Podmienky používania

Prebúdzanie Daniely Markovej

Deviatu samostatnú výstavu Daniely Markovej Prebúdzanie otvorili v sobotu podvečer 18. mája v Galérii Zuzky Medveďovej pri príležitosti zaznamenávania Medzinárodného dňa múzeí a dvadsiateho výročia Európskej noci múzeí. Početných prítomných na vernisáži privítala Anna Séčová Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov a prihovorili sa Jelena Dobrović Bojanović, úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka pre kultúru, sektor pre súčasnú kreativitu, Michal Ďurovka, akademický maliar, Annamária Boldocká Grbićová, profesorka na gymnáziu Jána Kollára a Vladimír Valentík, výtvarný kritik, ktorý výstavu aj otvoril. Hudobné predely patrili Marte Milašinovićovej, ktorá na flaute zahrala dve skladby.

 

Prebúdzanie Daniely Markovej

 

Prebúdzanie Daniely Markovej

 

Prebúdzanie Daniely Markovej

 

Prebúdzanie Daniely Markovej

 

Prebúdzanie Daniely Markovej

 

Prebúdzanie Daniely Markovej

 

Prebúdzanie Daniely Markovej

 

Prebúdzanie Daniely Markovej

 

Prebúdzanie Daniely Markovej

 

Prebúdzanie Daniely Markovej

 

Prebúdzanie Daniely Markovej

 

Prebúdzanie Daniely Markovej

 

„I keď sa mnoho rokov úspešne zaoberala výlučne grafickou tvorbou, akademická grafička Daniela Marková posledné roky úspešne pláva aj v maliarskych vodách, presnejšie lúkach. Lebo stredobodom jej motívov je práve štylizovaná rovina, ktorou je obklopená a na ktorej žije, pôsobí a nadovšetko tvorí. Už či je to maľba akrylovými farbami na plátne alebo práce s využitím reliéfnych tvarov, je to svojrázne pokračovanie v stvárňovaní redukovanej krajiny z jej grafickej tvorby, ktorá sa časom zmenila na geometrické minimalistické trojuholníkové polia čiže farebné povrchy. Lebo pozerajúc lúku v lineárnej perspektíve, ona sa mení zo štvorcov, cez lichobežníky až po trojuholník," povedal Michal Ďurovka.

"Trojuholník je v Číne výlučne JIN, ženský princíp, ženská pasívna prasila. Vyčkáva si živiteľka, už teda dobre pripravená, na potentátsky pluh. Čaká na írečité „praveľa", na nič, iba oheň a dážď. Na to, že nanovo vzklíči! Opečiatkovaný je Markovej trojuholník, štambíľ má kruhovitý tvar, kruh je cyklus, prúdenie, aktivita, pluh, s kruhom nič nie je hotovo, ono sa kotúľa. Ten kruh je punc, obyčajne zaplnený florálnou ornamentikou, ktorá pripomína kartúnku. A to príkrosti, strohosti hrubej maľby metonymickej logistiky dodáva mäkkosť. Ale i spúšť pre aktivizmus. Rovina sa prebúdza... Najnovší cyklus akvarelov zo zeme prebudených kvetín - sirôtok, tulipánov, margariet, fialiek, červených makov, namaľovaných vo väčšine na bielom úzadí, podporujú túto autorskú logistiku. Sú erbom na bielej panónskej zástave..." poznamenala Annamária Boldocká Grbićová.

Akademická grafička Mr. Daniela Marková sa narodila sa 6. apríla 1980 v Báčskej Palanke. Výtvarnej tvorbe sa začala venovať veľmi mladá a prvýkrát vystavovala svoje práce na III. hložianskej palete v roku 1996. Je prvou akademicky školenou výtvarníčkou v Hložanoch. Štúdiá voľnej grafiky na Akadémii umení v Novom Sade v triede Živka Daka ukončila v roku 2003 a v tom istom roku sa stala členkou Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (SULUV). Vo svojom školení pokračovala a už v roku 2015 ukončila postgraduálne štúdium grafiky na novosadskej akadémii u profesora Slobodana Kneževiča. Od roku 2007 pracovala ako profesorka výtvarnej kultúry v ZŠ Jána Čajaka a na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. V súčasnosti je riaditeľkou Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

Od ukončenia štúdia je Daniela Marková pravidelnou účastníčkou Bienále slovenských výtvarníkov v Petrovci, ktoré sa organizuje v Galérii Zuzky Medvedovej. Svoje výtvarné práce vystavovala na 45 kolektívnych výstavách. Je autorkou viacerých odborných štúdií, výtvarných kritík a spoluautorkou je učebníc pre výtvarnú kultúru pre základne školy. Daniela Marková je nositeľkou ocenenia Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy v oblasti vzdelávania, výchovy a zdokonaľovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry, ktoré udeľuje Matica Slovenská v Srbsku.

Výstava bude pre verejnosť sprístupnená do 30. júna 2024.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články