Istorija škole

To petrovskvo šíre pole

Piatkový program osláv Dní Petrovca bol už zachodený a ako aj po minulé roky prebiehal na viacerých miestach. Súťaže penzistov v šachu, šípkach a biliarde sa konali v Združení penzistov Petrovec, prezentácia knihy Milujem... z iného sveta v Knižnici Štefana Homolu, vernisáž výstavy obrazov Združenia petrovských výtvarných umelcov Petrovské pohľady 16 v Obecnej turistickej organizácii, otvorenie výstavy poštových známok Flóra 24 Spolku filatelistov Petrovec v Knižnici Štefana Homolu a slávnostná akadémia Rady Miestneho spoločenstva Petrovec pod názvom To petrovskvo šíre pole vo veľkej sále SVD. Na tomto ústrednom programe predseda Rady Miestneho spoločenstva Petrovec Ján Lačok odovzdal Ďakovné listiny Mestu Martin, NVU Hlas ľudu, Múzeu vojvodinských Slovákov a Klubu poľnohospodárov. Odzneli aj príhovory predstaviteľov jubilujúcich inštitúcií a tiež Jasny Šprochovej, predseníčky Obce Báčsky Petrovec, Michala Pavúka, veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku a Mojmíra Vrlíka, honorárneho konzula Srbska v Martine, ktorý pri tejto príležitosti báčskopetrovskej obci venoval veľkú vázu modranskej keramiky.

 

To petrovskvo šíre pole

 

To petrovskvo šíre pole

 

To petrovskvo šíre pole

 

To petrovskvo šíre pole

 

To petrovskvo šíre pole

 

To petrovskvo šíre pole

 

To petrovskvo šíre pole

 

Na slávnostnú akadémiu do SVD sa členovia Petrovskej družiny vydali zo svojich miestností v starej Čajakovej škole, kde najprv urobili spoločnú fotografiu. Vyfotografovali sa aj dve hrdé spolkárky Sýkorove, mama s dcérou, ktoré spolu tancujú vo folklórnom súbore. Pred vchodom do SVD s chlebom a soľou tradične hostí vítala krojovaná dvojica.

 

Foto: Cifra media

 

Foto: Cifra media

 

Foto: Cifra media

 

Foto: Cifra media

 

Foto: Cifra media

 

Foto: Cifra media

 

Foto: Cifra media

 

Foto: Cifra media

 

V programe slávnostnej akadémie Rady Miestneho spoločenstva Petrovec vystúpili sólisti, mužská a ženská spevácka skupina, ako aj tanečná skupina Petrovskej družiny za hudobného sprievodu Ondreja Maglovského a Zdenka Makovníka a tiež cirkevný spevokol pod vedením Slovenky Benkovej. Program moderovali Martina Benková a Andrea Stanivuková.

Predstavitelia lokálnej samosprávy vyhlásili 25. máj v roku 2002 za deň Báčskeho Petrovca. Tento dátum bol zvolený na základe historického 25. mája z roku 1747, keď bola podpísaná zmluva s vrchnosťou Futockého panstva o trvalom osídlení Petrovca. Zmluva určovala Slovákom prisťahovaným do Petrovca v roku 1745 ich práva, tiež aj povinnosti.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články