Podmienky používania

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

Druhý Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku, ktorého usporiadateľom je Galéria Babka, sa začal v nedeľu 3. septembra 2023 a pokračoval aj v pondelok a utorok. Prvé dva dni sa konal v Kovačici a záverečný deň prebiehal v Belehrade, v Ústave pre výskum kultúrneho rozvoja. Prebiehal pod patronátom Maje Gojkovićovej, podpredsedníčky vlády a ministerky kultúry Srbska, ktorá ho aj otvorila, tiež pod záštitou Maroša Šefčovica, podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitučné vzťahy EU (Brusel) a Andreje Rihter, riaditeľky Fóra slovanských kultúr (Ľubľana). Ústredným bodom prvého dňa bola prezentácia digitalizovanej monografie o Zuzane Chalupovej a Martinovi Jonášovi autorky Stefany Husárová, koordinátorky Centra digitalizácie slovenského insitného maliarstva v Srbsku. V druhý deň sa z pódia pred Galériou Babka prihovorili vysokí hostia: Maja Gojkovićová, Andreja Rihter, Fedor Rosocha, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, v mene Obce Kovačica Marijana Melišová a tiež Emanuele Giaufret, veľvyslanec a šéf Delegácie Európskej únie v Srbsku, ktorý zároveň otvoril výstavu Vieroslavy Svetlíkovej. Na úvod programu druhého festivalového dňa na fujare zahral insitný maliar Juraj Lavroš.

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Vo svojom včerajšom príhovore ministerka Gojkovićová informovala o priebehu nominácie Slovenského insitného umenia v Srbsku na zoznam UNESCO. Podľa jej slov oceňovacia komisia v prvej fáze pozitívne ohodnotila toto naše umenie a postúpila ho do druhej fázy. Konečné rozhodnutie bude vynesené v jeseni roku 2024. Andreja Rihter sa zmienila o aktivitách Fóra slovanských kultúr, ktoré má za úlohu spájať naše slovanské rozličnosti. Slovenský veľvyslanec Fedor Rosocha je veľkou oporou kovačickému umeniu v úsilí zapísať ho do Uneskovho zoznamu, a aj včera sa prihováral v tom smere. Pavel Babka, ktorý spolu s manželkou Klarou založil a organizuje tento festival, hovoril o nie vždy ružami posypanej ceste, ktorou s manželkou kráčali, aby vydláždili cestu tomuto umeniu na Uneskov zoznam.

V pokračovaní včerajšieho festivalového program rozhovor s Jurajom Hamarom, šéfom Katedry estetiky Univerzity Komenského, riaditeľom SĽUK-u a predsedom Rady Ministerstva kultúry SR na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, Bratislava viedla Katarína Pucovská, predsedníčka Správnej rady Nadácie Babka. Avizovali skoré vydanie Abecedára Slovenského insitného maliarstvo v Srbsku, ktorého autorom je Juraj Hamar.

Autorkou výstavy Maľované šamlíky s témou Reformátori slovanskej gramotnosti v slovanských krajinách Európy, ktorú otvoril Emanuele Giaufret, je kovačická insitná umelkyňa Vieroslava Svetlíková. Pre túto výstavu omaľovala desiatku šamlíkov s podobizňami slovanských reformátorov, pričom použila text Mladena Veskovića, vedúceho súčasnej tvorby Ministerstva kultúry Srbskej republiky.

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Účastníci druhého dňa Festivalu slovenského insitného maliarstva v Srbsku sa v podvečerných hodinách presunuli do Nemčekov, kde na Čarovnom dvore Nemčekovcov najprv usporidali mini koncert na nástrojoch vyrobených v umeleckej dielni Jána Nemčeka a potom si obzreli umelecké predmety Evy Nemčekovej vyrobené z keramiky. V tejto časti program sa prihovoril hostiteľ Ján Nemček, náčelníčka Juhobanátskeho obvodu Marína Tomanová a predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Na koncerte vystúpili bývalí žiaci Jána Nemčeka. Organizátormi koncertu boli Múzeum mesta Belehrad, časopis Diplomacy & Commerce, Obec Veliko Gradište a Nadácia Babka Kovačica.

Slovenské insitné umenie v Srbsku, ktoré je nominované na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO svojou účasťou prišli podporiť aj predstavitelia Múzea insitného a marginálneho umenia z Jagodiny, Múzea insitného umenia Ilijanum zo Šídu, Galerije likovnih samorastnikov z Trebinja zo Slovinska a predstavitelia Schaubmarovho mlyna, zo Slovenskej národnej galérie z Bratislavy.

Včerajší program moderovala Mária Kotvášová Jonášová.

V Ústave pre výskum kultúrneho rozvoja dnes prebiehala konferencia na tému: Insitné maliarstvo slovenskej menšiny v Srbsku ako predmet záujmu mladých historikov umenia v slovanských krajinách.

Úvodom sa prihovoril Goran Milašinović, predseda Národnej komisie Srbska pre spoluprácu s UNESCO, ktorý predniesol referát na tému: Etno-umelecké dedičstvo Kovačice vo funkcii aktivít UNESCO. Pavel Babka, zakladateľ Galérie a Nadácie Babka hovoril o tom Kto je kto? v naivnom umení slovanských krajín v Európe. Na konferencii sa ďalej zúčastnili: Andreja Rihter, riaditeľka Fóra slovanských kultúr (Ľubľana), Danijela Filipović, kokrdinátorka Centra nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska (Belehrad), Juraj Hamar, vedúci Katedry estetiky Univerzity Komenského, riaditeľ SĽUK-u a predseda Rady Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, (Bratislava), Izabela Pajdała-Kusińska, historička umenia, fotografka a novinárka (Poľsko) a Senka Vlahovićová, umelecká riaditeľka Banátskeho kultúrneho centra (Novo Miloševo). V Ústave pre výskum kultúrneho rozvoja pri tejto príležitosti otvorili výstavu Jubilanti kovačického insitného maliarstva: Martin Paluška (110 rokov), Alžbeta Sokolova (70 rokov), Ján Žolnaj (70 rokov), Juraj Lavroš (60 rokov) a Vieroslava Svetlík (50 rokov).

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články