Spolok žien

Spolok žien

SPOLOK KULPÍNSKYCH ŽIEN
 
Spolok žien z Kulpína bol založený 4. februára 2003 r. z iniciatívy uvedomelých Kulpínčaniek, ktoré pochopili význam neustáleho zdokonaľovania sa vidieckych žien a potreby ich vzájomnej výmeny skúseností.
 
foto

Od založenia počet členiek tohto združenia sa menil avšak zo 30 žien zostával vždy aktívnych. Na spoločné posedenia, ktoré spolok pravidelne organizuje, prichádzajú tak Slovenky ako aj Srbky. Jedným z cieľov ich zoskupovania je rozvíjanie dobrých medzinacionálnych vzťahov, keďže v Kulpíne v zhode a vzájomnej úcte spolunažívajú Slováci, ktorých je 2116, čiže asi 71 percent a Srbi, ktorých je tu asi 21 percent. Na pravidelných pondelkových večierkoch, ženy počas jesene a zimy spoločne trávia chvíle v družných posedeniach, ktoré vždy majú aj nejakú zaujímavú náplň, buď edukatívnu alebo zábavnú. Počas 7 ročného pôsobenia združenie tak zorganizovalo početné prednášky na rôzne témy: z oblasti zdravotníctva, ekológie, psychológie, pedagogiky, poľnohospodárstva, výchovy a vzdelávania detí, z domácnosti, rodovej rovnosti, písania projektov atp. Tiež sa zapájalo do humanitárnych akcií, organizovalo výstavy, pracovné akcie a vždy podávalo nápomocnú ruku pri takmer všetkých podujatiach usporiadaných v tejto osade.
 
foto

Iniciatíva zorganizovať podujatie na ktorom sa budú predstavovať svadobné obyčaje národov a národnostných spoločenstiev sa tiež zrodila v Spolku kulpínskych žien. Prvé podujatie usporiadali v roku 2006 a bolo pomenované Kulpínska svadba. Avšak už v nasledujúcom roku organizáciu podujatia prebrala Turistická organizácia obce Báčsky Petrovec a Spolok žien sa na nej zúčastňuje už iba s výstavou a predajom tort - Tortiádou.
 
Spolok kulpínskych žien nadväzuje spoluprácu s podobnými ženskými združeniami a organizáciami v krajine a v zahraničí. V poslednom období na použitie získal priestory v chýrečnom kulpínskom kaštieli, kde už usporiadali aj niekoľko zaujímavých výstav.  
 
2008 - Kulpínske ženy oslávili päťročnicu - Angažované naplno
 
4. 02. 2008. bola výročná schôdza kulpínskych žien na ktorej sumovali päťročnú nepretržitú aktivitu.
 
Ani po piatich rokoch ženy nemajú vlastné miestnosti. Stretávajú sa najčastejšie v základnej škole. 
 
