Počet obyvateľov

Počet obyvateľov

POČET OBYVATEĽOV

Podľa najnovšieho sčítania (2011) v Srbsku žije 52.750 Slovákov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi (v roku 2002 Slovákov bolo 59.021) sa počet Slovákov v Srbsku zmenšil o 6.271, teda o niečo viac ako 10%. Po príslušníkoch srbského národa, ktorých je necelých šesť miliónov (5.988.150), najpočetnejší sú príslušníci maďarského (253.899), rómskeho (147.604), bosniackeho (145.278) a chorvátskeho (57.900) národnostného spoločenstva.

Kulpín má 2775 obyvateľov (2011), čo vzhľadom na predposledné sčítanie z roku 2002, kedy Kulpín mal 2.976 obyvateľov, predstavuje pokles o 201 osôb.

Počet obyvateľstva v Kulpíne (2011): 2.775 z čoho je 580 Srbov a 1952 Slovákov.

KULPÍNSKA MATRIKA – ROK 2014

Narodili sa nám v roku 2014:
1.Mihajlo Kosovac
2.Mária Poliaková
3.Marian Chalupka
4.Dávid Čelovský
5.Maja Takarić
6.Damjan Kajtez
7.Zuzana Makovníková
8.Daša Ušiaková
9.Denis Babiak
10.Ognjen Govorčin
11.Nikolina Nikolić
12.Nina Jagošová
13.Filip Fehér
14.Dária Plachtinská
15.Dávid Peťkovský
16.Marína Smišeková
17.Emína Šimová
18.Ján Sklabinský
19.Martina Maglovská
20.Nina Panković
21.Damjan Čeman
22.Gabriel Melich
23.Emilija Stojiljković
24.Sara Kovačević

Umreli v roku 2014
1.Žarko Trbara, 1959, Maršala Tita 33
2.Joca Pajić, 1947, Masarykova 103
3.Pavel Detka, 1929, Ledine 32
4.Mária Škodák, 1934, Ledine 31,
5.Anica Rakić nar. Popjovanov, 1931, Fruškogorská 56/a
6.Anna Labát nar. Dovičin, 1938, Prvomájska 13
7.Mária Šimo nar. Ďuga, 1937, Školská 98
8.Ana Harminc nar. Martinko, 1930, Kanálska 16
9.Mladen Radanov, 1928, Republička 3
10.Paja Rakić, 1954, Fruškogorská 56/a
11.Zuzana Andrášik nar. Ruman, 1941, Masarykova 15
12.Vladislav Kuštra, 1964, Prvomájska 1
13.Pavel Valentík, 1954, Fruškogorská 26
14.Ljubica Rakić nar. Mihajlov, 1936, Kanálska 46
15.Dragutin Popovicki, 1933, Školska 81
16.Zuzana Čáni nar. Čelovský, 1933, Masarykova 3, pochovaná v Petrovci
17.Katarína Spevák, 1924, Prvomájska 150
18.Jozef Bartoš, 1961, Prvomájska 106
19.Ondrej Stracinský, 1932, Maršala Tita 19
20.Zuzana Tatliak nar. Dýr, 1935, Martina Hrubíka 40, pochovaná v Petrovci
21.Ana Bartoš nar. Červeni, 1930, Prvomájska 106
22.Ján Peťkovský, 1957, Prvomájska 82
23.Samuel Lomen, 1916, Prvomájska 49
24.Dragomir Grujić, 1950, Pionirska 1
25.Miroslav Nakić, 1943, Maršala Tita 88
26.Rastislav Cesnak, 1964, Školská 44
27.Katarína Miškár nar. Červenák, 1935, Šafárikova 13
28.Juraj Kreko, 1933, Ledine 95
29.Ana Gaža nar. Nongrádi, 1938, Masarykova 139
30.Momir Nikolić, 1956, Ledine 131
31.Vladimír Zelenák, 1942, Ledine 6
32.Anka Nestorov nar. Peťkovská, 1930, žila u umrela v Nemecku, pochovaná v Kulpíne
33.Pavle Ďuga, 1949, Pionirska 2
34.Samuel Petráš,1926, Prvomájska 6
35.Viera Širka, 1955, Prvomájska 63
36.Samuel Zavaroš, 1948, Školská 32, žil a umrel v Nemecku, pochovaný v Kulpíne
37.Mária Valentík nar. Šúšerská, 1930, Prvomájska 12
38.Mária Trpinská nar. Čelovská, 1937, Masarykova 50
39.Ružica Necić nar. Nikić, 1963, Maršala Tita 26
40.Michal Ďuga, 1940, Triglavská 21,
41.Pavel Ďuga, 1925, Školská 74
42.Zuzana Babjak nar. Struhár, 1932, Ledine 27
43.Ján Tót, 1949, Maršala Tita bč, pochovaný v Petrovci
44.Anna Haška nar. Haška, 1933, Masarykova 159
45.Gavra Govorčin, žil a umrel v Novom Sade, pochovaný v Kulpíne

