Slovenské insitné umenie zo Srbska - Slovenský jazyk

Zasadali kulpínski vinári

V sobotu 4. marca v podvečerných hodinách kulpínski vinári a ich hostia sa stretli na rybárskej chate Združenia športových rybárov Smudj, kde usporiadali výročné zhromaždenie. Okrem schválenia správ o vlaňajšej činnosti a finančnom hospodárení, vytýčili si aj plány na tento rok, ktoré sú viac-menej bežné a dobre rozpracované už dve desaťročia. Úvodom sa prihovoril predseda Združenia vinohradníkov a vinárov z Kulpína Michal Dovičin, ktorý toto združenie založil v roku 2003 a dvadsať rokov ho aj veľmi úspešne vedie. Vyjadril potešenie, že sa do činnosti zapájajú aj mladí ľudia, ktorí chcú pracovať a vedia tiež vyrábať dobré vína. Správu o minuloročnej činnosti a plány na tento rok prečítal tajomník združenia Radoslav Kolarski a finančnú správu podal pokladník Miroslav Zima. Predseda Dozornej rady Gustav Petráš sa pochvalne zmienil o finančnom hospodárení a Branislav Plachtinský pochválil organizáciu nedávneho zájazdu kulpínskych vinohradníkov do Vranja, do Vinárstva Aleksić, kde sa 28 členná výprava z Kulpína 14. februára 2023 zúčastnila na oslave sv. Trifuna, patróna vinohradníkov.

 

Zasadali kulpínski vinári

 

Zasadali kulpínski vinári

 

Zasadali kulpínski vinári

 

Zasadali kulpínski vinári

 

Zasadali kulpínski vinári

 

Zasadali kulpínski vinári

 

Zasadali kulpínski vinári

 

Zasadali kulpínski vinári

 

Z vlaňajšej správy o činnosti vyplýva, že vína Združenia vinohradníkov a vinárov z Kulpína úspešne prezentovali svoje združenie na medzinárodnom oceňovaní vín v Temeríne. Z 22 odovzdaných vzoriek až 16 získalo ocenenia, z čoho 5 boli ocenené zlatou medailou, tri získali striebro a 8 bronz. Vlaňajšie podujatie Veľká noc v Kulpíne, po prestávke spôsobenej pandémiou covid, tiež dobre dopadlo a návštevnosť bola nad očakávanie. Okrem domácich vín na oceňovanie boli prinesené aj vína z Česka, Slovenskej republiky a Rumunska. Vína boli kvalitné a 23 boli ocenené zlatou medailou, 28 striebornou a 17 bronzovou.

Veľká noc v Kulpíne nevystane ani tohto roku. Ako je to už zachodenou praxou, vzorky vín a domácich údených klobás sa budú prijímať v nedeľu pred Veľkou nocou – v tomto roku to bude 2. apríla, na Zelený štvrtok 6. apríla sa stretnú odborné komisie, ktoré budú hodnotiť kvalitu vín a klobás a verejná degustácia vzoriek bude vo Veľkonočnú nedeľu 9. apríla v popoludňajších hodinách v Poľovníckom dome v Kulpíne.

Po snemovaní nevystala ani koštovka vín z minuloročnej produkcie. Veru, bolo sa čím pochváliť!

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články