--------------------------
 
UDRUŽENJE ŽENA KULPINA
 
Udruženje žena Kulpina je osnovano 4. februara 2003. godine na inicijativu žena našeg naseljenog mesta Kulpin. Prilikom osnivanja imali smo 58 žena članica, postepeno se taj broj smanjivao, tako da danas imamo 30 žena koje su vrlo aktivne. Naše udruženje je i zvanično registrovano u avgustu 2004. godine. 
U udruženje dolaze kako žene Slovakinje, tako i žene Srpkinje. Cilj nam je između ostalog razvijati dobre međunacionalne odnose, jer u našem Kulpinu u slozi i uzajamnom poštovanju žive i rade dve nacije Slovaci (koji čine većinu) i Srbi. Družimo se tokom cele godine, svakog ponedeljka i to u prostorijama OŠ << Jan Amos Komenski << u Kulpinu a u toku školskog raspusta u prostorijama odnosno parku Poljoprivrednog muzeja u Kulpinu, jer za sada svoje prostorije nemamo.
Od 2003. godine do sada Udruženje kulpinskih žena:
  • ostvarilo je mnogobrojna predavanja na razne teme iz oblasti zdravstva, ekologije, psihologije, pedagogije, poljoprivrede (uredivanje bašti, negovanje cveća), vaspitanja dece, domaćinstva, ravnopravnosti polova i sl.,
  • uključeno je u humanitarne akcije i edukaciju žena,
  • u prostorijama Poljoprivrednog muzeja u Kulpinu redovno priređuje etno - izložbe i izložbe ručnih radova,
  • u radnim akcijama na nivou sela i drugih udruženja naše društvo uvek daje svoj doprinos (uključivanjem u samu akciju ili pripremanjem raznih kolača za učesnike),
  • uključeno je u pisanje projekata, rezultata čega je prošlogodišnji projekat <<Kulpinska svadba - nekada i sada>> koji je za sada najuspešniji poduhvat našeg udruženja a koji je okupio veliki broj posetilaca u parku poljoprivrednog muzeja u Kulpinu,
  • kao tradicionalna manifestacija, koju organizuje naše udruženje od svog osnivanja, jeste TORTIJADA, koja se priređuje u letnjim mesecima i okuplja ljubitelje jedinstvenih slovačkih torti a ubuduće se planira ostvariti zajedno sa projektom Kulpinske svadbe,
  • udruženje ima uspostavljenu neposrednu saradnju i uzajamno udruženje sa mnogobrojnim udruženjima žena koje postoje na teritoriji Vojvodine i sa sličnim udruženjima žena uz Slovačke Republike,
  • udruženje sarađuje sa svim relevantnim subjektima na teritoriji Bačkopetrovačke opštine, u koju spada i Kulpin a saradnja je i van granica naše opštine.
Predsednica udruženja
Katarina Zornjanova
 
Zeny
 
SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU
KULPÍNSKYCH ŽIEN v roku 2007
 
