Slovenské insitné umenie zo Srbska - Slovenský jazyk

FOLK EXPO Slovakia 2023

V dňoch 8. a 9. septembra sa v areáli Slovenského ľudového umeleckého kolektívu SĽUK-u v Rusovciach v Bratislave uskutočňuje podujatie FOLK EXPO Slovakia 2023. Ide o projekt, ktorého cieľom je prezentovať klasické a inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej kultúre, vzdelávať, iniciovať dialóg o folklórnom priemysle, spájať folklórne a nefolklórne komunity, predstaviť inovatívne formy nazerania súčasných umelcov na folklór, podporovať vzájomné zdieľanie informácií a skúseností a využívať nové technologické možnosti (hardvér i softvér) v scénickom folklorizme, ako aj pri ochrane, dokumentácii, prezentácii a propagácii nehmotného kultúrneho dedičstva. Na tohtoročnom FOLK EXPO Slovakia sa zúčastňuje aj Galéria Babka Kovačica, ktorá s projektom Robiť, robiť, robiť a keď sa porobí, len potom tancovať... prezentuje Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku. Včera tam otvorili výstavu kovačického insitného maliarstva a predstavili knihu Gordany Blagojevic Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku, etnologicko-antropologická štúdia prejavov identít.

 

FOLK EXPO Slovakia 2023

 

FOLK EXPO Slovakia 2023

 

FOLK EXPO Slovakia 2023

 

FOLK EXPO Slovakia 2023

 

FOLK EXPO Slovakia 2023

 

FOLK EXPO Slovakia 2023

 

FOLK EXPO Slovakia 2023

 

FOLK EXPO Slovakia 2023

 

FOLK EXPO Slovakia 2023

 

FOLK EXPO Slovakia 2023

 

FOLK EXPO Slovakia 2023

 

O výstave hovoril zakladateľ Galérie Babka a kurátor výstavy Pavel Babka a výstavu otvoril riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar. O knihe sa zmienila Katarína Pucovská, predsedníčka Správnej rady Nadácie Babka a na prezentácii sa zúčastnili aj dve maliarky, ktoré Dr. Gordana Blagojevic zaradila do svojej knihy: Klara Babka a Vieroslava Svetlíková. Uvedené dve maliarky na dnešnej dielni ponúkali návštevníkom pomoc vo vypracovaní vlastných unikátnych magnetiek.

Scénické programy, výstavy, filmové projekcie, prednášky, tvorivé dielne, koncerty, vedecká konferencia a prezentácia domácich i zahraničných inštitúcií, občianskych združení, jednotlivcov a komunít, ktoré sa zaoberajú nehmotným kultúrnym dedičstvom - toto všetko priniesol FOLK EXPO Slovakia 2023.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články