Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

Kovačické insitné maliarstvo a UNESCO

Už len jeden krok delí Kovačické insitné maliarstvo od jeho zápisu na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Z Paríža totiž potvrdili, že nominačný spis bol srbskou stranou oficiálne odovzdaný 30. maca 2023. Teraz už len zostáva čakať na zhodnotenie komisie UNESCO, ktorá všetok materiál dôkladne preanalyzuje a vynesie konečné rozhodnutie o tom, či ide iba o umenie, alebo je to súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov. Už teraz možno povedať že, to čo sa zdalo byť takmer nemožné, predsa sa udialo. Srbsko podporilo kandidatúru slovenskej dolnozemskej insity a komisii UNESCO doručilo objemnú dokumentáciu o tomto našom kumšte. Malá hŕstka Slovákov a ich insita má teraz už veľkú šancu dostať sa medzi to najvzácnejšie svetové. Najväčšia zásluha za tento významný počin iste patrí Galérii Babka a Pavlovi Babkovi, ktorý vyše 30 rokov s veľkým zápalom propagoval našu insitu po celom svete a najviac sa aj angažoval v podávaní kandidatúry

 

Kovačické insitné maliarstvo a UNESCO

 

Pavlovi Babkovi k predloženiu kandidatúry blahoželala Ľubica Erdelská, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO, ktorá mu zároveň vyjadrila vďaku za odhodlanie a nekonečný entuziazmus, s ktorým sa dlhodobo venuje šíreniu povedomia o tomto vzácnom umení dolnozemských Slovákov po celom svete. Tiež ho ubezpečuje, že sa budú zasadzovať za to, aby Slovenská republika naďalej podporovala zápis slovenského insitného umenia z Vojvodiny na zoznam UNESCO, čo ešte vo februári 2022 v liste prisľúbil aj slovenský minister Ivan Korčok.

„Záverom mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že sa nám spoločnými silami podarí prispieť k úspešnému zápisu vojvodinskej insity na prestížny Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO," uviedla na záver listu adresovaného Pavlovi Babkovi Ľubica Erdelská, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO.

V dokumentácii odovzdanej komisii UNESCO sa okrem iného uvádza: Slovenská naivná maľba v Srbsku sa nevyučovala na žiadnej škole, ani na kurzoch. Vznikala v rodine a odovzdáva sa z generácie na generáciu, podľa nepísaných pravidiel. Takmer v každej slovenskej rodine v Srbsku môžete nájsť omaľované predmety: taniere, zrkadielka, kahance, šamlíky... Jedna generácia predmet vyrobila, druhá zachovala, tretia ozdobila a omaľovala a tak ochraňovala a zachovávala citové spojivo s predkami. Nositeľmi slovenskej naivnej maľby v Srbsku sú početní anonymní ľudia, ktorí žijú v 30 obciach.

Pod pojmom Kovačické insitné maliarstvo sa chápu predovšetkým obrazy a omaľované predmety maliarov samoukov slovenskej národnostnej menšiny, ktorí sa narodili a žijú v Kovačici alebo v niektorej z 30 obcí kde žije slovenská menšina v Srbsku a ich materinským jazykom je slovenčina. Všetci oni budú tvoriť spoločenstvo Kovačického insitného maliarstva.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články