A znovu je jeden rok za nami. Vôľa a elán žien nášho spolku pretrváva. Každý pondelok vo večerných hodinách si ženy nachádzajú voľný čas stretnúť sa, porozprávať, vypočuť si nejakú zaujímavú prednášku, či naučiť sa nejakej zručnosti. Pravidelne na posedenia, ktoré sa konajú v škole a vletných dňoch v kaštieli, chodieva 15 až 20 žien.
Teda za uplynulý rok 2007 možno povedať, že bol čulý, podobne ako i predošlé štvoročné pôsobenie nášho spolku.
Výročné zasadnutie sa konalo 4. februára, keď nás svojou prítomnosťou poctili Šafárikovci z Nového Sadu, predseda obca pán Sabo a jeho zástupca pán Zotović. Predsedníčka spolku uvítala prítomných, ktorých bolo spolu ponad 70, tajomníčka prečítala správu pre rok 2006 a pokladníčka podala finančnú správu. Nevystala ani hudba na pobavenie a večera.
Deň pred výročným zasadnutím sa v Selenči konal seminár ohľadom písania projektov, ktorého sa zúčastnili 2 ženy (K. Zorňanová a Marica Šimová).
Prvá prednáška v roku 2007 odznela 12. februára v rámci projektu Obecnej organizácie červeného kríža na tému Cirkulácia krvi, organizovaná pre všetkých, a najmä pre tých, ktorí majú sediace povolanie. Ukážkové cvičby mala na starosti Tatian Lačoková, fyzioterapeutka v Dome zdravia v Petrovci.
O päť dní neskoršie, teda 17. februára bol angažovaný väčší počet žien. V ten deň predstateľky nášho, petrovského a hložianskeho spolku žien pobudli v Ľube, kde tamojší spolok žien dostal svoje miestnosti a otvorená bola etno výstava.
Tento deň bol náročný i tým, že 12 žien zo spolku spolu s KUS Zvolen navštívili Ljuboviju, kde bola prezentovaná osada Kulpín výrobkami, ktoré sú príznačné pre naše dedinské prostredie a pravda i sladkosťami (rôzne koláče, herovky, rejteš, torta a pod.) a vínom, ktoré predstavili naši vinári. Členovia Zvolena predviedli kratší kultúrno-umelecký program s ulomkami z autentickej kulpínskej svadby predstavenej na vlaňajšej manifestácii Svadba voľakedy a dnes. Návšteva Ljubovije bola sprostredkovaná Turistickou organizáciou obce, kde zároveň vtedajšia úradujúca riaditeľka Ľuboslava Štrbová predstavila turistické potenciály petrovskej obce v tom prostredí.
Na priadkach, usporiadaných zo strany palanských žien v Slovenskom dome v Báčskej Palanke, dňa 20. februára sa zúčastnilo 13 žien nášho spolku, ktoré na pamiatku domácim venovali obraz kaštieľa. Kamarátili sa tu spolu so ženami z Lalite.
Ďalšia návšteva 22. februára zakotvila v Dobanoviach. Po tri predstaviteľky z kulpínskeho, hložianskeho a petrovského spolku žien a ženy z Kysáča poctili svojou prítomnosťou na priadkach dobanovský spolok žien.
Petrovský spolok žien usporiadal zaujímavú batôžkovú zábavu v nedeľňajších predvečerných hodinách 25. februára vo Vrbare. Zúčastnilo sa jej 18 spolkov žien, ktoré si so sebou priniesli aj batôžky. Medzi nimi boli aj predstaviteľky nášho spolku.
V tú istú nedeľu poobede päť žien odcestovalo do Lalite, kde sa konala predajná výstava ručných prác, kvetov a predaj tort.
O deň neskoršie, 26. februára dve predstaviteľky boli prítomné na výročnom zasadnutí hložianskeho spolku žien a v pravidelných pondelkových stretnutiach v miestnostiach našej základnej školy odznela prezentácia na tému - Zariadenia na filtrovanie vody v podaní predstaviteliek z Maglića.
Z príležitosti usporiadania zábavy ku Dňu žien v KUS Zvolen 3. marca 5 členiek pomohlo v príprave večere.
Predsednička Katarína Zorňanová sa v mene Spolku kulpínskych žien 8. marca 2007 zúčastnila výstavy vo Vojvodinskom múzeu v Novom Sade, pri píležitosti desačročného pôsobenia združenie žien Nového Sadu.
