Quo Vadis Vojvodina?

Quo Vadis Vojvodina?
 
Úplná autonómia v rámci Srbska? Vyhlásenie samostatnosti? Vstup do Európy?
 
Píše Ján Kulík
 
Nešťastím tejto roviny je, že je rovná. Úrodná. Ľahko prechodná a to už či odvekými cestami, alebo splavnými riekami a tých je dosť: Dunaj, Tisa, Sáva a rad menších. Údajne, povodie Dunaja je vraj prakolískou Indoeurópanov....
 
Quo Vadis Vojvodina?