Slovenské insitné umenie zo Srbska - Slovenský jazyk

Štvrté číslo periodika Slovanský obzor

Začiatkom decembra vychádza nové číslo informačného spravodajcu Matice slovenskej pre slovanský svet a slovenské zahraničie. V poradí štvrté číslo od vzniku časopisu v roku 2021 uzatvára prvé dva roky účinkovania. Elektronický občasník Slovanský obzor tak úspešne plní závery z Kongresu matíc slovanských národov z júna 2019 a stal sa aktívnym informátorom medzi maticami a inštitúciami slovanských národov. Vďaka jeho digitálnej forme je dostupný čitateľom na celom svete.

 

Štvrté číslo periodika Slovanský obzor

 

Druhé tohtoročné číslo čitateľom prináša na zvýšenom počte strán (navýšenie z 28 na 36) zaujímavé informácie zo slovanského priestoru. V úvodnom slove časopisu sa nám prihovára vedecký pracovník Matice slovenskej Pavol Parenička, ktorý sa zamýšľa nad odkazom generácie štúrovcov. Matica slovenská totiž vyhlásila pri príležitosti dvestoročníc narodenia viacerých predstaviteľov tejto generácie za Rok odkazu štúrovcov. Prehľad aktivít usporiadaných Maticou slovenskou priebežne počas celého roka 2022 na ich počesť podáva kulturológ a filozof Lukáš Perný. Číslo ďalej prináša informácie z Matice slovenskej, chorvátskej, lužickosrbskej, sliezskej, srbskej a slovenských Matíc v Srbsku, v chorvátskej Rijeke i v Záhrebe. Nemenej aktívne sú v komunikácii krajanské slovenské komunity. O svojich aktivitách nás informujú Slováci žijúci v srbskej Padine, maďarskej Budapešti i v talianskom Turíne. Aktívna práca Matice slovenskej s krajanmi v zahraničí vyústila po dlhšej pandemickej odmlke do zvolania poradného orgánu Matice slovenskej pre krajanskú problematiku – Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na októbrovom stretnutí v Matici slovenskej v Martine si účastníci dvanástich krajanských delegátov zo siedmich krajín sveta zvolili nové orgány Rady a prijali závery pre prácu na najbližšie obdobie. V rubrike Dejiny sa dočítate o Matici slovenskej v Rijeke v Chorvátsku a tiež vám priblížime obec Padinu – najväčšiu slovenskú dedinu mimo územia Slovenskej republiky. Ako je v čísle avizované, v roku 2023 si Matica slovenská pripomenie 160. výročie svojho založenia, preto inštitúcia vyhlásila rok 2023 za Rok Matice slovenskej. Na stránkach časopisu vám tentoraz prinášame rozhovor s predsedníčkou Matice lužickosrbskej Anjou Pohončowou. V rubrike Velikáni Slovanstva sa snažíme približovať medzi Slovanmi menej známe, regionálne či zabudnuté osobnosti. Jedným z nich je aj učiteľ Ján Michalko, ktorý zanechal výraznú stopu medzi Slovákmi v Bulharsku. Riaditeľ Archívu Vojvodiny Nebojša Kuzmanović priblížil srbského vzdelanca Đura Daničića, ktorý sa stretol s generáciou štúrovcov počas svojich štúdií na evanjelickom lýceu v Bratislave na Slovensku. Knižnica slovanského sveta informuje o nových monografiách s vročením 2022. Aktuálne prebieha preklad do anglického a ruského jazyka.

Aktuálne číslo TU: https://matica.sk/wp-content/uploads/2022/12/Slovansk%C3%BD_obzor_2022_2_sk.pdf

Archív časopisu je dostupný na adrese: https://matica.sk/slovansky-obzor/

 

PhDr. Pavol Madura, šéfredaktor

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články