Na zasadnutí v Novom Sade v organizácii združenia Forum žena dňa 10. marca boli prítomné dve predstaviteľky nášho spolku (Zorňanová a Marica).
O deň neskoršie (11. marca) predstaviteľky nášho spolku sa zúčastnili aj výročného zasadnutia združenia penzistov a v ten istý deň i výročného zasadnutia KUS Zvolen.
V podvečer 13. marca inštalovaná bola výstava spolkov žien z Petrovskej obce v aule Výkonnej rady Vojvodiny, kde svoje ruky priložili aj naše ženy. Vystavené boli ručné práce s motívami jari a veľkonočných sviatkov a fotografie z činnosti všetkých troch spolkov – petrovského, hložianskeho a nášho. Výstavu, ktorá bola otvorená nasledujúceho dňa 14.03.2007, sprostredkoval Sekretariát pre rovnoprávnosť pohlaví a zúčastnilo sa jej 15 našich členiek, ktoré si v ten istý deň na Spense pozreli vystavu kvetov tzv. Novosadko proleće.
Dňa 19. marca usporiadané bolo stretnutie s učiteľmi na dôchodku, ktorí pracovali na ZŠ J.Á.Komenského. Svojou prítomnosťou nás poctili 15 dôchodcovia z Kulpína a Petrovca, ktorým žiaci našej školy usporiadali kratší kultúrno-umelecký program.
V sobotu 24. marca v Kovačici sa konalo zasadnutie Asociácie slovenských spolkov žien, na ktorom sa sprítomnili doterajšie jej aktivity a vykonala sa voľba členov do jednotlivých odborov čiže sekcií. Prítomné predstaviteľky bezmála všetkých spolkov žien (z nášho 3 – Zorňanova, Dorčova a Lačokova) si pozreli kovačickú galériu, nainštalovanú výstavu domáceho spolku žien a navštívili výrobcu huslí Nemčeka a jeho manželku, ktorá umelecky stvárňuje veľkonočné vajíčka.
O deň neskoršie si tri ženy nášho spolku pozreli výstavu v Petrovci, nainštalovanú z príležitosti Veľkej noci.
V dňoch 26. a 27. marca v sieni Petrovskej obce prebiehal seminár na tému: Podnikavé ženy, ktorého sa zúčastnili aj tri naše členky.
Aj v posledný deň mesiaca marca (31.) aktivita nášho spolku nevystala. Selenčský spolok žien usporiadali výstavu kraslíc, na ktorej ako hosťky boli tri predstaviteľky nášho spolku.
V miestnostiach poľhohospodárskeho múzea 08. apríla sa Spolok vinárov Kulpína predstavil svojim výrobkami. Konala sa degustácia rôznych druhov vína, ktoré ponúkali členky nášho spolku. A keďže ku vínku patrí klobása, asi dvanásť našich žien sa pričinilo o to, aby klobásy, ktoré sa hodnotili, boli úhľadne servírované.
Vinári sa za poskytnutú službu chceli odvďačiť ženám, ktoré sa pričinili v ich podujatí, a preto ich 9. apríla pozvali na posedenie na rybársku chatu.
Na pozvanie Únie žien zo Slovenska predsedníčka nášho spolku K. Zorňanová a predsedníčka hložianskeho spolku Slovenka V. Miškovicová v dňoch 19. až 22. apríla pobudli na návšteve tamojších žien v Banskej Bystrici.
V nedeľu 22. apríla v petrovskom chráme konala sa inaugurácia ev. farárky Jasminy Kotasovej, ktorej sa zúčastnili aj tri predstaviteľky nášho spolku.
Vo večerných hodinách 04. mája, spolu so ženami petrovského a hložianskeho spolku, našich 15 žien si pozrelo divadelné predstavenie v Srbskom národnom divadle v Novom Sade. Šlo o divadelný prednes hercov Divadla Andraja Bagara z Nitry v réžii Vladislavy Feketeovej.
Veľmi zaujímavá prednáška odznela 7. mája, keď Viera Miškovicová, koordinátorka v oblasti verejných prác, spolu so svojím dvojčlenným tímom, hovorila na tému: Záhradka a predzáhradka. Za pomoci krásnych ukážkových slajdov prítomné ženy mali možnosť zoznámiť sa s tým, ako si možno upraviť svoje priedomie, dvor a záhradku.
