Istorija škole

Banoštor

Banoštor, mestečko na sriemskej strane brehu Dunaja, do ktorého sa možno dostať aj skelou z Begeču, má bohatú tradíciu. Nachádzajú sa tam pozostatky kostola sv. Rudolfa, ako odkaz dedičstva zo začiatku 20. storočia. Rímskokatolícky kostol v tejto vinárskej dedinke bol postavený v rokoch 1911 až 1913. O tom svedčí zachovaná mramorová tabuľa, na ktorej je vyryté aj meno slovenského grófa s českými koreňmi Rudolfa Choteka, majiteľa futockého panstva a kaštieľa v Dolnej Krupej na Slovensku. Kosrtol je postavený na robustnom teréne, vyvýšenom od hlavnej cesty, v duchu nemeckého románskeho štýlu, s prvkami modernistických tendencií vo vtedajšej sakrálnej architektúre. Do kostola sa dostanete po dvojitých kamenných schodoch. Aj keď je to významná kultúrna pamiatka, kostol je v úplnosti ponechaný zubu času. Odchodom posledných Švábov (Nemcov) z Banoštora, o kostol sa nemal kto starať a začal upádať. S katolíckym obyvateľstvom odišla aj vôľa zachovať tento krásny chrám.

 

Banoštor

 

Na internetovej stránke Beočinskej obce sa nachádza záznam: „Katolícky kostol v Banoštore dal postaviť gróf Rudolf Chotek z Futogu na vlastné náklady a na vlastnom pozemku. V lete 1910 boli vykopané základy, základný kameň bol položený 23. júna a posvätený bol roku 1912. V lete 1913 boli murárske práce úplne ukončené a do konca októbra toho istého roku bol kostol vybavený potrebným inventárom. Vo veži boli umiestnené tri krásne, bohato zdobené zvony. Posviacka kostola sa uskutočnila 17. apríla 1914 v pamätný deň sv. Rudolfa, ktorý je patrónom kostola. Keďže väčšina katolíckeho obyvateľstva bola nemeckého pôvodu, miestni ho nazývali „švábsky". To pomenovanie mu v Banoštore zostalo dodnes. Odchodom Nemcov z tejto dediny po skončení vojny, kostol sv. Rudolfa rýchlo chátral a dodnes z neho zostali len hradby, ktoré pripomínajú časy minulé. V obci už nie je ani jedna katolícka rodina, ale Ústav na ochranu kultúrnych pamiatok v Novom Sade je názoru, že objekt netreba zbúrať, ale vzhľadom na jeho význam a polohu treba ho opraviť a tak zachrániť od konečného zničenia."

Viac TU: http://www.fruskogorska-riznica.co.rs/?nav=data2&data=beocin&sub=2&id=44

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články