci. Pred 10 rokmi sa teda znova začala veľmi intenzívna literárna spolupráca, ktorá by sa podľa názoru V. Valentíka možno mohla porovnať práve so spomenutým obdobím z polovice 19. storočia.

Účastníci týmto stretnutím vzdali zároveň hold zosnulému Miroslavovi Bielikovi, ktorý bol hnacím motorom posilňovania slovensko-srbskej literárnej spolupráce. Verše účinkujúcich piatich básnikov boli poprelínané hudbou dueta Lucije Stajićovej a Zorana Mitića. Večierok moderovala Miroslava Blažićová a preklady niektorých básní predniesla Tatiana Mitićová.

O prvom Srbsko-slovenskom básnickom kole viac TU: https://www.kulpin.net/literarne-okienko/22-aktuality/aktuality/10261-srbsko-slovenske-basnicke-kolo

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články