Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Do 28. februára 2023 možno zasielať práce na 31. ročník celoslovenskej žiackej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Tento ročník sa nesie v znamení 30. výročia vzniku Slovenskej republiky, 180. výročia uzákonenia (kodifikácie) spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom, 175. výročia Reči Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme o jazykových právach Slovákov, 175. výročia prijatia Žiadostí slovenského národa v Liptovskom Mikuláši, 160. výročia založenia Matice slovenskej a 105. výročia podpísania Pittsburskej dohody. Z čias dávnej histórie si pripomíname tieto významné udalosti: 1400. rokov od vzniku Samovej ríše (v r. 623) a 1160. výročie príchodu Konštantína a Metoda na naše územie (v r. 863). Z významných zahraničných Slovákov dávame súťažiacim do pozornosti 160. výročie narodenia Jána Čajaka, redaktora, učiteľa a spisovateľa pôsobiaceho v Srbsku a Maďarsku, 100. výročie úmrtia Alberta Pavla Mamateja, politika a signatára Clevelandskej a Pittsburskej dohody a 90. výročie úmrtia Petra Víťazoslava Rovnianka, redaktora, krajanského činiteľa.

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

 

V roku 2023 si pripomenieme aj výročia významných slovenských osobností: výročie narodenia Jána Kollára, 210. výročie úmrtia Antona Bernoláka, 210. výročie narodenia Samuela Tomášika, 200. výročie narodenia a 150. výročie úmrtia Petra Kellnera Hostinského (spisovateľa a novinára), 195. výročie narodenia Pavla Dobšinského, 170. výročie narodenia Jozefa Škultétyho, 135. výročie narodenia Martina Rázusa, 120. výročie úmrtia Martina Hattalu, 100. výročie narodenia Kristy Bendovej, 95. výročie úmrtia Martina Kukučína a 85. výročie úmrtia maliara, grafika a ilustrátora Mikuláša Galandu.

Viac o podmienkach súťaže TU: https://www.uszz.sk/ziacka-literarna-sutaz-preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko-odstartuje-1-decembra/

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články