Na návšteve Kulpína 11. mája pobudli hostia z partnerského mesta Riečka. Šlo o futbalistov, pre ktorých na príprave obeda sa angažovali aj naše členky a pre niektorých poskytli aj ubytovanie (Plachtinská a Lačokova).
V organizácii Obecnej organizácie Červeného kríža z Báčskeho Petrovca 14. mája bolo usporiadané ďalšie posedenie. Šlo o ukážkové cvičenia pre cirkuláciu, pričom si aj ženy zacvičili.
Dňa 8. júna u predsedu obce bolo usporiadané udeľovanie uznaní za účasť v projekte verejných prác, keď i náš spolok dostal uznania za účasť ohľadom stvárňovania vecí zo šúpolia.
Pondelky 11. a 18. júna boli v znamení dohovorov, a to ohľadom návštevy Zletej brány v Kysáči a ďalší ohľadom nadcházajúcej manifestácie Svadby ako i uvítanie delegácie z partnerského mesta Riečka. (Toho 11. júna konal sa i predaj topánok zo strany jednej súkromnej firmy a ženy sa pritom dobre zásobili rozličnou obuvou).
A ako vždy, keď bolo treba niekde pomocť, naše ženy boli ochotné. Tentoraz sa 28. mája zúčastnili pri upratovaní miestností kaštieľa, kde sa mala usporiadať náročná manifestácia Svadba.
V predvečer Svadby, čiže 29. júna v miestnostiach u Rakićov naše ženy uvítali 10-člennú delegáciu z Riečky, ktorá pricestovala k nám pri príležitosti nastávajúcej manifestácie.
Toho 30. júna konalo sa pre Kulpín zatiaľ najväčšie podujatie – Svadba. Tentokrát jej organizáciu mala na starosti Turistická organizácia obce Báčsky Petrovec. Spolok žien sa v nej zúčastnil s predajom tort. Na stánkoch na nádvorí kaštieľa k dispozícii bolo 50 tort, ktoré pripravili naše tortarky, z partnerského mesta Rieča k nám priniesli 3 torty a z Pazovy a Lalite jednu. V predaji sa angažovalo 15 žien. Pripomeňme, že pred začiatkom manifestácie pozvané hosťky zo spolkov žien (z Petrovca, Hložian, Lalite, Kysáča, B.Palanky – 2 spolky, St.Pazovy, Kovačice, Aradáča, Selenče) a iní vzácni hostia (J.Sabo, P.Marčok, V.Grňa) boli uvítaní v miestnostiach u Rakićov, kde sa podával i obed – paprikáš a zákusky. Pri tej príležitosti penzisti zaspievali niekoľko piesní.
Dňa 12. augusta Erdevík oslavoval 100 rokov jestvovania kultúrno-umeleckého spolku. Pri tej príležitosti i náš spolok bol pozvaný zúčastniť sa osláv. Z nášho prostredia vystavená bola žena v kroji v ružovej hatlaske a upravené úzadie. V Erdevíku boli tri ženy.
Ďalšia návšteva predstaviteliek nášho spolku bola v Laliti, 17. augusta, kde sa konalo posedenie pri príležitosti udelenia miestností tamojšiemu spolku žien.
Manifestácie v Kysáči pod názvom Deň kysáčskej sármy sa 15. septembra zúčastnilo osem žien nášho spolku a 23. septembra štyri ženy navštívili Báč a manifestáciu Dani evropske baštine.
Prvé pondelkové stretnutie po letnej prestávke sa konalo 24. septembra, keď sa pozerala kazeta z letnej manifestácie Svadba voľakedy a dnes, uskutočnenej 30. júna 2007.
V práci nášho spolku prebiehajú aj humanitné akcie. Tentokrát to bola návšteva 39 starobných domácností, ktorým aktivistky nášho spolku 4. októbra zaniesli zákusky - koláče kúpené na detskom jarmoku a ktorých kúpu sprostredkovalo MS Kulpín.
Spolu s kysáčskymi ženami naše členky 6. októbra mali celodenný výlet, keď pobudli na kratšej návšteve v spolku žien z Aradáča a potom boli hosťky žien z Bieleho Blata, v ktorom si pozreli etno-dom, kostol a vo večerných hodinách sa na spoločnom posedení priatelili so ženami z okolitých spolkov.
O deň neskoršie nevystala ani návšteva Kovačice, a to pri príležitosti osláv Kovačického októbra, v rámci ktorého prebiehal etno - jarmok. Pozreli si ho tri predstaviteľky nášho spolku.