SOBÁŠENÝ V ROKU 2014

1.Ján Horvát 1984, Kulpín a Ana Dobrovoljski nar. Gajdoš 1974, Kulpín
2.Romeo Mihajlović, 1985, Nový Sad a Danijela Bogdanović 1983, Báčsky Petrovec
3.Ján Petráš 1969, Kulpín a Dragana Mandić nar. Govorčin 1983, Kulpín
4.Ján Vágala 1978, Kulpín a Čila Kalozi 1981, Bogojevo
5.Pavel Hložan 1939, Kulpín a Kata Petrák nar. Tót 1951, Lug
6.Vladimír Sabo 1989, Kulpín a Marína Bohuš 1993, Báčsky Petrovec
7.Ivan Zabunov 1971, Báčsky Petrovec a Jana Radaković nar. Hudecová 1971, Báčsky Petrovec
8.Marko Medić 1986, Maglić a Andrea Častven 1986, Kulpín
9.Branislav Kolár 1982, Báčsky Petrovec a Sabrína Srnka 1988, Báčsky Petrovec
10.Borislav Stanković 1988, Báčsky Petrovec a Jana Labatová 1988, Báčsky Petrovec
11.Miroslav Melich 1990, Báčsky Petrovec a Daniela Stupavská 1989, Kulpín
12.Miljan Anđić 1980, Zmajevo a Danijela Šimo 1983, Kulpín
13.Pavel Šeprák 1987, Hložany a Tatiana Boldocká 1990, Báčsky Petrovec
14.Ján Šefčík 1984, Báčsky Petrovec a Andrea Sľúková 1989, Kulpín
15.Borislav Kaćanski 1992, Kulpín a Miluška Hromčík 1986, Biele Blato
16.Ivan Danko 1991, Báčsky Petrovec a Jasna Velko 1986, Kulpín
17.Martin Leporis 1942, Kulpín a Dragica Danko nar. Govedarica 1956, Kulpín

 

Matrikárka Ľudmila Grňová

 

 


 

 

Z KULPÍNSKEJ MATRIKY - ROK 2008
(narodených 28, zomretých 45, sobášov 18)

 

Matrikár Gavra Govorčin informuje, že si rodný list a občianstvo občania Kulpína môžu vybaviť v Miestnej kancelárii Kulpín. Elektronicky sú vnesené údaje o narodených od roku 1920, o sobášených od roku 1950 a o zosnulých od roku 1985 až dodnes.

Matrikár a šéf Miestnej kancelárie v Kulpíne Gavra Govorčin v roku 2008 zaznačil:

  • V Kulpíne bolo narodených 28 detí: 18 chlapcov a 10 dievčat medzi nimi aj dvojčatá Nina a Mina narodené v rodine Zelenákovej.
  • Mená chlapcov: Ondrej, Milan, Igor, Ivan (3), Denis, Erik, Jaroslav (2), Gabriel, Aleksandar, Mário, Nikola (2), Miroslav, Matej a Luka.
  • Dievčatá dostali mená: Jelena, Albína, Karolína, Melánia, Tamara, Jana, Daniela, Ivana, Nina a Mina.
  • Vlani bolo v Kulpíne 18 sobášov, čo je o 4 menej než v roku 2007. V troch prípadoch manželstvo uzavreli osoby, ktorým to bolo druhé alebo tretie manželstvo. V štyroch prípadoch obaja mladomanželia boli z Kulpína. V troch prípadoch k zväzku došlo medzi osobami z Kulpína a Petrovca. Ostatné mladuchy boli z Padiny, Nového Sadu ,Maglića...
  • Dve zaujímavosti: zriedkavosťou bývajú dve svadby v jednej rodine v jednom kalendárnom roku. To sa stalo keď do manželstva vlani vstúpili dve sestry Dovičinove. Ako zaujímavosť matrikár uvádza aj údaj, že sa vlani jeden pár z Republiky Srbskej sobášil v Kulpíne, lebo vyjadril želanie uzavrieť manželstvo v kulpínskom kaštieli, kde sa sobáše vo väčšine prípadov aj konajú. Vlani už bol prípad, že sobáš matrikár vykonal v Poľovníckom dome v Kulpíne.
  • V roku 2008 v Kulpíne zomrelo 45 osôb. Z toho 31 Kulpínčanov umrelo v osade a 14 mimo nej. Z úhrnného počtu zosnulých bolo 26 žien a 19 mužov. Najmladšia zosnulá vlani bola Alenka Danková (1991) a najstaršia zosnulá bola Emilija Rakić, rod. Popadić, narodená v roku 1914, a po nej Mária Gažová (1916).

