Podmienky používania

200-ročný petrovský kostol

Slovenský evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor v Petrovci tohto roku 2023 oslavuje významné jubileum: pred 200 rokmi, 13. októbra 1823 bol posvätený chrám Boží a daný do používania. Vtedajší cirkevníci pod vedením svojho duchovného pastiera Jána Stehlu sa ešte niekoľko rokov pred uvedeným rokom rozhodli urobiť prestavbu petrovského chrámu Božieho – dovtedajší nahrýzol zub času a stal sa príliš malým, keďže sa počet veriacich zvyšoval. Na mieste starého kostola postaveného roku 1783, teda nemal ani 40 rokov, rozhodli sa vystavať nový, veľkolepý chrám Boží. To sa im aj podarilo roku 1822 a následne potom o rok chrám bol aj posvätený. „Aj my sme vykonali množstvo prác na jeho obnovení, rekonštrukcii, oprave a tešíme sa na radostný sviatok v októbri, keď zaznamenáme toto úctyhodné jubileum, výročie posvätenia," hovorí Ján Vida, súčasný petrovský evanjelický kňaz. Dodáva, že ústredným oslavám budú predchádzať jednotlivé podujatia. Už na nedeľu 23. júla po predpoludňajších službách Božích si pripomenú 50. výročie ordinácie, vysviacky za novokňaza Samuela Vrbovského, a to práve v deň jeho 77. narodenín, a prezentujú brožúrku Samuel Vrbovský emeritný biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi autora Jána Vidu

 

200-ročný petrovský kostol

 

200-ročný petrovský kostol

 

200-ročný petrovský kostol

 

Na začiatku roka, v januári, pri hrobke Jána Stehlu, si uctili spomienku na tohto petrovského farára, ktorý v cirkevnom zbore slúžil viac desaťročí a počas ktorého úradovania bol vybudovaný chrám Boží a bola postavená poschodová farská budova, ktorá aj dnes ešte stojí vedľa kostola. Nedávny cyrilo-metodský večierok tiež zapadol do rámca oslavných podujatí.

Podľa slov Jána Vidu ústredné oslavy budú prebiehať v dňoch 13. – 15. októbra. V piatok 13. októbra vo večerných hodinách sa uskutoční organový koncert, keďže je po rekonštrukcii organu a bývalý kantor tohto zboru Ján Siroma prispeje k týmto oslavám. V nasledujúci deň, v sobotu, bude medzinárodná konferencia, na ktorej sprítomnia minulosť a zmapujú súčasný stav v petrovskom cirkevnom zbore. V zborníku prác, ktorý plánujú následnevydať, bude zhrnutý život a dielo petrovského evanjelického cirkevného zboru, pri ktorom sa zakladali školy a ktorý inicioval aj založenie knižnice Štefana Homolu, čím ovplyvnil rozvoj Petrovca.

V sobotu 14. októbra 2023 vo večerných hodinách odzneje v kostole príležitostné pásmo slova a hudby a v samotný nedeľný deň budú slávnostné služby Božie v chráme Božom s odhalením pamätnej tabule v kostole a busty Jána Stehlu, druhého petrovského farára.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články