Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

Výsledky hodnotenia žiadostí o dotáciu ÚSŽZ 2024

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2024 konečné výsledky – protokoly schválených a zamietnutých žiadostí o dotácie na rok 2024 predsedníčkou ÚSŽZ, ktoré boli schválené dňa 5. júna 2024. Celkový počet prijatých žiadostí v roku 2024 bol 847, z toho bolo 562 žiadostí schválených a 285 žiadostí zamietnutých. Vedenie ÚSŽZ sa v snahe o ústretovosť žiadateľom rozhodlo upustiť od pôvodne avizovanej hranice max. 800 projektov, ktoré mali byť posunuté na hodnotenie do komisií. Posúdené boli všetky prijaté žiadosti, vrátane žiadostí s poradovým číslom nad 0800/XX/2024.

 

Výsledky hodnotenia žiadostí o dotáciu ÚSŽZ 2024

 

Všetci žiadatelia o dotáciu ÚSŽZ v roku 2024 budú v najbližších dňoch oslovení pracovníkmi ÚSŽZ s informáciami o výsledku hodnotiaceho procesu a o ďalšom postupe.

Protokol schválených žiadostí o dotáciu na rok 2024 predsedníčkou ÚSŽZ a Protokol zamietnutých žiadostí o dotáciu na rok 2024 predsedníčkou ÚSŽZ si možno pozrieť na webovej stránke ÚSŽZ TU: https://www.uszz.sk/vysledky-hodnotenia-ziadosti-o-dotaciu-uszz-2024/

 

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články