Múzeum

Múzeum

Muzej erb
 
POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM - 1993. r.
POLJOPRIVREDNI MUZEJ
MUSEUM OF AGRICULTURE
 
   
Na raspisani konkurs 1991. godine za ustupanje poseda Đoke Dunđerskog u Kulpinu, gde se nalaze dvorac i zgrade koje su služile u poljoprivredne svrhe, prijavljuje se Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, s namerom da kompleks adaptira potrebama poljoprivrednog muzeja. Klasicistički dvorac iz prve polovine XIX veka restauriran je i Muzej je otvoren 1993. godine. Danas je to specijalizovana ustanova kompleksnog tipa, jedinstvena te vrste u Vojvodini, koja proučava razvoj vojvođanske poljoprivrede. Stalna postavka ilustruje istorijat gajenja pšenice, hmelja, siraka metraša, konoplje, zatim svinjarstva, govedarstva i mlekarstva. Galerija koja se prostire na 200 m2 nalazi se u sastavu Muzeja, a ovde se održavaju povremene likovne izložbe.
 
(korišćen tekst iz ''Vodič kroz muzeje i galerije Vojvodine, autora Vladimira Mitrovića i Lidije Mustedanagić)
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
    Jediné poľnohospodárske múzeum v našej krajine založili v Kulpíne roku 1993. Kaštieľ, v ktorom sa múzeum nachádza, je národná pamiatka. Zástavbu tvoria dva kaštiele, budova správy, vyhňa, konireň a sýpka. Všetky budovy sú prispôsobené činnosti múzea.
     Múzeum získalo veľmi nevšednú výstavnú sieň - galériu - v zrekonštruovaných priestoroch starej sýpky. V rozsiahlom parku, v ktorom kaštieľ sídli, sú zachované zriedkavé a veľmi staré stromy a iné rastliny. Park sa rozprestiera na ploche 4ha a je prírodnou pamiatkou - arborétumom zriedkavých rastlinných druhov.
     Základnou úlohou Poľnohospodárskeho múzea je archivovať a vystavovať hmotné a duchovné statky z bohatej agrárnej minulosti. Prezentovanie zozbieraných exemplárov je dominantnou náplňou činnosti múzea...
    Okrem spomínaných výstav, samostatne alebo v spolupráci s inými múzeami, kulpínske múzeum organizuje aj príležitostné a špecializované tematické expozície z dejín poľnohospodárstva.
    Výstavné priestory trekonštruovanej sýpky sú určené najmä na prezentáciu výtvarných diel autorov, ktorí čerpajú námety z poľnohospodárstva ale aj z iných oblastí. Galéria však ponúka aj široké multimediálne využitie.
    Priestor kaštieľa (v letných mesiacoch aj park) sú vhodné pre výstavy, promócie kníh, literárne večierky a koncerty.
 
 
Riaditeľ múzea Dr. Ján Kišgeci
 
MuzeumOdvekou túžbou poľnohospodárskych odborníkov, milovníkov dejín poľnohospodárstva, bolo založiť poľnohospodárske múzeum podľa vzoru Poľska, Česka, Slovenska alebo Maďarska. Bývalá Juhoslávia nemala také múzeum, i keď múzejníctvo na tomto území má bohatú tradíciu. Podarilo sa to profesorom Poľnohospodárskej fakulty v Novom Sade, pre ktorých je zberateľská činnosť viac koníčkom než zamestnaním. Podarilo sa to v čase, keď som bol ministrom poľnohospodárstva Srbska a mal smelosť vyčleniť z agrárneho rozpočtu zakladajúce prostriedky na zriadenie veľkolepého kaštieľa v Kulpíne, kde vyše 260 rokov žijú Slováci a Srbi spolu v dobrom susedskom mieri a v pokoji. Kaštieľ spolu s hospodárskymi stavbami bol po druhej svetovej vojne znárodnený a pomaly chátral. Aby som podnietil a posmelil svojich kolegov k založeniu poľnohospodárskeho múzejníctva, sám som koncipoval prvé dve výstavy – Dejiny chmeliarstva a Dejiny pestovania a spracovania konopí. Sú to dve plodiny blízke k sebe botanicky a veľmi príznačne pre vojvodinské a petrovské polia. Veľa artefaktov sme našli v Ústave pre chmeľ a dokonca v mojom rodičovskom dome. Prvú zbierku traktorov sme preniesli z Poľnohospodárskej fakulty v Novom Sade. Úradne sme múzeum otvorili v roku 1993. Od toho času sme inštalovali niekoľko špecializovaných výstav – Dejiny pestovania ciroku a výroby metiel; Tradičné pestovanie pšenice; Živočíšna výroba; Oracie náčinie, Vinohradníctvo a vinárstvo. Kulpínsky kaštieľ je veľmi vhodný na usporadúvanie výstav z oblasti výtvarného umenia. Každoročne galerický priestor dávame k dispozícii maliarom z celej krajiny. Máme vlastnú zbierku obrazov s poľnohospodárskou tematikou a knižný fond a fond rôznych historických dokumentov v osobitnom oddelení, hoci nemáme dosť prostriedkov a kádrov, aby sme to aj adekvátne spracovali. Vydávame časopis Iz istorije poljoprivrede (Z dejín poľnohospodárstva) a pripravené sú i monografie z dejín poľnohospodárstva. V zámockom parku sa v letných mesiacoch usporadúvajú rôzne prehliadky nových strojov, ako i kultúrno-umelecké programy. Treba zdôrazniť jednu skutočnosť, ktorú sme si uvedomili neskôr, keď sa už múzeum rozbehlo naplno. Najviac starého a zachovaného poľnohospodárskeho náčinia sme nachádzali v slovenských domoch. Z nich sa nič nezahadzovalo, nepredávalo. Nech je to tu pre „nedajbože“. Mali sme šťastie a radosť, že sme poľnohospodárske múzeum založili práve tu, v tomto roľníckom, slovenskom prostredí. Naším vzorom od samého začiatku bolo Poľnohospodárske múzeum v Nitre. V spolupráci s Maticou slovenskou sme v roku 2002 inštalovali v Nitre výstavu Tradičné pestovanie a spracovanie konopí a Výstavu dolnozemských čepcov.
 
