Knižnica v Kulpíne

Knižnica v Kulpíne

KNIŽNICA V KULPÍNE 1967 – 1973
 
Kultúrny život v osade Kulpín po dlhšom čase stagnácie v roku 1967 dostáva novú náplň tým, že sa hneď na jeho začiatku zakladá odbočka Obecnej knižnice. Iniciatíva prichádza od Anny Čipkárovej z Kulpína, vtedy študentky a vtedajší riaditeľ Obecnej knižnice z Báčskeho Petrovca Pavel Mučaji, profesor, plne podporuje založenie tejto knižnice. Miestnosti pre knižnicu sa dostali od majiteľky domu Paulíny Lačokovej, ktorá počas života svoj dom darovala Matici slovenskej pre potreby všeobecnej činnosti Slovákov na poli kultúry.
Potrebný inventár bol doplnený a knihy prinesené z Obecnej knižnice ako nový fond s rôznorodým obsahom a literárnym odborom. Každoročne sa dokupovali nové knihy v slovenskom a srbskom jazyku a veľké množstvo sa dostalo zo Slovenska ako dar.
Čitateľská činnosť sa rýchlo rozvíjala a to na potešenie všetkých v Kulpíne, tak žiakov ako aj mládeže a dospelých.
V tie roky knižnica bola, spolu s kinovými predstaveniami, kde Anna Čipkárová tiež pracovala na predaji vstupeniek, jedinou kultúrno-zábavnou ponukou v osade.
Knihovníčka Anna Čipkárová celé týždne trávili v čítarni , kde sa stretávali na stovky čitateľov – ctiteľov písaného slova.
Čítareň bola zásobená aj početnou tlačou v srbskom jazyku a mohli sa tam prečítať aj naše noviny a časopisy vydané v Báčskom Petrovci. Slovenské noviny a časopisy tiež boli zastúpené a to vďaka Matici slovenskej zo Slovenska, ktorá ich do knižnice pravidelne zasielala.
Z celkového knižného fondu, najviac bola zastúpená beletria a nechýbala ani vedecká literatúra. Kompletne bola zastúpená i školská lektúra pre žiakov všetkých ročníkov. V knižnici úhrne bolo zo tisíc kníh.. S cieľom skvalitnenia knižnej ponuky, knihovníčka prinášala na určité obdobie požadované tituly kníh aj z Obecnej knižnice z Báčskeho Petrovca. Po prečítaní, tie knihy sa vracali a prinášali sa nové.
Knižnica v Kulpíne pôsobila 6 rokov (1967 – 1973) . Po jej zatvorení celkový knižný fond bol premiestnený do Základnej školy v Kulpíne, kde sa dodnes nachádza. Je súčasťou žiackej knižnice, ktorá sa neustále dopĺňala novými vydaniami.
Anna Čipkárová
23. apríl 2008

Čipkárová Anna sa narodila 1945 roku v Kulpíne kde skončila Základnú školu a v školení ďalej pokračovala na Gymnáziu v Báčskom Petrovci.. Určitú dobu pracovala v Obecnej knižnici v Kulpíne, zaoberala sa novinársko-dopisovateľskou prácou a svoju lásku k poézii prejavovala i vlastnou tvorbou. Prispievala do Hlasu ľudu, Nového života, Vzletu, Pionierov a Ľudového kalendára. Žije v rodisku.

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články