Archív

Zima s knihou v Kulpíne

Marec sa spája nielen s príchodom jari ale i s čítaním knihy. Knihy sú bránou do sveta poznania, ktorú v nedeľu 5. marca pre milovníkov literatúry otvorili i v KUS Zvolen Kulpín. Miestny odbor Matice slovenskej v Kulpíne, kulpin.net, Spolok kulpínskych žien, KUS Zvolen a Slovenské vydavateľské centrum (SVC) usporiadali tam literárny večierok Zima s knihou. V mene organizátorov návštevníkov privítala Katarína Pucovská, zakladateľka portálu kulpin.net a Pavel Gaža, predseda MOMS Kulpín. O vlaňajších knižných tituloch hovoril Vladimír Valentík, riaditeľ SVC a Annamária Boldocká Grbićová priblížila svoj vzťah k literatúre a ľuďom a zmienila sa aj o svojej najnovšej knihe O ľuďoch a iných vzácnostiach. Katarína Pucovská, autorka a zostavovateľka knihy KUS Zvolen Kulpín – päťdesiat rokov obnovenej činnosti hovorila o tejto publikácii a tiež o knihe Smery a pobrežia venovanej Danielovi Pixiadesovi.

 

Zima s knihou v Kulpíne

 

Zima s knihou v Kulpíne

 

Zima s knihou v Kulpíne

 

Zima s knihou v Kulpíne

 

Zima s knihou v Kulpíne

 

Zima s knihou v Kulpíne

 

Zima s knihou v Kulpíne

 

Do putovnej akcie Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Zima s knihou sa Kulpín zapája od roku 2018. Tak aj v nedeľu podvečer v sieni Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen v Kulpíne Vladimír Valentík priblížil 18 titulov, ktoré vydalo SVC v minulom roku a zmienil sa aj o projekte Biblio. Podčiarkol, že sa SVC a Slovenský kultúrny klub, na výzvu banskobystrickej univerzity Mateja Bela, stali partnermi v projekte Biblio, ktorý je súčasťou veľkého projektu Erasmus + a Európskej komisie. Témou projektu sú bibliografie a partneri zo Srbska majú propagovať knižnú kultúru a robiť zoznam nových kníh, ktorý poskytnú univerzite na vytvorenie jednotnej bibliografickej databázy.

Annamárii Boldockej Grbićovej v SVC vyšli dve knihy. Prvá, Provinčný weltschmerz, vyšla v roku 2021 a ide o zbierku jej krátkych próz a esejí. Už o rok neskôr SVC vydalo jej druhú knihu O ľuďoch a iných vzácnostiach, do ktorej autorka zaradila portréty jej vzácnych ľudí, osobností, ktoré ju spisovateľsky formovali a na rôzne spôsoby ovplyvnili jej tvorbu. Obe knihy vyšli v edícii Predsa koľaj.

Na nedeľňajšom literárnom večierku predstavené bolo aj minuloročné vydanie niekdajšieho kulpínskeho učiteľa Daniela Pixiadesa Smery a pobrežia. Na vydanie knihu pripravili Zdenka Valentová Belićová a Smiljana Pixiadesová. V ústrety MDŽ dve básne z tejto knihy venované ženám prečítala Katarína Pucovská, ktorá jednu z tých básní aj preložila. Záver večierka patril knihe KUS Zvolen Kulpín – päťdesiat rokov obnovenej činnosti, po čom si návštevníci mohli obzrieť bohatú panelovú fotografickú výstavu venovanú 50. výročiu KUS Zvolen a zadovážiť si novú knihu KUS Zvolen. Túto knihu, ako aj výstavu venovanú zvolenovcom, finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články