Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

Naše kalendáre 2022

Národný kalendár ročník 101, Pazovský kalendár ročník 21, šiesty ročník Slovenského svetového kalendára a druhý ročník Kovačického kalendára nám prinášajú zaujímavé čítanie na celý rok. Všetky sú bohato ilustrované a všetky nám pripomínajú našu bohatú minulosť, pamätné udalosti a významné osobnosti. V každom z nich si čitateľ nájde niečo pre seba. Najstarší, Národný kalendár, aj v tomto roku dodržiava osvedčenú ideovú koncepciu, čiže zahŕňa všetky naše slovenské prostredia a ponúka pestrosť obsahov pre najširší kruh čitateľov. Najmladší, Kovačický kalendár, je najobsiahlejší, treba však zdôrazniť, že si Kovačica v roku 2022 bude pripomínať 220 rokov osídlenia Slovákmi a preto sú v kalendári aj niektoré obsiahlejšie články z dejín tejto našej banátskej osady. Jedine v Pazovskom kalendári si nájdete okrem evanjelického aj pravoslávny kalendár na rok 2022. Špecifikum Slovenského svetového kalendára je jeho elektronické vydanie sprístupnené každému záujemcovi v každom sveta kúte.

 

Naše kalendáre 2022

 

Naše kalendáre 2022

 

Naše najstaršie periodikum (vydavateľ: Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca a zostavovateľ Vladimír Valentík) tiež kladie dôraz na jubilujúcu Kovačicu a niekoľko textov je venovaných Kovačici a aj titulnú stranu zdobí Una Brtková v kovačickom kroji.

V Pazovskom kalendári (zakladateľ Miroslav Demák a redaktor Martin Prebudila) sa tentoraz ústredné články venúvajú cirkevným a školským aktivitám a spätne sa analyzujú 250-ročné dejiny staropazovského cirkevného zboru a vytváranie slovenskej cirkevnej školy.

Šiesty ročník Slovenského svetového kalendára (vydavateľ: Slovenský kultúrny klub v Srbsku, šéfredaktor Vladimír Valentík, zástupkyňa Katarína Mosnáková Bagľašová) prináša príspevky z vyše dvadsať krajín sveta, tentoraz osobitne pripomína tristo rokov slovenskej komunity v maďarskom Sarvaši. Elektronické vydanie kalendára TU: https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2022.pdf

Minuloročný Kovačický kalendár (vydavateľ Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka, redaktor Pavel Matúch, zástupca Pavel Jonáš) mal 368, a tohtoročný má 400 strán a tiež má zvýšený aj náklad zo 700 na 1.000 kusov. Početní autori sa snažili posvietiť na temné kúty minulosti osady, zviditeľniť to, čo roky nebolo viditeľné... Kalendár je dar Kovačičanov k 220-tým narodeninám Kovačice.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články