A aby sme sa vo svojej činnosti nezamerali iba na návštevy už či odchod alebo uvítanie, spomeňme aj jedno pozoruhodné gesto. Je to akcia, v novovybudovanom poľovnáckom dome v Kulpíne, kde naše ženy počas troch dní priložili svoje ruky, a to tým, že natierali okenné rámy a dvere, utierali okná, obkladačky na stenách a podlahe. Akcia,v ktorej účinkovalo zo 15 žien, prebiehala v dňoch 12., 13. a 15. októbra 2007.
V tom čase sa konala aj iná akcia v spolupráci s MS Kulpín, ekologickým krúžkom na škole a Direkciou pre stavebný pozemok. Šlo o vysádzanie kvetín do žardiniér v strede Kulpína a v parku pred poľnohospodárskym múzeom, ako i pred budovou nového poľovníckeho domu. Týmto skutkom sa sčasti skrášlil stred našej osady.
Otvorenie vopred uvedeného poľovníckeho domu Poľovníckeho spolku Fazan sa konalo vo večerných hodinách dňa 19. októbra. Okrem mnohopočetných hostí aj predstaviteľky nášho spolku (6) boli vítané na tejto oslave.
Na prezentácii starodávneho odevu v Padine, ktorú usporiadal tamojší spolok žien s cieľom sprítomniť si a nezabudnúť na ľudový odev našich predkov, sa zúčastnili dve spolkárky a Kulpín prezentoval mladý pár – chlapec a dievča v ľudovom sviatočnom kroji – ružovej hatlaske, oplecku a ručníku (dievčina) a vyšívanej košeli s čiernymi nohavicami (chlapec). Bohatstvo ľudového kroja toho 21. októbra prezentovali väčšinou všetky slovenské osady vo Vojvodine.
Po dlhšom čase 29. októbra v miestnostiach základnej školy bola usporiadaná ďalšia prednáška na tému Kardiovaskulárne ochorenia. Zaujímavo o ochoreniach terajšej doby hovoril Dr. Nikola Gašparević, lekár v Kulpíne, ktorému po prednáške boli zo strany prítomných (asi 35) položené otázky súvisiace s uvedenou témou. Pripomeňme, že okrem členiek spolku, prednáške sa zúčastnili aj niekoľkí občania Kulpína.
V sobotu 10. novembra v čase od 11,00 do 17,00 hodiny na základnej škole sa konal seminár v organizácii Skupiny pre emancipáciu žien Hora z Valjeva na tému Ženy to môžu – dokážu. Prítomným sa na uvod prihovorili čelní ľudia tohto prostredia – predseda obce, predseda MS, riaditeľka ZŠ a predsedníčka nášho spolku. Semináru, ktorý sa konal aj v tvare dielní, sa zúčastnilo 15 žien.
Po druhýkrát náš spolok pobudol aj za hranicami, čiže na Slovensku v partnerskom meste Riečka. Šesť predstaviteliek a tri mladšie manželské páry boli hosťmi tejto dedinky v Bánskobystrickom kraji, kde sa v dňoch 16., 17. a 18. novembra zúčastnili osláv Dňa obce Riečka. Konkrétne boli pozvané zúčastniť sa manifestácie Pečenia kysnutých koláčov, ktorá tentrokrát dostala medzinárodný ráz, keďže sa v súťaži pečenia a úprave pri ich stolovaní zúčastnili aj naše spolkárky. Zo súťažiacich Kulpín obsadil 1. miesto. Pripávali sa už u nás zaužívané pečivá - opekance, obyčajné rožky, čiže po našsky kýfle – prázdne a plnené klobásou a eurokrémom, kysnutý rejteš a nevystala ani domáca pálenka nalievaná do tzv. „fraklićov“. Všetko to sa pravda ponúkalo návštevníkom uvedenje manifestácie. Počas návštevy naša delegácia navštívila Banskú Bystricu a pozrela si drevený kostolík a skanzen – dedinské stavby zhotovené z dreva.
Dalšia návšteva predstaviteliek nášho spolku bola 21. novembra v Laliti, kde sa konalo priatelienie tajomšieho spolku s pozvanými spolkami žien, a to v tvare priadok.
Koncom mesiaca novembra, čiže 26.XI. v miestnostiach školy prítomným bola sprostredkovaná činnosť Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec v podaní riaditeľky Biljany Drakulićovej a Dipl.práv. Rastislava Labáta.
