Istorija škole

Katarína Karlečíková

Kovačická insitná maliarka Katarína Karlečíková sa narodila 9. apríla 1937. Začala chodiť do osemročnej školy v Kovačici, ale ukončila ju externe v Belehrade. Tiež v Belehrade ukončila aj strednú ekonomickú školu. Keď mala pätnásť rokov, chodievala na hodiny maľovania Martinovi Jonášovi. Tri roky navštevovala Centrum pre výtvarné vzdelávanie v Šumatovačkej ulici na Vračare (Belehrad). V Kovačici pracovala ako účtovníčka. S manželom Pavlom má dcéru Ľudmilu. Maľuje život na dedine, práce (žatva, lámačka, okopávanie kukurice a pod.), oslavy a veselice, tanečníkov. Pre jej obrazy je typické to, že je úzadie na jej obrazoch často jednofarebné, hlavne červené, alebo modré. Namaľovala približne 400 obrazov. Po prvýkrát vystavovala v rámci podujatia Kovačický október, v roku 1957. Prvú samostatnú výstavu mala v roku 1969 v Kovačici. V roku 1981 sa stala členkou Galérie insitného umenia v Kovačici.

 

Foto: Ján Špringeľ

 

Foto: Ján Špringeľ

 

Katarína Karlečíková

 

Katarína Karlečíková

 

V roku 1981 na 29. Kovačickom októbri sa zúčastnila s tromi obrazmi

 

V roku 1981 na 29. Kovačickom októbri sa zúčastnila s tromi obrazmi

 

Katarína Karlečíková namaľovala vyše 400 obrazov. "Maľovala som ešte skôr, než som začala chodiť do školy. Boli sme štyri sestry a každá z nás bola iná. Mali sme nevlastného brata z prvého manželstva jedného z mojich rodičov. Otec Štefan bol výrobca kožušín. Kreslil kvety, srdcia a vyšíval to. Kreslila som jeho atramentovým perom. Pracovala som od svojich trinástich rokov. Strážila som deti po domácnostiach v Belehrade. Musela som zarobiť na chlieb. Potom som dokončila školu. Chodila som do Šumetovačkej školy. Tam sme mali dva roky maľovanie a rok sochárstvo. V prvej fáze som maľovala zátišia. Martin Jonáš ma nútil maľovať. Hovoril mi: Daj výpoveď v práci v banke a maľuj! Premýšľala som. Niekomu sa v umení darí, niekomu nie. Radšej si zarobím na penzijku. Od vtedy čo som na dôchodku viac maľujem. Počas zimy maľujem v teplej kuchyni. Počas leta maľujem v slnečnom ateliéri na dvore," uviedla Katarína Karlečíková v rozhovore s Gordanou Blagojevićovou, ktorá text zverejnila vo svojej knihe Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku. Etnologicko-antropologická štúdia prejavov identít. Kniha vyšla vo vydavateľstve Nadácie Babka Kovačica v roku 2016.

 

Foto: Galéria insitného umenia Kovačica

 

Foto: Galéria insitného umenia Kovačica

 

Foto: Galéria insitného umenia Kovačica

 

„Výtvarné elementy, akými sú tmavosť-jasnosť alebo expresivita, veľmi zriedkavo nachádzame na obrazoch insitných autorov. I keď Katarína Karlečíková často maľuje interiér so žánrovými scénami, používajúc tiene v maliarskom výraze, predsa to nemožno považovať za skutočné elementy kontrastu a vzťahu tmavosť-jasnosť." Uviedla Jarmila Ćendićová, kunsthistorička, vo svojej štúdii História naivného umenia.

https://naivnaumetnost.com/sk/katarina-karlecikova/

http://www.babka.rs/sk/index.php/autori/13-authors/50-katarina-karlecikovahttp://www.babka.rs/sk/index.php/autori/13-authors/50-katarina-karlecikova

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články