Podmienky používania

Druhý Festival Slovenského insitného maliarstva v Srbsku

Druhý Festival Slovenského insitného maliarstva v Srbsku bude prebiehať najprv začiatkom septembra a potom aj začiatkom októbra v Kovačici a Belehrade. Festival slávnostne otvoria v nedeľu 3. septembra na plató pred Galériou Babka a Galériou insitného umenia, Masarykova 65. Z bohatého pondelkového programu vyzdvihujeme prezentáciu digitalizovanej monografie o Zuzane Chalupovej a Martinovi Jonášovi, autorka digitalizácie je Stefany Husárová a prezentáciu Šlabikára Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku, autorom ktorého je Juraj Hamar, vedúci Katedry estetiky Univerzity Komenského, riaditeľ SĽUK a predseda Rady Ministerstva kultúry SR na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, Bratislava. V pokračovaní Festivalu v Galérii Babka usporiadajú vernisáž výstavy Maľované šamlíky Vieroslavy Svetlíkovej s témou Reformátori slovanskej gramotnosti v slovanských krajinách Európy a u Nemčekov mini koncert na nástrojoch vyrobených v umeleckej dielni Jána Nemčeka.

 

Druhý Festival Slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Druhý Festival Slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

V utorok 5. septembra, v tretí festivalový deň, bude v Inštitúte pre výskum kultúrneho rozvoja, Riga od Fere 4 v Belehrade konferencia na tému: Insitné maliarstvo slovenskej menšiny v Srbsku ako predmet záujmu mladých historikov umenia v slovanských krajinách. V tejto ustanovizni bude tiež otvorená výstava Jubilanti kovačického insitného maliarstva: Martin Paluška (110 rokov), Alžbeta Sokolova (70 rokov), Ján Žolnaj (70 rokov), Juraj Lavroš (60 rokov) a Vieroslava Svetlík (50 rokov).

Patrónmi Festivalu sú: Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie v Bruseli, Maja Gojković, podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry Srbskej republiky, predsedníčka Správnej rady Fóra slovanských kultúr z Belehradu a Andrea Richter, riaditeľka Fóra slovanských kultúr z Ľubľany.

Druhá časť festivalu sa bude konať 1. – 3. októbra 2023 pod vedením Dr. Zuzany Drugovej z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika, za účasti mladých výskumníkov zo Slovenska, Chorvátska, Ukrajiny a Poľska.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články