Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

Exkurzia pôdoznalectva do Srbska

Dňa 19. júna 2024 navštívila 30-členná výprava odborníkov-pedológov z Česka a Slovenska Báčsky Petrovec v rámci pedologickej exkurzie do Srbska. Program exkurzie bol zameraný na poznávanie pôdnych vlastností a poľnohospodárskych postupov v regióne. Delegácia najprv zavítala na Inštitút pre chmeľ, cirok a liečivé rastliny a neskôr do chmeľnice AS Petrovec. Tieto miesta sú významné pre regionálnu agronómiu a ponúkajú bohaté možnosti pre výskum a zlepšenie pestovateľských techník. Ďalšia zastávka bola v Turistickej organizácii Obce Báčsky Petrovec. Delegáciu tu privítali prof. Dr. Ján Kišgeci a Nebojša Marušić, riaditeľ obecnej turistickej organizácie. Publicistka Katarína Pucovská prezentovala históriu osídľovania Petrovca Slovákmi v 18. storočí, ako aj charakteristiky tunajšej pôdy a poľnohospodárskej výroby. Delegácia navštívila aj najstarší dom, kde ich Anna Séčová Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov oboznámila s niekdajšími podmienkami bývania a technike spracovania konôp. Hovorila o „mniači", ktorý sa nachádza na dvore domu, a hostia mali možnosť si obzrieť izby a zariadenie v tomto historickom objekte.

 

Exkurzia pôdoznalectva do Srbska

 

Exkurzia pôdoznalectva do Srbska

 

Exkurzia pôdoznalectva do Srbska

 

Exkurzia pôdoznalectva do Srbska

 

Exkurzia pôdoznalectva do Srbska

 

Exkurzia pôdoznalectva do Srbska

 

Exkurzia pôdoznalectva do Srbska

 

Exkurzia pôdoznalectva do Srbska

 

Exkurzia pôdoznalectva do Srbska

 

Exkurzia pôdoznalectva do Srbska

 

Po návšteve najstaršieho domu sa delegácia zastavila v katolíckom kostole a následne sa fotografovala pred bustou maršala Andreja Hadíka. Horúce predpoludnie bolo zakončené osviežujúcou návštevou gymnázia Jána Kollára. V príjemnom chlade slávnostnej siene privítala delegáciu Daniela Marková, riaditeľka, a Annamária Boldocká Grbićová, profesorka, ktorá ich ďalej sprevádzala do gymnaziálnej Galérie Karola Miloslava Lehotského, Pamätnej a Historickej izby a na krásnu ornitologickú výstavu.

Návšteva Petrovca nasledovala po dvoch náročných dňoch. Exkurzia sa začala v pondelok 17. júna odchodom z Brna a Bratislavy, zastávkou v Národnom parku Kiskunság v Maďarsku a večerným ubytovaním v Novom Sade. V utorok absolvovali návštevu Laboratória pre pôdu a agroekológiu v Novom Sade, prehliadku mesta a výkop pôdneho profilu v blízkosti Nového Sadu.

Po dni strávenom v Petrovci a nocľahu v Novom Sade delegácia vo štvrtok zamieri do Banátu. V programe majú obhliadku Titelskej sprašovej pyramídy, návštevu Kovačica a jej insitného umenia a nocľah v blízkosti slaných oblastí. V piatok je naplánovaná exkurzia do slanej oblasti so sústavou slaných jazier pri Tise a návrat do Bratislavy a Brna v podvečerných hodinách.

Pedologická exkurzia sa koná v spolupráci s Ústavom poľných plodín a zeleniny, Laboratóriom pre pôdu a agroekológiu z Nového Sadu a Ústavom ochrany prírody Vojvodiny.

Tento bohatý program umožní pedológom získať cenné poznatky o pôdach a poľnohospodárstve v Srbsku, čo prispeje k ich ďalšiemu výskumu a aplikáciám v praxi. Tiež sa oboznámia so životom slovenskej menšiny v Srbsku, čo je dôležité pre rozširovanie poznatkov o našich spoločných koreňoch.

 

Katarína Pucovská
Foto Ján Kišgeci a autorka textu

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články