Slovenské insitné umenie zo Srbska - Slovenský jazyk

Cesty a zablúdenia kultúrnej politiky pre slovenskú národnostnú menšinu

Po získaní najnovšej informácie o tom, že jeden z organizátorov (okres Báčsky Petrovec) Slovenských národných slávností v roku 2022 naplánoval v súvislosti s týmto veľkým, ak nie aj najväčším kultúrnym podujatím Slovákov v Srbsku celovečerné vystúpenie Nedy Ukradenovej, kladie sa otázka, či existuje hocijaká kultúrna politika slovenskej menšiny a kto ju vedie. Prinášajú niektoré z inštitúcií Slovákov v Srbsku, akými sú napr. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny alebo Matica slovenská v Srbsku, ako združenie občanov, samostatné rozhodnutia a vytvárajú kultúrnu politiku, alebo niekto iný, napr. vládnuca strana, resp. štátna a regionálna moc riadia kultúrnu politiku pre slovenskú národnostnú menšinu? Alebo je možno kultúrna politika pre Slovákov v rukách okresných činiteľov a referentov pre kultúru, spoločenské aktivity, mládež, šport atď. v miestnych samosprávach so slovenským obyvateľstvom? Vtedy sa môže ľahko stať, že napr. člen obecnej rady alebo úradníci v Báčskom Petrovci, pobádaní predsedom okresu, pridelia určitú sumu z okresnej pokladnice na koncert hviezdy šoubiznisu Nedy Ukradenovej.

 

Cesty a zablúdenia kultúrnej politiky pre slovenskú národnostnú menšinu

 

Každodenne počúvame žalospevy o tom, že niet dosť peňazí pre kultúru, že sú umelci, resp. inštitúcie a kultúrno-osvetové spolky ponechané samy na seba a že sú donútené zaoberať sa aktivitami nesúvisiacimi s kultúrou, a potom okres Báčsky Petrovec galantne zaplatí speváčke, venujúcej sa komerčnej hudbe, za večerné pobavenie publika. V okresnej dokumentácii, v rubrike účel prostriedkov z rozpočtu za rok 2022 je pravdepodobne napísané: Kultúra; finančné stimuly na pestovanie kultúry národnostných menšín – pre Slovenské národné slávnosti. Zostáva nejasné, akým spôsobom šoubiznis a ľahké nôty podnecujú rozvoj nejakej kultúry. A akým spôsobom ten spev vo väčšinovom, dominantnom jazyku vo forme celovečerného koncertu prispieva k pestovaniu jazyka nejakej národnostnej menšiny?

Z diskusie vedenej na poslednom zasadnutí Správneho výboru Matice slovenskej v Srbsku dňa 25. júna bolo jasné, že jednotliví členovia výboru sa nevyznajú v kultúrnej politike a že niektorí nechcú prezradiť skutočný dôvod pozvania známej speváčky na slávnosti. Argumenty aj jedných aj druhých v prospech vystúpenia Nedy Ukradenovej v Báčskom Petrovci sú nepresvedčivé a predstavujú lacný populizmus. Keďže sa, podľa ich názoru, Slovenské národné slávnosti konajú v Srbskej republike, je logické, že by si Slováci mali vypočuť aj srbskú speváčku. Okrem toho, Slováci radi počúvajú srbskú hudbu a vraj prečo by im to nemali dopriať. Znamená to teda, že zvyšných 364 dní v roku ju nemôžu počúvať a nesmú chodiť na koncerty hviezd šoubiznisu? Opýtal by som sa tých „podporovateľov" srbského šoubiznisu, či by napr. srbská menšina v Slovinsku alebo v Maďarsku pozvala nejakú slovinskú, resp. maďarskú hviezdu šoubiznisu na svoje ústredné kultúrne oslavy, alebo by predsa túžila po autentickej srbskej hudbe a tanci. Trúfli by si títo slovenskí „milovníci" modernej srbskej piesne napr. konkurovať o získanie finančných stimulov pridelených Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Slovenská republika) na základe projektu, v ktorom by jedným z opatrení na zachovanie kultúrnej identity bolo organizovanie koncertu srbských tvorcov hitov?

Nikto nemá nič proti srbskej piesni a kultúre. Práve naopak; už roky rokúce na Slovenských národných slávnostiach hosťujú kultúrno-umelecké spolky a umelci, ktorí sú príslušníci iných národnostných menšín, ako aj väčšinového srbského národa, avšak bez honoráru. V tom zmysle je vítaná aj Neda Ukradenová, aby ako hostka na slávnostiach zaspievala kvalitné piesne, avšak nie, aby pod plášťom sprievodného programu Slovenských národných slávností získala dôležitú rolu na podujatí. Ako to začalo, na budúci rok (2023) sa môže stať, že špeciálnou hostkou Slovenských národných slávností bude napr. Jelena Karleuša alebo nejaká reality hviezda: farmárka, veľký brat alebo sestra. A prečo nie aj nejaká atraktívna kapela so skutočne srbským názvom: Lexington band alebo Mega mix band? Aby ukázali Slovákom v Srbsku a v okolitých krajinách, ako by sa mala rozvíjať ľudová hudba a pestovať materinský jazyk.

 

Ivan Zafirović, Pančevo

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články