Pod názvom Kvetinové aranžmány v predvečer Vianoc našim ženám predstavili majiteľky kvetinárstva Flória z Báčskeho Petrovca, keď ukážkovo robili ikebany príležitostne ladené k nadchádzajúcim sviatkom. Aj same účastníčky tohto posedenia sa pokúsili pre seba zhotoviť ikebany z materiálov, ktoré si samé priniesli a ktoré im sprostredkovali z kvetinárstva.
Svoju prednáškovú činnosť v roku 2007 náš spolok uzavrel pútavou prednáškou Advent v cirkevnej tradícii v podaní belehradského kaplána Vladislava Ivičiaka.
Druhý večer nového roku sa v našom spolku začal v dobrej nálade, keď sa v aule školy stretli naše spolkárky s predstaviteľkami spolkov žien z Hložian, Petrovca, Kysáča a Lalite. Predsednička Katarína Zorňanová v prípitku zaželala všetkým prítomných úspešný a zdarný nastávajúci nový rok. Pri bohatom stole a hudbe sa prítomné (tak asi 60) bavili do pozdných nočných hodín. Hudbu prostredníctvom počítača mala na starosti Branka Kolarská. Nevystala ani bohatá tombola.
V nedeľu 20. januára 208 predstaviteľky nášho spolku pobudli v Pivnici, kde bola sa zo stany ostatných pozvaných spolkov žien nainštalovaná výstava pod názvom Domáce práce minulosti. Výstava sa priprávala v rámci festivalu V pivnickom poli, ktorý prebiehal počas troch dní koncom januára. Nainštalovaná bola žena v pracovnom odeve a dievča, ktoré sa hrá so šúľkami, ktoré zostanú po mrvení kukurice.
V aule Veľvyslanectva Slovenskej republiky bola dňa 24. januára 2008 zo strany Báčskopetrovskej obce usporiadaný koktail, ktorým sa združenia, spolky a inštitúcie chceli zavďačiť za ochotu, ktorú prejavuje Veľvyslanectvo, keď ide o udelenie víz bez poplatkov a podobné. Tohto stretnutia so zamestnancami sa zúčastnili predstavitelia spolkov žien, združenia poľnohospodárov, vinárov, predsedovia rád miestnych spoločenstiev, riaditelia škôl a samozrejme predseda obce. Spred nášho spolku boli predsedníčka a tajomníčka spolku (ktoré odniesli tortu).
Dňa 03. februára 2008, v organizácii petrovského spolku žien vo Vrbare bola usporiadaná batôžková zábava, ktorej sa zúčastnili početné spolky žien z iných osád. Samozrejme zúčastnili sa jej i predstaviteľky nášho spolku.
Keby sme chceli urobiť resumé všetkého, ono by bolo nasledovné: predstaviteľky nášho spolku navštívil 20-krát iné spolky žien, odznelo 7 prednášok, usporiadaných bolo zo 10 akcií, uvítali sme predstaviteľky z desiatich spolkov, delegácie z partnerského mesta Riečka zo SR, učiteľov na dôchodku a pozreli sme si divadelné predstavenie v Novom Sade v SND.
Na záver môžeme pripomenúť, že okrem uvedených aktivít, ženy nášho spolku sa pravidelne stretali v každý pondelok. Tieto stretnutia prebiehali vo voľných rozhovoroch, prípadne v spresňovaní urobeného a v plánovaní ďalších aktivít.
 
Daniela Lačoková
tajomíčka
 
- V pondelok 3. marca 2008. VEČIEROK KULPÍNSKYCH ŽIEN
 
Potulky Vladimíra Dorču Kulpínom -
 
venovaný spomienke na priaznivca Spolku kulpínskych žien, reportéra, humoristu, dlhoročného redaktora Hlasu ľudu Vladimíra Dorču. V príhovore predsedníčka Katarína Zorňanová zdôraznila, že V. Dorča vedel spolkárkam aj poradiť, aj usmerniť ich v činnosti a keď to bolo potrebné, aj pomôcť. O otcovom diele časť svojej diplomovej práce prečítala mladšia dcéra Vladimíra Dorčová a v pokračovaní odzneli aj tri jeho reportáže o Kulpínčanoch. Najdojímavejšie vyznela reportáž o učiteľovi Samuelovi Pucovskom, ktorá sprítomnila spomienky tak na autora, ako i na dlhoročného kulpínskeho učiteľa.

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články