Slovenské insitné umenie zo Srbska - Slovenský jazyk

Cestami rozprávok v Archíve Vojvodiny

V Archíve Vojvodiny v Novom Sade dnes napoludnie otvorili výstavu ilustrácií detských kníh Cestami rozprávok, držitelia Grand Prix BIB 1967 – 2021 medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana z Bratislavy. Prítomných privítal riaditeľ Archívu Vojvodiny Nebojša Kuzmanović. V mene veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku sa prihovorila Monika Podsklanová Šuhajdová a v mene Bibiany Viera Anoškinová. O dlhoročnej spolupráci s Bibianou sa zmienil Pavel Babka, zakladateľ Nadácie Babka Kovačica a Iveta Galbavá, poradkyňa predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí hovorila o prehlbovaní spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom. Preniesla tiež pozdravy predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera. Výstava sa koná pod záštitou veľvyslanca SR v Srbsku J.E. Fedora Rosochu a záujemcovia si ju môžu obzrieť do 5. augusta 2022.

 

Cestami rozprávok v Archíve Vojvodiny

 

Cestami rozprávok v Archíve Vojvodiny

 

Bibiana je moderná európska inštitúcia ktorá podporuje rozvoj profesionálneho umenia pre deti a jej cieľom je vytváranie projektov zameraných na sprístupňovanie umenia deťom. Umenie má pre deti veľmi dôležitú úlohu v ich dospievaní – zdôraznila Monika Podsklanová Šuhajdová, pričom vyzdvihla spoluprácu medzi Bibianou a Galériou Babka z Kovačice a tiež s Banátskym kultúrnym centrom z Nového Miloševa.

Bibiana pripravuje Medzinárodnú súťažnú prehliadku originálov ilustrácií detských kníh Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), na ktorom sa zúčastňujú autori priemerne z 50 krajín sveta. Viera Anoškinová podčiarkla, že sa Bienále ilustrácií snaží klásť dôraz na umeleckú kvalitu a posolstvo výtvarného diela. Táto medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh je podujatie s dlhoročnou tradíciou, je to podujatie vyzreté, vyprofilované, so svojim osobitným charakterom a vlastnou filozofiou. Každé dva roky prináša nové podnety, štýly, techniky... v súlade s rozhodnutiami a cieľmi UNESCO a vytvára podmienky pre ohodnotenie svetovej ilustračnej tvorby pre deti. Takto podporuje všestranný rozvoj tohto druhu umenia.

 

Nebojša Kuzmanović

 

Nebojša Kuzmanović

 

Monika Podsklanová Šuhajdová

 

Monika Podsklanová Šuhajdová

 

Viera Anoškinová a tlmočník Pavel Matúch

 

Viera Anoškinová a tlmočník Pavel Matúch

 

Pavel Babka hovoril o 13-ročnej spolupráci s Bibianou a jej dlhoročným riaditeľom Petrom Tvrdoňom, počas ktorej navštívili všetky slovenské prostredia v Srbsku a deťom rozdelili vyše 3000 kníh. Od roku 2016 beží aj akcia Bola raz jedna Bibiana. Deti kreslia na tému „Čo si predstavujú pod pojmom Slovensko" a piati najúspešnejší autori získavajú tablet.

Iveta Galbavá vyjadrila nádej, že sa vzťahy medzi Srbskom a Slovenskom aj naďalej budú rozvíjať a prehlbovať. V tom smere podnikajú konkrétne kroky a na túto svoju oficiálnu návštevu pricestovala s riaditeľom Ústavu pamäti národa Petrom Jaškom, PhD. V Archíve Vojvodiny hovorili o ďalšej spolupráci. "Slovenské dejiny nie sú iba to, čo sa odohrávalo na Slovensku, ale integrálnou súčasťou sú aj osudy Slovákov za hranicami dnešného Slovenska, " povedal Peter Jašek a dodal, že v tomto roku nadviazali komunikáciu s Archívom Vojvodiny, s ktorým by chceli zmapovať osudy a perzekúcie Slovákov v II. sv. vojne v období 1939 – 1945, kedy Slováci žijúci vo Vojvodine naozaj trpeli.

 

Pavel Babka

 

Pavel Babka

 

Iveta Galbavá a tlmočník Kristijan Obšust

 

Iveta Galbavá a tlmočník Kristijan Obšust

 

Predstavitelia Bibiany a Nadácie Babka navštívili v Archíve Vojvodiny Múzeum pričlenenia

 

Predstavitelia Bibiany a Nadácie Babka navštívili v Archíve Vojvodiny Múzeum pričlenenia

 

Počas návštevy Vojvodiny Iveta Galbavá odovzdala Nebojšovi Kuzmanovićovi písomné poďakovanie predsedu slovenskej vlády Eduarda Hegera, ktorý v poďakovaní okrem iného uvádza: „S úctou sledujem Vašu vedeckú, publicistickú činnosť a osobnú angažovanosť. Považujem to za významný prínos v oblasti zviditeľnenia Slovenskej republiky v Srbsku a v zahraničí. V Srbskej republike žije početná slovenská menšina – krajania, ktorá si vybudovala vlastnú autochtónnu kultúru, ktorú dnes naplno prežíva a zveľaďuje. Teší ma, že sa i vy a celkovo činnosť Archívu Vojvodiny, podieľate na zviditeľnení Slovákov v Srbsku, v prezentovaní ich úsilia o zachovanie slovenskosti, vlastnej identity a hrdosti na svoje slovenské korene..."

Spoluorganizátormi výstavy Cestami rozprávok, držitelia Grand Prix BIB 1967 – 2021 sú Archív Vojvodiny, Nadácia Babka Kovačica, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku a Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti z Bratislavy.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články