Istorija škole

Prof. ThDr. a PhDr. Ján Kvačala – výročie úmrtia

„Na mieste tejto budovy stála ľudová škola s učiteľským bytom, v ktorom sa narodil Dr. Ján Kvačala (1862 – 1934), slovenský univerzitný pedagóg, zakladateľ komeniológie, kultúrny historik a evanjelický teológ. Pamätnú tabuľu pri príležitosti 150. výročia narodenia s úctou venujú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenské vydavateľské centrum." Pamätnú tabuľu s takýmto textom odhalili v roku 2012 na budove petrovskej lekárne, aby tak svedčila o významnej petrovskej učiteľskej rodine Kvačalovcov a o ich synovi Jánovi Radomilovi Kvačalovi. V tomto roku si pripomíname deväťdesiate výročie jeho úmrtia – zomrel 9. júna 1934 vo Viedni a pochovaný je v Bratislave.

 

Prof. ThDr. a PhDr. Ján Kvačala – výročie úmrtia

 

Pamätná tabuľa sa nachádza na budove lekárne, vedľa petrovského Domu zdravia a odhalili ju riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík

 

Pamätná tabuľa sa nachádza na budove lekárne, vedľa petrovského Domu zdravia a odhalili ju riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík

 

Oddelenie pedagogiky FF UNS v spolupráci s Pedagogickým spolkom Vojvodiny si v roku 2020 elektronickou výstavou pripomenulo 350 rokov od smrti Jána Amosa Komenského, kde spomínajú aj Kvačalu

 

Oddelenie pedagogiky FF UNS v spolupráci s Pedagogickým spolkom Vojvodiny si v roku 2020 elektronickou výstavou pripomenulo 350 rokov od smrti Jána Amosa Komenského, kde spomínajú aj Kvačalu

 

Oddelenie pedagogiky FF UNS v spolupráci s Pedagogickým spolkom Vojvodiny si v roku 2020 elektronickou výstavou pripomenulo 350 rokov od smrti Jána Amosa Komenského, kde spomínajú aj Kvačalu

 

Oddelenie pedagogiky FF UNS v spolupráci s Pedagogickým spolkom Vojvodiny si v roku 2020 elektronickou výstavou pripomenulo 350 rokov od smrti Jána Amosa Komenského, kde spomínajú aj Kvačalu

 

Elektronickú výstava o Komenskom si možno pozrieť TU:

https://www.ff.uns.ac.rs/uploads/files/Vesti/2020/U%20cast%20Jana%20Amosa%20Komenskog.pdf

Ján Kvačala sa narodil 5. februára 1862 v Petrovci. V rodisku vychodil ľudovú školu, v Sarvaši gymnázium, aby od roku 1880 pokračoval v štúdiu na bratislavskom lýceu, odkiaľ odišiel na teologicko-filozofické štúdiá do Lipska. Ovládal osem jazykov, bol trojnásobný doktor vied, preskúmal celú dovtedy známu literatúru o Komenskom, bol i uznávaným odborníkom v oblasti histórie pedagogiky a dejín európskej reformácie. Na neho sme však neprávom zabudli a to najviac preto, že bol farárom, na čo roky upozorňoval Dr. Zoroslav Spevák, ktorý podobne ako aj Kvačala, doktorskú dizertáciu napísal o Komenskom. Pri svojej doktorandskej výskumnej práci sa veľa stretal s textami Jána Kvačalu a preto nediv, že sa paralelne oboznamoval aj s Kvačalovým dielom.

Pamiatku na učiteľskú rodinu Kvačalovú si Petrovčania predsa zachovali: malá ulička v strede Petrovca, kde žila táto rodina, dodnes nesie meno Kvačalova ulica.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články