Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

Ocenená práca Ľuboslava Majeru

Náš známy režisér Ľuboslav Majera z Báčskeho Petrovca prednedávnom získal tzv. „nacionalnu penziju", čiže penziu, ktorú Srbsko udeľuje iba výnimočne zaslúžilým občanom. Tým činom štát vzdáva vďaku osobnostiam, ktoré sa mimoriadne angažovali na rozvoji kultúry a športu. V týchto dňoch Ľuboslav Majer získal aj na Slovensku významné ocenenie. Banskobystrický samosprávny kraj mu udelil cenu za prínos v oblasti umenia a záujmovej umeleckej činnosti. "Kvet bieleho šafranu si prevzal režisér Ľuboslav Majera, ktorý zrežíroval niekoľko inscenácií v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Toto divadlo sa jemu a jeho rodine na isté obdobie stalo aj útočiskom pred vojnou v bývalej Juhoslávii. Dlhodobo spolupracoval s ochotníckym súborom v Brezne. Ako hosťujúci režisér pracoval v rozhlase v Belehrade, Sarajeve, Bratislave, Berlíne. Paralelne režíroval divadelné predstavenie doma a na Slovensku v profesionálnych aj ochotníckych divadlách (viac ako 160 réžií) a 18 rokov prednášal na Akadémii umení v Banskej Bystrici," uvádza sa v zdôvodnení ocenenia.

 

Ocenená práca Ľuboslava Majeru

 

Foto: archív Martin Pucovský

 

Viac TU: https://myzvolen.sme.sk/c/23167667/kraj-rozdaval-kvety-kultury-a-umenia-ocenenie-ziskali-piati-laureati.html?fbclid=IwAR0BBCbwp_L3iULO-QBaIAPIl7nt3y1OXbUCMR_U76KIMTng41fvfJPBywE

Symbolom ocenenia je biely šafran. Patrí k najdrahším koreninám sveta, pozitívne vplýva na stabilitu duševného zdravia a nálady. Sú to paralely, ktoré spájajú jeho účinky s účinkami, ktoré navodzuje umenie a kultúra.

Ľuboslav Majera v roku 1975 na VŠMU v Bratislave úspešne ukončil vysokoškolské štúdium v odbore divadelná réžia. Prvých osem rokov profesionálnej práce pôsobil ako režisér v Televízii Nový Sad a ďalších jedenásť rokov v Novosadskom rozhlase v redakcii dramatických vysielaní. Režíroval desiatky dokumentárnych filmov, reportáží a fejtónov, viac ako 100 rozhlasových hier pre deti a dospelých, vyše 120 divadelných hier...za čo získal početné uznania. Vlastnú tvorbu prezentoval tak na území bývalej Juhoslávie ako i v zahraničí. Je nositeľom početných cien, medzi iným aj Steriovej ceny, trikrát získal cenu Zlatá maska na Juhoslovanskom festivale ochotníkov, päťkrát Cenu za najlepšiu réžiu na Festivale malých a experimentálnych divadiel v Pančeve ako aj viaceré ceny za najlepšiu réžiu vojvodinských a srbských prehliadok a mnohé iné za televíznu, rozhlasovú a divadelnú tvorbu. Je tiež nositeľom spoločenských vyznamenaní: Októbrovej ceny mesta Kikinda a Báčskeho Petrovca a republikového zlatého odznaku Zlatna značka a i. Na Slovensku mu pri príležitosti životného jubilea udelili Medailu Daniela Gabriela Licharda, čo predstavuje najvyššie uznanie za prácu a prínos v oblasti amatérskeho divadla, v roku 2017 mu udelili Cenu mesta Brezna.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články