Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

Cena Ondreja Štefanka a konferencia v Nadlaku

Včera v Nadlaku udelili Cenu Ondreja Štefanka. Jej tohtoročnými laureátmi sa stali: Dr. Katarína Mária Orbánová z Rumunska, za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete a PhDr. Mojmír Benža, PHD. zo Slovenska za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúre tvorenej v slovenskom zahraničnom svete. Cena Ondreja Štefanka sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Zároveň Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku usporiadali Medzinárodnú konferenciu, ktorej tohtoročná téma je: Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov. Na dvojdňovej konferencii, ktorá prebieha dnes a zajtra na centrálnom sídle DZSČR v rumunskom Nadlaku, sa zúčastňujú početní vedeckí pracovníci a kultúrni dejatelia zo slovenského zahraničia a zo Slovenska.

 

Vladimír Skalský, Michal Babiak, Alžbeta Hollerová Račková, Ľudmila Šomráková, Bianca Unc, Pavel Hlásnik a Ivan Miroslav Ambruš (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Vladimír Skalský, Michal Babiak, Alžbeta Hollerová Račková, Ľudmila Šomráková, Bianca Unc, Pavel Hlásnik a Ivan Miroslav Ambruš (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

(Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

(Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

(Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Laureátke Kataríne Márii Orbánovej cenu odovzdal Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Laureátke Kataríne Márii Orbánovej cenu odovzdal Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Pavel Hlásznik, Peter Hatiar, Iveta Galbavá, Dušanka Petráková, Milina Sklabinská z USŽZ a Slavomír Partilo (foto: Slovenské veľvyslanectvo v Rumunsku)

 

Pavel Hlásznik, Peter Hatiar, Iveta Galbavá, Dušanka Petráková, Milina Sklabinská z USŽZ a Slavomír Partilo (foto: Slovenské veľvyslanectvo v Rumunsku)

 

Na udeľovaní Ceny Ondreja Štefanka sa zúčastnili: Slavomír Partilo, štátny tajomník Ministerstva školstva SR, Peter Hatiar, veľvyslanec SR v Bukurešti, Iveta Galbavá, poradkyňa predsedu vlády SR, Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM, Branislav Kulík, predseda MSS, Ľudovít Andrej Bobčok, senior Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Nadlaku, Juraj Dušan Vanko, konsenior, Anton Paulík, hovorca maďarského parlamentu v Budapešti a ďalší. Cena Ondreja Štefanka sa udeľuje na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka.

Tohtoročná Medzinárodná vedecká konferencia má za cieľ zmapovať, charakterizovať, určiť náplň aktivít a zhodnotiť rozličné formy spolkového a inštitucionálneho združovania sa slovenských národnostných enkláv na Dolnej zemi. Vedomí si potreby spájania všetkých tvorivých síl, dolnozemskí Slováci veľmi rýchlo začali s formovaním združení a spolkov na najrozličnejšom základe: cirkevnom, kultúrnom, osvetovom, umeleckom, hospodárskom, finančnom, športovom atď. Z týchto prvých foriem sa postupne formovali reprezentačné organizácie a inštitúcie, ktoré vo svojej náplni doteraz majú imperatív organizovania a presadzovania záujmov slovenských dolnozemských enkláv. Celý rad takýchto spolkov už zanikol a nezostal o ich činnosti komplexnejší obraz. Konferenčné príspevky majú prispieť k získaniu celistvejších údajov. Na strane druhej príspevkami sa chcú zmapovať súčasné formy spolkového a inštitucionálneho združovania sa dolnozemských Slovákov, ktoré formujú aktuálny národný život týchto enkláv.

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články