Naša Knižnica – Náš Poklad

Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci je najväčšou knižnicou vo Vojvodine a Srbsku s väčšinovým fondom kníh v slovenskom jazyku. Pravdepodobne je aj najväčšou knižnicou mimo územia Slovenska s knižným fondom prevažne v slovenčine. Je najstaršou knižnicou založenou medzi vojvodinskými Slovákmi a jednou z najstarších na území Srbska. Zaujímavosťou je, že je táto knižnica dokonca staršia aj od novosadskej knižnice. V tejto súčasnej podobe Knižnica Štefana Homolu pôsobí od roku 1996, jej história je však 176-ročná a siaha až do roku 1845. V tom roku v auguste, vďaka Štefanovi Homolovi (1820-1881), vznikla v Petrovci Nedeľná škola a s ňou, ako jej súčasť, aj prvá knižnica s počiatočným fondom 150 kníh. Touto výstavou, ktorú odporúčame aj účastníkom Slovenských národných slávností, si naša najstaršia knižnica pripomína 175-ročnicu, ktorá sa vlani kvôli koronavírusu nemohla uskutočniť.

 

Zábery z dnešného otvorenia výstavy

 

Zábery z dnešného otvorenia výstavy

 

Zábery z dnešného otvorenia výstavy

 

Zábery z dnešného otvorenia výstavy

 

Zábery z dnešného otvorenia výstavy

 

Zábery z dnešného otvorenia výstavy

 

Zábery z dnešného otvorenia výstavy

 

Zábery z dnešného otvorenia výstavy

 

Ochotné knihovníčky Stanislava Valentíková a Olina Dorčová

 

Ochotné knihovníčky Stanislava Valentíková a Olina Dorčová

 

Knihovníčky a riaditeľka Anna Speváková

 

Knihovníčky a riaditeľka Anna Speváková

 

Vynovená fasáda knižnice

 

Vynovená fasáda knižnice

 

Riaditeľka Knižnice Štefana Homolu Anna Speváková na dnešnej vernisáži sa širšie zmienila o dejinách, ale aj súčasnej situácii v tejto našej významnej inštitúcii. Jej príhovor TU:

 

 

O knižnom fonde, ktorý často využíva sa zmienila študentka slovenského jazyka a literatúry Daniela Vujovićová. Televízia Petrovec pravidelne prináša informácie o nových knižných tituloch a novej ponuky o čom hovorila zodpovedná redaktorka Mária Lovreová.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vyhlásila roku 2011 petrovskú knižnicu za inštitúciu osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu zo strany. O tom sa zmienila podpredsedníčku NRSNM Tatijana Vujačićová.

Obec Báčsky Petrovec je zakladateľom knižnice a vďaka jej podpore už či finančnej, či právnickej toľké roky pretrváva a fungujeme Výstavu otvoril predseda Zhromaždenia obce Ján Jovankovič.

V hudobných predeloch vystúpila flautistka Marta Milašinovićová.

Viac o Knižnici Štefana Homolu TU:
http://www.kulpin.net/o-kulpine/spolky-a-kluby/fk-kulpin/10888-nedelna-skola-a-petrovska-kniznica

 

Katarína Pucovská