Istorija škole

Sedemdesiatnik Ján Lačok

Ján Lačok sa narodil 14. októbra 1952 v Kulpíne. V rodisku zakončil základnú školu a stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. V školení pokračoval na Prírodovedno-matematickej fakulte v Novom Sade a po štyroch rokoch sa preradil na Fakultu telesnej výchovy a športu, na ktorej promoval roku 1978. Volejbal začal hrávať na gymnáziu, pokračoval aj v Slovinsku na vojenčine (hrával pre Bled) a jeho najväčší volejbalový úspech bola Univerziáda v Záhrebe, kde Novosadská univerzita obsadila 1. miesto. Jeho prvým pracoviskom bolo gymnázium v Báčskom Petrovci a paralelne pracoval aj vo vysunutom oddelení v Kysáči. V roku 1982 bol presunutý do Sriemskych Karloviec, osem rokov tam vyučoval telesnú výchovu a počas toho obdobia trénoval za tamojší volejbalový klub. Roku 1998 bol vymenovaný za riaditeľa Základnej školy Jána Ámosa Komenského v Kulpíne. Túto funkciu vykonával s prestávkami dva a pol roka, po čom začal v tejto škole pracovať ako profesor telesnej výchovy. V roku 2017, keď navŕšil 65 rokov života, z kulpínskej základnej školy ho vyprevadili do dôchodku.

 

Sedemdesiatnik Ján Lačok

 

Sedemdesiatnik Ján Lačok

 

Sedemdesiatnik Ján Lačok

 

Za jeho mandátu riaditeľa školy začalo sa s budovaním telocvične, ktorá bola roku 2005 daná do prevádzky. V roku 2010 s kolegom Todorom Radanovim založili Volejbalový klub Kulpín. Zo začiatku v ňom aj hrával a potom už len trénoval. Za zásluhy v oblasti školstva a volejbalu získal viaceré uznania, medzi inými aj Cenu Báčskopetrovskej obce a pri príležitosti päťdesiatročnice aktívneho pôsobenia vo volejbale mu bola udelená Plaketa Vojvodinského volejbalového zväzu. Jeho najväčší volejbalový úspech bola Univerziáda v Záhrebe, kde Novosadská univerzita obsadila 1. miesto. Kým bol v Slovinsku na vojenčine hrával volejbal pre Bled. Najdlhšie sa venoval volejbalu hrávajúc pre Mladosť z Báčskeho Petrovca, ktorá súťažila vo Vojvodinskej lige, potom hrával aj pre Maglić, Gajdobru... Bol aj volejbalovým trénerom. Okrem volejbalu v Kulpíne trénoval aj futbalistov. Športovo vychoval viaceré generácie tak mladých volejbalistov, ako aj futbalistov. Zapájal sa tiež do spoločensko-politických aktivít, stál aj v čele Miestneho spoločenstva v Kulpíne a aktívny bol v MOMS Kulpín a KUS Zvolen.

Gratulujeme!

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články