 


 

POČET OBYVATEĽOV

 

Podľa posledného sčítania obyvateľstva, na území Republiky Srbsko žije 59.021 Slovákov, čo predstavuje 0,79 percent. Žijú v 57. prostrediach a jedným z nich je aj Kulpín. Okrem Slovákov v Kulpíne žijú aj príslušníci srbského ale aj niektorých iných národov.

 

Súhrný počet obyvateľstva v Kulpíne: 2.976.
Počet Slovákov: 2.116
Počet Srbov a ostatných: 860

 

MIESTNA KANCELÁRIA

SPRÁVA MATRIKÁRA

 

Rok 2007 V KULPÍNE - Natalita prevýšila mortalitu
Pribudlo 36 detí
Sobášov bolo 22
Na večný odpočinok sa pobralo 20 mužov a 13 žien

  


 

Matrikár a šéf Miestnej kancelárie Gavra Govorčin, vždy ochotný poskytnúť nám údaje o demografických pohyboch v Kulpíne, na začiatku rozhovoru o roku 2007 poznamenal: – Odkedy som matrikárom, teda za posledných 22 rokov ešte sa nestalo, že v Kulpíne bolo viacej narodených než zosnulých. Vlani sme mali napodiv práve takú nezvyčajnú situáciu, čo, pravdaže, potešuje.

Teda začneme od tých najkrajších údajov z minulého roka. Vlani do Kulpína pribudlo 36 detí, z čoho jedno z nich bolo narodené na Slovensku. Prevahu mali chlapčekovia, ktorých bolo až 24 a slečiniek presne o polovicu menej, teda 12. Najviacej bocianov nadletovalo nad Kulpínom v septembri, keď pribudlo 9 novorodeniatok. Rodičia svojim ratolestiam dávali pekné súčasné mená, a menej sa vyskytli tie tradičné. Na ukážku uvedieme niektoré mená chlapčekov narodených vlani, ako sú Denis, David, Tony, Aleks, Boris, Sebastijan, Ilija, Marjan, Marko, Dalibor, Luka, Martin, Pavel atď. Dievčatká sa budú hrdiť nasledujúcimi menami: Denisa, Matea, Monika, Biana, Kristína, Iva a iné.

V porovnaní s rokom predminulým, keď v Kulpíne bolo iba 14 sobášov, vlani ich podľa slov matrikára bolo 22. Z toho počtu jeden bol uzavretý na Slovensku. Po štyri sobáše boli v apríli a v auguste, v ostatných mesiacoch ich bolo menej. Z 22 sobášov najviacej, presnejšie v siedmich, obaja mladomanželia sú z Kulpína. Kulpínske dievčatá sa vydávali do Petrovca (až päť), do Starej Pazovy, Kysáča, Padiny, Maglića, Báčskej Palanky, Gajdobry. Do Kulpína zasa vydajom pribudli dievčatá z Petrovca, Gajdobry, Nového Sadu. Civilné sobáše matrikár G. Govorčin konal v kaštieli, kým sobáše mimo kaštieľa boli zriedkavejšie. Do manželstva Kulpínčania vstupovali vo veku od 20 do 30 rokov. Všetky mladuchy si vzali manželovo priezvisko.

V uplynulom roku v Kulpíne zomrelo 22 osôb a mimo osady 11. Na večný odpočinok sa pobralo 20 mužov a 13 žien. Najviacej občanov opustilo tento svet v júni (bolo ich šesť) a potom v októbri a v novembri (po päť). Najviacej zosnulých bolo vo veku od 70 do 80 rokov života. Najmladší zosnulý bol 15-mesačný chlapček Ognjen Mirković z Fruškohorskej ulice a najstaršia zosnulá bola Gordana Arseninová zo Školskej ulice, ktorá sa dožila 90 rokov a osem dní.

Najstaršia občianka Kulpína je teraz Ljubica Babićová, narodená roku 1914 a najstarší občan Samuel Lomen, narodený roku 1916.

 

K. Gažová

 

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články