Istorija škole

Zlatý kľúč 1970 – 1998

Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč oslávil v roku 2020 polstoročie od svojho založenia. Vznikol roku 1970 v Selenči a jeho zakladateľom bol Kultúrno-osvetový spolok Jána Kollára a iniciátorom založenia Ján Nosál, známy hudobný dejateľ. Počas rokov 1970 – 1998, ktoré sú v knihe autora Ján Šimoniho spracované, na festivale odznelo 668 skladieb 95 autorov. Z toho bolo 185 lyrických, 210 detských, 223 tanečných, 40 angažovaných a 10 skladieb vážnej hudby. „V období, ktoré je v publikácii zachytené ma nesmierne zaujala informácia, ako roku 1974 (teda, v útlom veku festivalu) prišlo na súbeh 50 (!) skladieb - zrejme - päťdesiatich autorov, z ktorých výberová komisia vybrala tie, ktoré zodpovedali štýlovým a umeleckým parametrom. Už dlhý čas organizačný výbor aktuálneho festivalu Zlatý kľúč zaoberajúci sa povedzme populárnym hudobným žánrom má problémy získať aj tých minimálnych 12 skladieb..." uviedla jedna z recenzentiek knihy Slovenka Benková Martinková, ktorá na včerajšej prezentácii tento údaj s poľutovaním zdôrazňovala, s nemou otázkou: prečo upáda záujem skladateľov o festival Zlatý kľúč?

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

"Kniha, ktorú čitateľskej obci predkladá a podpisuje Ján Šimoni je jednou z takých vzácnych dokumentov o podujatí, ktoré pretrváva s malými prestávkami už viac ako polstoročie pod rôznymi názvami v priebehu tých všetkých rokov a v súčasnosti pod názvom Festival populárnej slovenskej hudby Zlatý kľúč. Od začiatku Ján Šimoni bol nielen súpútnikom tohto nášho hudobného festivalu, ale zaslúžil sa v značnej miere, že ho máme do dnešných dní. Navyše, bol tým vzácnym človekom, ktorý všetko, čo súviselo s festivalom, zapisoval, archivoval a teraz život festivalu v rokoch 1970 - 1998 zhrnul do tejto knižky." Uvádza druhá recenzentka Katarína Melegová Melichová.

"S Jánom Nosálom som spolupracoval od začiatku sedemdesiatych rokov v rámci vtedajšej mládežníckej organizácie. Bol žiakom Učiteľskej školy V Sombore a ja som bol žiakom Učiteľskej školy v Petrovci. Založili sme mládežnícky orchester a organizovali kultúrno-umelecké programy. Bolo to obdobie romantiky programov tohto typu a robili sme to s veľkým entuziazmom. V roku 1962 sme založili mládežnícky festival pod názvom Selenča v znamení mladosti. Ján Nosál mal na starosti hudobnú časť a ja organizačnú. Podľa mienky nášho kronikára Janka Čérneho, tento festival bol jeden z najkvalitnejších mládežníckych festivalov. Po odchode Jána Nosála na štúdium hudby do Sarajeva a potom na prácu v iných prostrediach, hudobnú, a v dobrej miere aj organizačnú časť uvedeného festivalu som mal na starosti ja. Po návrate Jána Nosála do Selenče roku 1969 sme po vzájomnej diskusii prišli k záveru, že keď ide o festival Selenča v znamení mladosti, treba niečo zmeniť," píše tak v úvodnej časti knihy Ján Šimoni a potom dôkladne analyzuje každý festivalový ročník, záverečne s rokom 1998. Potom Zlatý kľúč zamĺkol.

Prestávky v organizácii festivalu nastali v období veľkých turbulencií v krajine a festival sa v dôsledku neprajnej bezpečnostnej a zložitej politickej situácie neorganizoval v rokoch 1999 – 2004. Po jeho obnovení sa už „rozbil" na užšie zamerané podujatia a populárna hudba zostala v Selenči, detský festival si prebrala Kovačica, vážnu hudbu Petrovec a festival lyrických skladieb Kulpín.

Knihu s názvom Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč 1970 - 1998 včera prezentovali v slávnostnej sieni petrovského gymnázia. Na úvod sa prihovorila predsedníčka KUS Jána Kollára v Selenči Malvína Zolňanová. Širšie o publikácii hovoril autor Ján Šimoni. Úryvky z knihy čítali Viera Dorčová Babiaková a Elena Lončarová. Skladby, ktoré odzneli na festivale a ktoré po dvadsaťročí v dobrom dozreli, predviedli naši speváci a skladatelia Ondrej Maglovský, Rastislav Struhár, Samuel Kováč ml., Miroslav Hemela, Tatiana Jašková a Iveta Kováčová, tiež detská spevácka skupina z petrovskej základnej školy: Martina Tina Martinková, Mariena Nina Martinková, Simona Sýkorová, Andrea Danková a Anita Fábryová.

Na záver sa prihovoril aj skladateľ, producent a dirigent RTV Jovan Adamov, ktorý sa takmer od začiatku podieľal v práci festivalu. Prezentácia prebiehala v slávnostnej sieni GJK v Báčskom Petrovci a usporiadalo ju Združenie pre pestovanie kultúry, tradícii a umenia Selenča v čele s Jozefom Gašparovským a Kultúrno-umelecký spolok Jána Kollára, Selenča v čele s Malvínou Zolňanovou.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články