Prevzaté: Slovenský svet www.matica.sk (časť z interwiev s Dr. Jánom Kišgecim, riaditeľom Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne)
 
Muzeum
 
Viac fotografii v galérii... 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Stalne tematske izložbe Poljoprivredne zbirke u Kulpinu
 
Istorijat gajenja hmelja
 
U regiji Bačkog Petrovca hmelj se gaji preko 250 godina. Istorija gajenja hmelja i proizvodnje piva predstavljena je na izložbi dokumentima, predmetima i fotografijama.
 
Istorijat gajenja konoplje
 
Konoplja se tradicionalno gajila u našoj zemlji. Na izložbi je predstavljeno poreklo konoplje, a preko karata, dokumenata, fotografija i alata za preradu ove biljke prikazano je gajenje konoplje i njena prerada u kućnoj radinosti.
 
Istorijat gajenja sirka metlaša
 
Pored prikazanog istorijata gajenja sirka metlaša, na izložbi su postavljene i metle od različitih materijala sa raznih strana sveta. Posetioci mogu videti i sve faze ručne izrade metli od sirka.
 
Istorijat gajenja pšenice
 
Izložba se sastoji iz segmenata: poreklo i širina gajenja pšenice; selekcija i selekcionari pšenice kao i tehnologije proizvodnje pšenice kroz istoriju; tradicionalna žetva i vršidba, a prikazano je i skladištenje zrna kroz istoriju. Pored dokumenata i fotografija izložbu čine i određene poljoprivredne alatke.
 
Duvan i lule
 
U prvom delu izložbe je prikazan istorijat gajenja duvana - preklo duvana, naziv i podela, izgled, tipovi, proizvodnja rasada i rasađivanje duvana, nega duvana u polju, berba i sušenje duvana, način korišćenja i uživanja duvana. Na drugom delu izložbe su obrađene lule sa ilustracijama umetnika u kojima se lula pojavljuje kao centralni motiv i njihova česta inspiracija.
 
Istorijat govedarstva
 
Na veoma edukativan način je prikazan istorijat i razvoj govedarstva preko rodonačelnika goveda, muznih i tovnih rasa krava kao i maketa krava; tradicionalan način uzgoja goveda. Pribor za veštačko osemenjavanje, muzni uređaji kao i uzorci koji se koriste kao stočna hrana.
 
Istorijat mlekarstva
 
Obrađen je istorijat mlekarstva od praistorijskih vremena do današnjeg doba. Obuhvaćene su sve vrste mlečne stoke u svetu - nekada i sada. Tehnologija muže i prerade mleka propraćena je dokumentima, fotografijama, sudovima i aparatima za mužu i za proizvodnju mlečnih proizvoda.
 
Svinjarstvo - juče, danas, sutra
 
Izložba je posvećena proizvođačima svinja i svima onima koji se, direktno ili indirektno profesionalno bave, ili nameravaju da se bave ovom, za našu zemlju veoma važnom privrednom granom. Na ukupno 30 panoa sa 254 fotografija, uvodnim tekstovima i legendama prikazani su istorijat, razvoj, privredni značaj, mogućnosti i perspektiva svinjarstva.
 
Tradicionalno ovčarstvo u Vojvodini
 
Na izložbi su obrađene i prikazane sve značajne teme vezane za život čobana i čuvanje ovaca u Vojvodini: prirodni uslovi (pašnjaci i pojila); oblici udruživanja ovčara; raspodela dobara (mleko, torina, jaganjci, vuna i koža); čobani (ugovaranje čobana, čobanski pribor i nošnja); stočarska staništa (kolibe, ovčare, objekti na pašnjacima i po kućama); ovce (rase ovaca, obeležavanje i tradicionalno lečenje); mleko i mlečni proizvodi; čobanski psi i magarci. Alatke i oruđa za oranje Izložbom je hronološki prikazan razvoj oraćih alatki i oruđa od praistorije, preko gvozdenog doba, antičkog perioda, srednjeg veka do sredine XX veka. Posebna pažnja posvećena je drvenim plugovima koji su najstarije sačuvano oruđe za oranje na teritoriji Vojvodine i najpoznatijim fabričkim zaprežnim plugovima, proizvedenim u fabrikama: "Rud. Sack", "Gebr. Eberhardt", "Rud. Bächer", kao i "kulskim plugovima" - "F. Knefely" i "Polich i Varga".
 
Istorijat Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu (1954 - 2004)
 
Preko osnivačkih i drugih važnih dokumenata, fotografija, prikazan je istorijat i razvoj Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu od njegovog osnivanja pa do danas.
 
Filip Forkapić

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články