Vladimír Mičátek

Pred 150 rokmi 14.03.1871 v Kysáči, v známej Mičátkovej učiteľskej rodine, narodil sa Vladimír Mičátek, prekladateľ, publicista a učiteľ, prvý tajomník Československého zväzu v Kráľovstve SChS, zakladateľ Slovenského čítacieho spolku a Hospodárskeho družstva. Uverejňoval pod pseudonymami: Abeceda, Cirkevník, Chmeliar, Kysáčan, V. Revka. Spolu so sestrou Eržikou preložili pozoruhodný počet srbských spisovateľov a aj na ten spôsob, upevňovali dobré vzťahy medzi Slovákmi a Srbmi.

 

Vladimír Mičátek

 

Vladimír Mičátek

 

Vladimír Mičátek

 

Vladimír Mičátek študoval na gymnáziách v Sarvaši a v Hradci Králové, do r. 1891 na učiteľskom ústave v Baji. R. 1894 – 1922 bol učiteľom v Kysáči. Prekladal zo srbochorvátčiny, neskôr aj zo slovinčiny a bulharčiny. Jeho preklady (okolo 150 prác) vychádzali od 90. rokov 19. stor. časopisecky a po r. 1900 aj knižne. Obsiahol nimi tvorbu takmer všetkých srbských a sčasti aj chorvátskych autorov realistickej poviedky (P. Nenadović, S. Sremac, J. M. Veselinović, M. Miličević, J. E. Tomić a i.). Bol najproduktívnejším prekladateľom zo srbskej a chorvátskej literatúry do slovenského jazyka. Zverejňoval články v Národných novinách, ale najmä v Dolnozemskom Slovákovi. V americkom Národnom kalendári na rok 1913 vyšla jeho väčšia úvaha Slovenské osady na Dolnej zemi. Ako pedagóg vypracoval Základy mluvnice, spolupracoval pri vypracovaní učebníc pre slovenské ľudové školy v Juhoslávii. Zomrel v Kysáči 25. 11. 1922.

 

Zdroje: www.litcentrum.sk, www.antikvariatsteiner.sk

https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Branislav_Mi%C4%8D%C3%A1tek