Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

Cena Janka Hodoliča 2021

Dnes predpoludním na Fakulte technických vied v Novom Sade prebiehala 13. Medzinárodná vedecká konferencia ETIKUM 2021, usporiadateľsky podpísaná Departmánom pre výrobné strojníctvo. V čase keď bola koncipovaná, v roku 2006, konferencia mala definovanú informačno-edukačnú a vedecko-odbornú dimenziu. Dnešná plenárna časť konferencie bola venovaná, okrem iného, aj spomienke na jej ideového tvorcu a zakladateľa Janka Hodoliča, vysokoškolského profesora a pedagóga, vedca a výskumníka, odborníka na celý rad oblastí strojníctva a environmentalistiky, autora vyše 450 vedeckých prác, početných učebníc a monografií, nositeľa vedeckej hodnosti doctor honoris causa Technickej univerzity v Košiciach. Rok po úmrtí prof.Dr Janka Hodoliča, v roku 2016, bola ustanovená cena pre najlepšiu prácu mladého výskumníka - Cena prof.Dr Janka Hodoliča. Odovzdáva sa v prvý deň konferencie a tohto roku ju udelili Zorane Lanc. Pri slávnostnom udeľovaní ceny aj v tomto roku bola prítomná rodina Janka Hodoliča: manželka Jarmila a syn Andrej s dcérou Lenkou.

 

Foto: ETIKUM 2021

 

Foto: ETIKUM 2021

 

Foto: ETIKUM 2021

 

Foto: ETIKUM 2021

 

Foto: ETIKUM 2021

 

Janko Hodolič, promovaný inžinier strojárstva a doktor technických vied, riadny profesor Fakulty technických vied, prodekan pre vedu a medzinárodnú spoluprácu, vedúci Laboratória pre metrológiu, kvalitu, prípravky a environmentálne inžinierstvo Ústavu výrobného inžinierstva Fakulty technických vied Univerzity v Novom Sade... hosťujúci profesor na univerzitách v Bratislave, v Košiciach a Skalici... Bol medzinárodne uznávaný odborník v oblasti automatizácie inžinierskych prác, výrobnej metrológie a kvality pružných výrobných systémov. V poslednom období sa zameriaval na inžinierstvo ochrany životného prostredia s dôrazom na teóriu a prax.

 

Cena Janka Hodoliča 2021

 

Cena Janka Hodoliča 2021

 

Janko Hodolič sa narodil 9. augusta 1950 v Pivnici a zomrel 6. decembra 2015 v Novom Sade. Pochovaný je v Báčskom Petrovci.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články